Наука

Засідання від 25.06.2013 р.

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

 

1. Захист дисертаційної роботи здобувачем наукового ступеня кандидата медичних наук заочним аспірантом кафедри сімейної медицини з курсами пропедевтики внутрішніх хвороб і ендокринології Медичного інституту Сумського державного університету, завідувачкою терапевтичним відділенням № 1 КУ «Сумська міська поліклініка № 3» Жарковою Альбіною Володимирівною на тему: «Поєднання кислотозалежних захворювань і ішемічної хвороби серця: вплив антисекреторної терапії на рівень гомоцистеїну та ліпідний спектр» (14.01.02 – внутрішні хвороби)

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини з курсами пропедевтики внутрішніх хвороб та ендокринології Медичного інституту Сумського державного університету МОН України Орлрвський Віктор Феліксович

Офіційні опоненти: Кривенко Віталій Іванович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини і терапії факультету післядипломної освіти Запорізького державного медичного університету МОЗ України

Решетилов Юрій Іванович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини та гастроентерології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України».

 

2. Захист дисертаційної роботи здобувачем наукового ступеня кандидата медичних наук асистентом кафедри внутрішньої медицини медичного факультету № 2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова Франчук Світланою Віталіївною

на тему: «Успадкування гена рецептора ангіотензину ІІ першого типу та плазмові рівні натрійуретичних пептидів у жінок з гіпертонічною хворобою, які перенесли інфаркт міокарда або мозковий інсульт, роль в прогнозуванні та діагностиці» (14.01.11 – кардіологія)

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини медичного факультету № 2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова МОЗ України Жебель Вадим Миколайович

Офіційні опоненти: Березін Олександр Євгенович – доктор медичних наук, професор, професор кафедри внутрішніх хвороб 2 Запорізького державного медичного університету МОЗ України

Колесник Тетяна Володимирівна – доктор медичних наук, професор, професор кафедри госпітальної терапії № 2 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar