Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра загальної практики – сімейної медицини

Кафедра розташована на території установ:

 

Завідувач кафедри – МИХАЙЛОВСЬКА Наталія Сергіївна, доктор медичних наук, професор,  лікар загальної практики – сімейної медицини та лікар-кардіолог вищої категорії, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 17.600.02.

Тел.: (061) 222-11-70

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра заснована 01 червня 2013 р. за наказом ректора університету (№183 від 24.04.2013) для оптимізації додипломної підготовки майбутніх сімейних лікарів в умовах реформування охорони здоров'я.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

Зав. кафедри, д.мед.н., проф. Михайловська Н.С., к.мед.н, доцент Шершньова О.В., к.мед.н., доцент Грицай А.В., к.мед.н., асистент Лісова О.О., асистент Кулинич Т.О., к.мед.н., асистен тОлійник Т.В., к.мед.н., асистент Шальміна М.О., аспірант Міняйленко Л.Є., клінічний ординатор Стецюк І.О., старший лаборант Панченко Л.В., лаборант Вотєва В.І.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Згідно з вимогами Болонської декларації сформовано робочі програми, підготовлені методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи, навчальні та навчально-методичні посібники з усіх дисциплін для вітчизняних та англомовних студентів, розроблені протоколи курації тематичних хворих з урахуванням трьохетапності надання медичної допомоги,  створена база тестових завдань для контролю початкового, поточного та заключного рівня знань студентів, яка містить понад 3000 тестів, підготовлені ситуаційні завдання, комп'ютерні презентації до кожної теми практичних занять. Лекції для студентів читаються з використанням мультимедійних технологій. Створено 7онлайн-курсів для самостійної роботи студентів та 1 курс за вибором.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Основні напрямки наукової роботи кафедри:

Завідувач кафедри, д. мед. н., проф. Михайловська Н. С. є автором понад 300 наукових праць, 6 деклараційних патентів на винахід, 8 нововведень, монографії, 85 навчально-методичних посібників, в т.ч. затверджених МОЗ (14) та МОН (4) України.

Під керівництвом д.мед.н., проф. Михайловської Н.С. запланована НДР кафедри (терміни виконання: 01.2014-12.2018), захищена 1 кандидатська дисертація, 4 наукові роботи магістрів, виконуються три кандидатські дисертації, проводиться пошукова робота за темою докторської дисертації.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні зв'язки з кафедрами сімейної медицини ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», інститутом сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, а також опорними кафедрами з усіх дисциплін: кафедрою загальної практики (сімейної медицини) Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця та внутрішньої медицини №3 ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія». 
Кафедра бере активну участь у роботі Української асоціації сімейної медицини, Європейської асоціації сімейних лікарів WONCA, Європейської академії викладачів загальної практики EURACT.

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги  №6»(амбулаторії  загальної практики – сімейної медицини №1-7, денний стаціонар)  та КУ «Центральна клінічна лікарня №4 Заводського району» (кардіологічне, терапевтичне, неврологічне відділення, денний стаціонар), клінічнийсанаторій «Великий Луг»( відділення ЦВП, патології вагітності, постінфаркте та багатопрофільне відділення) та ТОВ «Клініка Мотр-Січ» (відділення реабілітації та неврологічне відділення). Співробітники кафедри впроваджують в лікувальний процес нові методи діагностики та лікування.

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR