Кафедра терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології

Кафедра розташована на території установ: навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» (вул. Академіка Амосова, 83; тел.: (061) 764-13-53); Запорізька обласна клінічна стоматологічна поліклініка  (пр. Соборний, 232-а; тел.: (061) 286-20-20); стоматологічна клініка «Центр Металокераміки» (вул. Миру, 20); стоматологічний кабінет «Обласного кардіологічного диспансеру» (вул. Перемоги, 78, тел.: (061) 289-44-00); Обласна дитяча лікарня; стоматологічне відділення поліклініки Хортицького району; ООО «Клiніка Мотор Сiч»; гуртожиток №3 ЗДМУ (зуботехнічна лабораторія ЗДМУ, вул. Сталеварів, 36), клініка «Євріка-Дент» (вул. Українська 32), «White» клініка (вул. Незалежної України 6). 

Завідувач кафедри — Олександр Вікторович ВОЗНИЙ, доктор медичних наук, доцент. У 1987 році закінчив  стоматологічний факультет Дніпропетровсього державного медичного інституту за спеціальністю «стоматологія». Кандидатську дисертацію на тему «Комплексна оцінка функціонального стану органів і тканин порожнини рота у хворих на цукровий діабет з дефектами зубних рядів до і після ортопедичного лікування» захистив у 2003 році при Омській державній медичній академії. Докторську дисертацію на тему «Наукове обґрунтування вдосконалення організації стоматологічної ортопедичної допомоги населенню» захистив у 2009 році при Московській медичній академії ім. І.М. Сеченова. У 2011 році пройшов нострифікацію докторської дисертації при Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України. Має 111 публікацій, з них 81 наукового та 9 навчально-методичного, 4 навчальних посібники з грифом Міністерства охорони здоров’я України, 20 навчальних посібників, затверджених на ЦМР ЗДМУ; 5 свідоцтв про офіційну реєстрацію програм для електронно-обчислювальних машин, 4 свідоцтва про реєстрацію інтелектуального продукту.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Підготовка лікарів стоматологів в Запорізькому державному медичному університеті розпочалася у 2007 році, тоді ж під керівництвом професора Ігоря Васильовича Бердюка засновано курс стоматології, який з першими асистентами: к.мед.н. Гавриленко М.А., к.мед.н. Кокарь О.О., к.мед.н. Гребенченко О.І., Бороменський Г.В. розпочали підготовку лікарів стоматологічного профілю. В липні 2010 року курс реорганізовано в кафедру стоматології, завідувачем кафедри було призначено к.мед.н. Гавриленко М.А., з березня 2011 року завідувачем кафедри призначено д.мед.н. Возного О.В..

Для оптимізації навчального, виховного, педагогічного і наукового процесів, а також для вдосконалення підготовки студентів за фахом «Стоматологія» у вересні 2011 року виникла необхідність структурної реорганізації на дві кафедри: «Загальної та спеціальної стоматології» та «Оториноларингології і пропедевтичної стоматології». З вересня 2012 року кафедра загальної та спеціальної стоматології почала підготовку лікарів-стоматологів, інтернів та магістрів. У цьому ж році кафедра випустила перших 29 лікарів-стоматологів. В жовтні 2013 року, з метою поліпшення навчального процесу, кафедру було реорганізовано в кафедру терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології та кафедру пропедевтичної та хірургічної стоматології. У 2014 році кафедра здійснила перший випуск лікарів стоматологів-інтернів та 3 магістрів. У 2015 році кафедра здійснила перший випуск лікарів-стоматологів іноземців та 2 клінічних ординаторів. З 2017 року кафедра проводить цикли підвищення кваліфікації та тематичного удосконалення, а з 2019 року цикли спеціалізації з терапевтичної та ортопедичної стоматології. У 2019 році на кафедрі навчаються більше 300 вітчизняних та іноземних студентів. 65 – лікарів-інтернів, 6 – аспірантів та 20 курсантів.

СКЛАД КАФЕДРИ:

Завiдувач кафедри - д.мед.н., доцент Возний О.В.

На кафедрі працює 22 науково-педагогічних працівників: 1 професор (Баранік Н.Г.),   2 доценти (Кокарь О.О., Гавриленко М.А.), 18 асистентів (Пархоменко Д.П., Максимов Я.В., Сидоренко А.Ю., Сидоренко О.О., Стрюк Ю.В., Любомирська Т.Р., Чернявський В.В., Кравцова Н.Ю., Вородєєва Ю.І., Березiй М.В., Зінченко Т.П., Смирнова І.В., Лукаш Г.Ю., Романюк В.М., Цінкуш Р.В., Мельник А.Л., Завгородня І.В., Дем’янов С.О.), 4 лаборанти – Стародубцева А.М., Крапівная І.Л., Легка Л.В., Крамарчук Ю.В..
 

 

Завiдувач кафедри - д.мед.н. Возний О.В., доцент Кокар О.О., доцент Возна І.В., асистент Сидоренко А.Ю., Сидоренко О.О., Маліцький А.А., Самойленко Н.Ю., Максимов Я.В., Березiй М.В., Любомирська Т.Р., Чернявський В.В.,Стрюк Ю.В., Чаунанс А.В., старший лаборант Петрова Е.Л., лаборант - Туінова Н В., Крапівная І.Л., Легка Л.В., Крамарчук Ю.В.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

            •    «Терапевтична стоматологія»  3, 4, 5 курс спеціальність «стоматологія»;

•    «Ортопедична стоматологія»   3, 4, 5 курс спеціальність «стоматологія»;

•    «Ортодонтія»  3, 4, 5 курс спеціальність «стоматологія»;

•    «Дитяча терапевтична стоматологія»   4, 5 курс спеціальність «стоматологія»;

•    «Терапевтична стоматологія», «Ортопедична стоматологія», «Дитяча терапевтична стоматологія», «Ортодонтія» - лікарям-стоматологам інтернам та магістрам.

•    Проводяться ПАЦ, ТУ та курси спеціалізації для лікарів-стоматологів з терапевтичної та ортопедичної стоматології.                                                                                                             

Студенти 3 курсу у 6 семестрі складають МЛІ "КРОК-1. Стоматологія"; Студенти 5 курсу у 10 семестрі складають МЛІ "КРОК- 2. Стоматологія"; Лікарі-інтерни на другому році навчання складають МЛІ «КРОК-3.Стоматологія»; Студенти 5 курсу складають державний іспит з терапевтичної, дитячої, хірургічної, ортопедичної стоматології після 10 семестру навчання. Лікарі-інтерни та магістри по закінченні навчання проходять державну атестацію та складають тестовий іспит за програмою «ELEX».

 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Усі навчально-методичні матеріали відповідають вимогам навчальних програм з дисциплін, які викладаються на кафедрі.

Розроблені методичні рекомендації для студентів і методичні вказівки для викладачів з проведення практичних занять. Всього підготовлено 750 методичних вказівок та рекомендацій до практичних занять.

Розроблені лекції з мультимедійними презентаціями з терапевтичної, ортопедичної, дитячої терапевтичної стоматології та ортодонтії. Розроблені лекції з мультимедійними презентаціями з курсу за вибором для 4 та 5 курсів. Розроблені лекції з мультимедійними презентаціями для лікарів-інтернів. 

Практичні заняття студентів 3, 4, 5 курсів та лікарів-інтернів проводяться на клінічних базах, забезпечених  сучасним обладнанням, апаратурою та матеріалами, що дозволяє опанувати сучасні методи діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань.

     На кафедрі розроблено та затверджено на засіданні ЦМР ЗДМУ навчальні посібники для самостійної роботи студентів:

 • «Ортопедичні етапи лікування захворювань пародонту»
 • «Клінічні етапи виготовлення різних конструкцій зубних протезів»
 • «Фізіотерапевтичне лікування стоматологічних захворювань»
 •  «Клінічне обстеження стоматологічного хворого»
 •  «Підвищене стирання зубів (клініка, діагностика, лікування)»
 •  «Алгоритм лікування карієсу»
 •  «Початковий карієс»
 •  «Клінічні і лабораторні етапи виготовлення повних знімних протезів»
 •  «Лікування пульпіту і періодонтиту»
 •  «Клінічні та лабораторні етапи виготовлення часткових знімних пластинчастих протезів»
 •  «Ортодонтичні апарати"
 •  «Алгоритм лікування і профілактики карієсу та його ускладнень»
 •  «Клінічні та лабораторні етапи виготовлення знімних протезів»
 •  «Клінічні та лабораторні етапи виготовлення штамповано-паяних мостоподібних протезів»
 •  «Основні етапи розвитку тимчасових і постійних зубів» та інші.

Затверджено МОЗ України та видано навчальні посібники для самостійної роботи студентів:

 •  «Ортопедичні етапи лікування захворювань пародонту»
 • «Клінічні етапи виготовлення різних конструкцій зубних протезів»
 • «Пластинкові протези часткові та повні».
 •  «Алгоритм діагностики, лікування та профілактики карієсу і його ускладнень» та інші.             

              Кафедра бере активну участь в організації та проведенні Всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій, практичних конференцій та майстер класів.                                                                                                                                                                            

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ

          Кафедральна наукова тема: “Комплексна профілактика та лікування  основних стоматологічних захворювань у жителів промислового регіону”.   Захищені три кандидатські дисертації: асистент Смірнова І.В., асистент Мельник А.Л., асистент Вородеева Ю.І..Запланована і виконується 1 докторська дисертація (доцент Гавриленко М.А.). Асистент Максимов Я.В., асистент Сидоренко А.Ю., асистент Сидоренко О.О., асистент Кравцова Н.Ю., асистент Чернявський В.В., асистент Зінченко Т.П., асистент Романюк В.М., асистент Лукаш А.Ю., аспірант Філон А.В. та аспірант Лепетченко Є.С. виконують кандидатські дисертації.  Готується до планування теми кандидатської дисертації асистент Пархоменко Д.П..

Напрямки наукової роботи кафедри:

•    Комплексне лікування та профілактика основних стоматологічних захворювань у жителів промислового регіону.

•    Профілактика  та лікування захворювань твердих тканин зуба.

•    Комплексна терапія захворювань тканин пародонту та слизової оболонки порожнини рота.

•    Профілактика та лікування деформацій і аномалій у дорослих та дітей.

•    Профілактика та лікування стоматологічних захворювань у дітей.

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з науково-дослідними інститутами Києва, Полтави, Львова, Одеси, Харкова, Дніпропетровська, Ужгорода, Мехіко, Праги.

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Співробітники кафедри проводять лікувально–консультативний прийом на базах: навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка»; Обласна клінічна стоматологічна поліклініка; стоматологічна клініка «Центр Металокераміки»; стоматологічний кабінет «Обласного кардіологічного диспансеру»; Обласна дитяча лікарня; стоматологічне відділення поліклініки Хортицького району; ООО «Клiніка Мотор Сiч»; клініка «Євріка-Дент»; «White» клініка.

Викладачі кафедри впроваджують у практичну діяльність нові методики діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань. На базах надається висококваліфікована стоматологічна допомога. Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі Асоціації стоматологів, Асоціації імплантологів, Асоціації пародонтологів Запорізької області, виступають з доповідями, стендовими доповідями. На всіх клінічних базах кафедри проводяться бесіди з пацієнтами з питань профілактики стоматологічних захворювань і здорового способу життя.

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar