Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб

Кафедра розташована на території установ:

 

Завідувач кафедри – МИХАЙЛОВСЬКА Наталія Сергіївна, доктор медичних наук, професор,  лікар загальної практики – сімейної медицини та лікар-кардіолог вищої категорії, дійсний член Європейської академії викладачів загальної практики EURACT, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 17.600.02.

Тел.: (061) 222-11-70

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра загальної практики – сімейної медицини заснована 01 червня 2013 р. за наказом ректора університету для оптимізації додипломної підготовки майбутніх сімейних лікарів. 01 вересня 2018 р. кафедру перейменовано на кафедру загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб. З моменту створення кафедрою керує д.мед.н., професор Михайловська Н.С.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

Зав. кафедри, д.мед.н., проф. Михайловська Н.С., к.мед.н, доцент Шершньова О.В., к.мед.н., доцент Грицай А.В., к.мед.н., асистент Лісова О.О., к.мед.н., доцент Кулинич Т.О., к.мед.н., асистент Олійник Т.В., к.мед.н., асистент Міняйленко Л.Є., асистент/аспірант Стецюк І.О., викладач-стажист Антипенко М.О., старші лаборанти Кочурова Ю.А., Коновалова М.О., Мануйлов С.М., лаборант Вотєва В.А.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Згідно з навчальним планом за кредитно-трансферною системою сформовано робочі програми, підготовлено електронні навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, видано 25 навчальних та навчально-методичних посібників для вітчизняних та англомовних студентів з грифом Вченої ради ЗДМУ, МОН та МОЗ України, 57 начально-методичних посібників, практикумів та збірників тестових завдань з грифом ЦМР ЗДМУ, 8 онлайн курсів для самостійної роботи студентів та 5 елективних курсів, 15 електронних посібників, записано 3 відеофільми, 30 відеолекцій, створена база тестових завдань для контролю початкового, поточного та заключного рівня знань студентів, яка містить понад 5000 тестів, підготовлені ситуаційні завдання та комп'ютерні презентації до кожної теми практичних занять.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Основні напрямки наукової роботи кафедри:

Дослідження особливостей перебігу, удосконалення діагностичних, терапевтичних підходів та прогностичних стратегій при ішемічній хворобі серця, асоційованій з захворюваннями внутрішніх органів. 
Визначення патогенетичних основ формування та маніфестації коморбідної патології на підставі дослідження метаболічних, прозапальних та нейрогуморальних порушень.
Розробка програм моніторингу та модифікації факторів ризику, сучасних методів первинної та вторинної профілактики, алгоритмів діагностики та лікування найпоширеніших захворювань внутрішніх органів.
Завідувач кафедри, д. мед. н., проф. Михайловська Н. С. є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради ЗДМУ, членом спеціалізованої вченої ради ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» та ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», членом редакційної колегії журналу «Патологія», дійсним членом Європейської академії викладачів загальної практики EURACT, автором понад 400 наукових праць, 12 патентів на корисну модель та 1 деклараційний патент на винахід, 8 нововведень, монографії, 80 навчально-методичних посібників, в т.ч. затверджених МОЗ та МОН України.
Під керівництвом д.мед.н., проф. Михайловської Н.С. виконується НДР кафедри, захищено 3 кандидатські дисертації, 4 наукові роботи магістрів, виконується  кандидатська дисертація, проводиться пошукова робота за темою двох кандидатських та докторської дисертацій.
 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні зв'язки з кафедрами сімейної медицини ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», інститутом сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, а також опорними кафедрами з усіх дисциплін: кафедрою загальної практики (сімейної медицини) Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця та внутрішньої медицини №3 ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія». 
Кафедра бере активну участь у роботі Української асоціації сімейної медицини, Європейської асоціації сімейних лікарів WONCA, Європейської академії викладачів загальної практики EURACT.

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Лікувальна, діагностична і консультативна робота ведеться у КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги  №6» (амбулаторіях  загальної практики – сімейної медицини №1-7, денному стаціонарі) та КНП «Міська лікарня №4" ЗМР (кардіологічному, терапевтичному, ендокринологічному, неврологічному відділеннях), клінічному санаторії «Великий Луг» (відділеннях нейрореабілітації, кардіопульмонарної реабілітації, реабілітації при порушенні перебігу вагітності, багатопрофільному відділенні) та ТОВ «Клініка Мотр-Січ» (відділенні реабілітації та неврологічному відділенні), а також, за необхідності,  у відділеннях позабазових лікувальних установ м. Запоріжжя та області. Співробітники кафедри постійно впроваджують нові методи діагностики та лікування, здійснюють санітарно-просвітницьку та профілактичну роботу серед населення Запорізького регіону.

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar