Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Університет сьогодні

Кафедра нервових хвороб

Кафедра нервових хвороб

Кафедра нервових хвороб розташована в клінічній лікарні №6 м. Запоріжжя (вул. Сталеварів, 34; тел.: (0612).34-35-41).

Завідувач кафедри - КОЗЬОЛКІН Олександр Анатолійович, професор, доктор медичних наук, дійсний член  Європейської академії неврології (EAN), член президії правління науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України.


ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра нервових хвороб була відкрита в 1966 році. Першим завідувачем кафедри був професор Гафт Павло Генріхович (1966-1994 рр.). За його ініціативою у 1978 році був організований і відкритий ангіоневрологічний центр (одним із перших у СРСР). З 1994-1998 рр. завідувачем кафедри була доцент Шевченко Л.О. Під її керівництвом кафедра вивчала питання біоритмології у хворих з різними формами інсультів. З вересня 1998 року і по теперішній час кафедрою нервових хвороб завідує професор Козьолкін Олександр Анатолійович. Кафедра вивчає питання клінічних особливостей, діагностики та лікування гострих та хронічних форм порушення мозкового кровообігу.

Для підготовки кадрів з нервових хвороб на кафедрі відкриті інтернатура, магістратура, клінічна ординатура та аспірантура. Випускники кафедри працюють лікарями-неврологами в Європейських країнах, США та країнах Близького Сходу.

За час існування кафедри підготовлено 4 докторів та 19 кандидатів медичних наук з нервових хвороб.


СКЛАД КАФЕДРИ:

Завідувач кафедри, д.мед.н., професор Козьолкін, д.мед.н., професор Шевченко Л.О., д.мед.н., професор Дарій В.І., к.мед.н., доцент Ревенько А.В., к.мед.н., доцент Візір І.В., к.мед.н., асистент Гуйтур М.М., к.мед.н., асистент Рибалко Т.П., к.мед.н., доцент Сікорська М.В.,  к.мед.н., доцент Кузнєцов А.А., асистент Лапонов О.В., лаборант Дуленко Т.М. 


НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Нервові хвороби (інтернатура, магістратура, клінічна ординатура, аспірантура).

«Нервові хвороби» викладаються:

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

  1. Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної і інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впроваджені нових ефективних форм контроль знань-умінь. Для ліцензійного тестування створений банк тестових завдань «КРОК-2», який нараховує більш 200 тестів.
  2. Згідно навчального плану за Болонською декларацією створені робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Оригінальні лекції для вітчизняних, іноземних і англомовних студентів читаються з використанням мультимедійних технологій.
  3. Видано 6 посібників для студентів медичних ВЗН, лікарів-інтернів неврологів з грифом ЦМР ЗДМУ: «Актуальные вопросы клинической неврологии», «Вертеброгенные заболевания нервной системы», «Загальна неврологія (модуль 1)», «Спеціальна неврологія (модуль 2)», «Спеціальна неврологія для самостійної роботи студентів», «Нервові хвороби (методичний посібник для викладачів)»
  4. Видано 16 посібників для студентів медичних ВЗН, лікарів-інтернів неврологів з грифом ЦМР ЗДМУ.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ

Через МОЗ України видані 2 методичні рекомендації з діагностики та лікування мозкових інсультів. Викладачами кафедри видано 6 монографій, отримано 23 патентів на корисну модель, опубліковано понад 350 статей.

Під керівництвом професора Козьолкіна О.А. захищені одна докторська і сім кандидатських дисертацій, виконуються дві кандидатських та дві докторські дисертації, захищені 8 магістерських робіт. Він автор 295 наукових робіт, з них 5 монографій, 30 навчально-методичних посібників, 23 патенти.

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з Науково-дослідним інститутом неврології, психіатрії та наркології АМН України (м.Харків), інститутами неврології  Казахстану, Молдови.

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Діагностична, лікувальна і консультативна робота виконується у відділеннях 6-ї міської клінічної лікарні м. Запоріжжя, Запорізької області. Викладачі кафедри здійснюють курацію, консультації у Університетській клініці, 2-й, 4-й, 5-й міських лікарнях, проводять планові та і ургентні консультативні виїзди в ЛПЗ міста та області. Завідувач кафедри щотижнево проводить консультативний прийом на базі поліклінічного відділення Університетської клініки.

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR