Наука

Засідання від 14 березня 2014 р. 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

1.  Інформація про попередній розгляд комісією спеціалізованої ради дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук асистента кафедри управління і економіки фармації, медичного та фармацевтичного правознавства ЗДМУ Алексеєва Олександра Германовича на тему «Адміністративна відповідальність у фармацевтичній сфері» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

Науковий керівник роботи – Книш Євгеній Григорович, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри управління і економіки фармації, медичного та фармацевтичного правознавства ЗДМУ.

2. Інформація про попередній розгляд комісією спеціалізованої ради дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук молодшого наукового співробітника Державної лабораторії з контролю якості лікарських засобів ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» Голембіовської Олени Ігорівни на тему «фармакогностичне дослідження суховершків звичайних (Prunella vulgaris L.)» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Науковий керівник роботи – доктор фармацевтичних наук, професор Цуркан Олександр Олександрович, завідувач Державної лабораторії з контролю якості лікарських засобів ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України».

3. Інформація про попередній розгляд комісією спеціалізованої ради дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук асистента кафедри органічної і біоорганічної хімії ЗДМУ Казуніна Максима Станіславовича на тему: «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 7-заміщених-8-(карбоксіалкіл)-3-метил-1Н-пурин-2,6-(3Н,7Н)-діону» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Науковий керівник роботи – Прийменко Борис Олександрович, доктор фармацевтичних наук, професор кафедри органічної і біоорганічної хімії ЗДМУ.

4. Інформація про попередній розгляд комісією спеціалізованої ради дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук асистента кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії Київського медичного університету Української асоціації народної медицини Гергель Євгенії Миколаївни на тему «ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ДЕЯКИХ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ ELAEAGNACEAE ФЛОРИ УКРАЇНИ ТА ОТРИМАННЯ НА ЇХ ОСНОВІ ЛІКАРСЬКИХ СУБСТАНЦІЙ» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Науковий керівник роботи – доктор фармацевтичних наук, професор Коновалова Олена Юріївна, завідувач кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії Київського медичного університету Української асоціації народної медицини.

5.  Інформація про попередній розгляд комісією спеціалізованої ради дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук аспіранта кафедри біохімії та лабораторної діагностики Запорізького державного медичного університету Левіча Сергія Вадимовича на тему «СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОХІДНИХ 3-АРИЛ(АРАЛКІЛ)-КСАНТИНІЛ-7(8)-АЛКАНОВИХ ТА -8-МЕТИЛТІОАЛКАНОВИХ КИСЛОТ» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Науковий керівник роботи – доктор хімічних  наук, професор Александрова Катерина Вячеславівна, завідувач кафедри біохімії та лабораторної діагностики Запорізького державного медичного університету.

6.  Інформація про попередній розгляд комісією спеціалізованої ради дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук здобувача кафедри технології ліків Запорізького державного медичного університету Ал Зедан Фаді на тему «Розробка складу, технології та дослідження м’яких лікарських засобів антигіпертензивної дії з амлодипіном» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

Науковий керівник роботи – доктор фармацевтичних  наук, професор Гладишев Віталій Валентинович, завідувач кафедри технології ліків Запорізького державного медичного університету.

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar