Наука

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 17.600.03 від 8 жовтня 2010 р.

Основні питання порядку денного:


1. Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія Тимошик Юлії Василівни на тему: «Контроль якості лікарських засобів – антагоністів кальцію методами фотометричного та хроматографічного аналізу».

Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, професор Петренко Олександр Васильович, Запорізького державного медичного університету, завідувач кафедри аналітичної хімії.

Офіційні опоненти:

 


2. Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія Антипенко Людмили Миколаївни на тему «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості S-похідних 2-тіо-[1,2,4]триазоло[1,5-c]хіназоліну».

Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, професор Коваленко Сергій Іванович, Запорізького державного медичного університету, професор кафедри фармацевтичної хімії.

Офіційні опоненти:

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar