Наука

Засідання від 12.06.2013 р.

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

1. Захист дисертаційної роботи здобувачем наукового ступеня кандидата медичних наук асистентом кафедри гігієни та екології з курсами мікробіології, вірусології та іммунології Медичного інституту Сумського державного університету Курганською Вікторією Олександрівною на тему: «КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОРЕКЦіі дисмікробіоценозу кишечника У ДіТЕЙ ШКіЛЬНОГО ВіКУ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ» (14.01.10 – педіатрія)

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти з курсами пропедевтичної педіатрії та дитячих інфекцій Медичного інституту Сумського державного університету Сміян Олександр Іванович

Офіційні опоненти: Недельська Світлана Миколаївна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри факультетської педіатрії Запорізького державного медичного університету МОЗ України

Больбот Юрій Кононович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри госпітальної педіатрії №2 та неонатології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

2. Захист дисертаційної роботи здобувачем наукового ступеня кандидата медичних наук асистентом кафедри сімейної медицини і терапії ФПО Запорізького державного медичного університету Качаном Ігорем Сергійовичем на тему: «Якість життя та шляхи її покращення у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії в поєднанні з абдомінальним ожирінням, дисліпідемією та інсулінорезистентністю» (14.01.02 – внутрішні хвороби)

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини і терапії ФПО Запорізького державного медичного університету МОЗ України Кривенко Віталій Іванович

Офіційні опоненти: Кузнєцова Любов Пилипівна – доктор медичних наук, професор, професор кафедри сімейної медицини та гастроентерології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти»

Чухрієнко Неоніла Дмитрівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar