Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра акушерства, гінекології та репродуктивної медицини ФПО

Кафедра розташована в КУ «Обласний медичний центр репродукції людини» Запорізької обласної ради.

69001, м. Запоріжжя, вул. Дивногорська, буд. 5

Тел.: (061) 224-00-10 (факс), (061) 224-05-80

Електронна адреса: zocrrfs@mail.ru

Завідувач кафедри – АВРАМЕНКО Наталія Вікторівна, професор, доктор наук з державного управління, Заслужений лікар України, лікар акушер-гінеколог вищої категорії.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

З 2003 року на базі «Обласного медичного центру репродукції людини» розпочато навчальний процес для студентів VI курсу медичного факультету. Викладання тематики «Безплідний шлюб», «Планування сім’ї та контрацепція» проводила головний лікар центру,  к. мед. н. Н.В. Авраменко; тематичний цикл «Гінекологія дітей та підлітків» для студентів педіатричних груп – асистент, к. мед. н. О.В. Кабаченко, яка пройшла підготовку на курсах підвищення кваліфікації «Дитяча гінекологія». Консультативний прийом гінекологічних хворих та вагітних на базі «Обласного медичного центру репродукції людини» вів доцент, к. мед. н. Д.Є. Барковський.

Таким чином, центр як спеціалізований лікувально-діагностичний, консультативний та методичний медичний заклад, став повноцінною клінічною базою та підґрунтям для організації в липні 2011 р. кафедри «акушерства, гінекології та репродуктивної медицини».

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

к.мед.н., д. н. з держ. упр., професор Н.В. Авраменко; д. мед. н., проф. Д.Є. Барковський; к.мед.н., доцент О.А.Нікіфоров, асистент к. мед. н. О.В. Кабаченко; асистент І.Б. Грідіна; асистент О.О.Ломейко; асистент О.С.Сухонос.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

акушерство і гінекологія (в тому числі змістовні модулі: «репродуктивна медицина»; «дитяча гінекологія»); урологія (змістовний модуль «репродуктивна андрологія»); медична генетика.

Лікарі (акушери-гінекологи, лікарі сімейної практики, лікарі-лаборанти, лікарі хірурги, урологи та андрологи; лікарі ультразвукової діагностики; лікарі генетики, педіатри) підвищують рівень кваліфікації на циклах тематичного удосконалення: «Ендоскопія в гінекології»; «Ультразвукова діагностика в гінекології»; «Сучасні аспекти лікування безпліддя»; «Планування сім’ї та контрацепція»; «Андрологічні захворювання та сексуальна дисфункція»; «Клінічна та лабораторна діагностика в медичній генетиці».

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Навчання проводиться українською, російською та англійською мовами.

На кафедрі відкрито комп’ютерний клас (12 робочих місць), де проводиться тестування при складанні підсумкових модулів, а також для підготовки студентів до ліцензійного іспиту «Крок-2». Банк тестових завдань нараховує понад 1500 тестів.

Практичні заняття поєднують роботу студентів у відділеннях центру біля ліжка хворих, в операційних, ендоскопічних кабінетах, лабораторіях та кабінетах УЗД.

Операційні зали Центру оснащені сучасним відео обладнанням, що забезпечує можливість студентам спостерігати за проведенням хірургічних втручань з навчальних аудиторій.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Співробітники кафедри опублікували понад 150 наукових праць; отримали 5 деклараційних патентів; зробили 5 галузевих нововведень; видали у співавторстві підручник для лікарів-інтернів «Гінекологія» (під редакцією академіка НАН України, професора В.І. Грищенка; 2003 рік).

На кафедрі видано 5 навчальних та навчально-методичних посібників, рекомендованих до друку ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України. Результати наукових досліджень викладаються у доповідях на науково-практичних конференціях та з’їздах.

Згідно з Цільовою комплексною програмою генетичного моніторингу в Україні в межах Запорізької області співробітниками центру обґрунтовано та впроваджено у медичну практику систему надання пренатальної ультразвукової допомоги, яка на той час не мала аналогів на Україні.

Проведені науково-практичні конференції з міжнародною участю: 

-  «Синдром гіперстимуляції яєчників (СГЯ): діагностика, клініка, лікування, профілактика» (26.02.2014р.)
-  «Репродуктивне здоров’я жінки. Запальні захворювання репродуктивної системи» (24.04.2014р.)
 
Співробітники кафедри видали 5 навчальних посібників, затверджених ЦМР ЗДМУ, для студентів 4, 6 курсу медичного факультету. 
 
Світового рівня медичних послуг вдалося досягти, завдяки закупленому обладнанню для створеної на базі кафедри лабораторії медико-генетичного консультування та репродуктивної корекції.  Нове обладнання дає можливість у комплексі  проводити діагностику захворювань і лікувати хворих на місці, а не відправляти в інші клініки. Фахівці клініки запровадили  цілий ряд сучасних репродуктивних технологій. У повному обсязі тепер виконуються ендоскопічні операції в гінекології з використанням комплекту ендоскопічного обладнання «Rudolf». За допомогою мікрофотографічного мікроскопа  «Nikon Eclips TiU» з мікроманіпуляторами «Narishigе» проводяться процедури запліднення in vitro одним сперматозоїдом (ICSI). Ламінарна шафа з підігрівальною поверхнею та вбудованим стереомікроскопом «Olympus» використовується для селективного відбору найбільш якісних і зрілих сперматозоїдів.  Це важливо не лише для формування і перебігу вагітності, але й для здоров’я майбутнього немовлятка. Після придбання  установки кріоконсервації статевих клітин  та ембріонів «Planer», яка дозволяє зберігати сперматозоїди, яйцеклітини і ембріони, у Запорізькому центрі репродукції людини почали створювати кріобанк ембріонів, що суттєво збільшує шанси жінок на вагітність. 

Спільні зусилля вчених і лікарів-практиків дають обнадійливі результати: щорічно у результаті штучного запліднення вагітність настає у 140-150 жінок.

 

 СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні зв'язки з відділенням ендоваскулярної хірургії Центру екстремальної медицини та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя; ВНМУ та військово-медичним центром ПС ЗС України, м. Вінниця; ХНМУ, м. Харків; Інститутом репродуктивної медицини, м. Київ.

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Консультативна робота проводиться на базі КУ «Обласний медичний центр репродукції людини».

Співробітниками кафедри вперше в Запорізькій області впроваджено екстракорпоральне запліднення (методика IVF) та виконано низку сучасних гінекологічних оперативних втручань.

Кафедра акушерства, гінекології та репродуктивної медицини ФПО для покращення якості надання медичної допомоги населенню Запорізької області та м. Запоріжжя продовжує обласні спеціалізовані прийоми.

Кафедра акушерства, гінекології та репродуктивної медицини ФПО > Подивитися усі новини

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR