Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра управління і економіки фармації та технології ліків

Кафедра управління і економіки фармації та технології ліків

Кафедра розташована у головному корпусі ЗДМУ (пр. Маяковського 26) та в корпус №4 (вул. Сталеварів, 36).

Завідувач кафедрою – МАЗУЛІН Олександр Владиленович, професор, доктор фармацевтичних наук.

Тел.: (061)234-23-31.

Кафедра   у соціальній мережі Facebook: https://www.facebook.com/Pharm.gn.chm.tec/?fref=ts

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра фармації факультету післядипломної освіти заснована у 2004 році.

В 2007 р. її реорганізовано в кафедру фармакогнозії, фармацевтичної хімії і технології ліків ФПО (нині – кафедра фармакогнозії, фармхімії і технології ліків).

З моменту заснування кафедру очолює д. фарм. н., професор О.В. Мазулін. Під його керівництвом активно виконується наукова робота з вивчення морфолого-анатомічних і фітохімічних властивостей лікарських рослин флори України родин Asteraceae, Lamiaceae, Polygonaceae за темою «Фармакогностичне та екологічне дослідження видів родів: валеріана, чорнобривці, деревій, полин, гірчак, чебрець, материнка, оман, подорожник флори України та одержання лікарських засобів кровоспинної, протизапальної і діуретичної дії» (номер державної реєстрації 0112U0056451)

Кафедра є унікальною науковою та педагогічною базою для підготовки провізорів-інтернів, провізорів-організаторів, провізорів-аналітиків, фармацевтів, магістрів. Для підготовки кадрів з фармації на кафедрі діють інтернатура, магістратура, аспірантура, курси підвищення кваліфікації. Випускники кафедри працюють провізорами та магістрами широкого профілю різних категорій по всій Україні.

За період існування кафедри захищено одинадцять кандидатських дисертацій, заплановано виконання  трьох кандидатських дисертацій, одержано 8 патентів на корисні моделі, видано 22 інформаційний листі,  5 посібників з грифом МОН (МОЗ) України.

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

д. фарм. н., професор О. В. Мазулін, к. фарм. н., доцент Г. Т. Андрєєва, к. фарм. н., доцент Г. Г. Берест, к. фарм. н., доцент Г. П. Смойловська, к. фарм. н., доцент О. А. Бігдан, к. фарм. н., старший викладач Т. В. Хортецька, к. фарм. н., старший викладач Л. А. Фуклева, к. фарм. н., асистент С. А. Гладишева, к. фарм. н., асистент О. К. Єренко, к. фарм. н., асистент О. О. Малюгіна, асистент І. Ф. Дуюн, аспірант, старший лаборант Я. М. Стешенко, старший лаборант В. Ю. Остахова, лаборант О. П. Іванова.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦІПЛІНИ:

Кафедра забезпечує навчання на циклах тематичного удосконалення провізорів та фармацевтів: «Актуальні питання фармацевтичної діяльності», «Правові аспекти обігу прекурсорів в медицині, фармації та промисловості України».
 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка спеціалістів на кафедрі базується на принципах забезпечення інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань-умінь.

На кафедрі створено блок навчально-методичної літератури з питань навчання провізорів-інтернів та слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Створено робочі програми з усіх навчальних дисциплін згідно з навчальним планом.

Лекції для провізорів-інтернів та слухачів курсів підвищення кваліфікації з відповідних циклів проводяться з використанням мультимедійних технологій.

 

На кафедрі створені онлайн-курси для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи провізорів-інтернів:

Фармакогонозія: семінарські заняття для провізорів-інтернів (https://courses.zsmu.edu.ua/courses/course-v1:ZSMU+Pharm_gn_chm_tec_07+2019_03/about)

Фармацевтичний аналіз лікарських засобів: семінарські заняття для провізорів-інтернів (https://courses.zsmu.edu.ua/courses/course-v1:ZSMU+Pharm_gn_chm_tec_06+2019_03/ about)

Фармацевтична технологія: семінарські заняття для провізорів-інтернів (https://courses.zsmu.edu.ua/courses/course-v1:ZSMU+Pharm_gn_chm_tec_05+2019_03/ about)

СРС. Фармакогнозія для провізорів-інтернів (https://courses.zsmu.edu.ua/courses/course-v1:ZSMU+Pharm_gn_chm_tec_01+2015_06/ about)

СРС. Фармацевтичний аналіз лікарських засобів для провізорів-інтернів (https://courses.zsmu.edu.ua/courses/course-v1:ZSMU+Pharm_gn_chm_tec_02+2017_02/ about)

СРС. Фармацевтична технологія для провізорів-інтернів (https://courses.zsmu.edu.ua/courses/course-v1:ZSMU+Pharm_gn_chm_tec_03+2017_03/ about)

 

Сумісно з кафедрою клінічної фармації, фармакотерапії та УЕФ створено онлайн-курс для підготовки до ліцензійного іспиту «КРОК 3. Фармація» (https://courses.zsmu.edu.ua/courses/course-v1:ZSMU+Pharm_gn_chm_tec_04+2019_01/ about)

Навчально-методичні матеріали кафедри регулярно розміщуються на ftp-ресурсі ftp://ftp.zsmu.zp.ua/ та бібліотеці ЗДМУ.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Тема наукової роботи кафедри «Фармакогностичне й екологічне дослідження перспективних видів родин флори України з метою стандартизації рослинної сировини та одержання  лікарських засобів» ґрунтується на морфолого-анатомічних, фітохімічних та біологічних дослідженнях перспективних джерел лікарської рослинної сировини флори України та одержання лікарських засобів на їх основі. Вивчається екологічне забруднення досліджуваної лікарської рослинної сировини важкими металами, нітратами, нітрозамінами та іншими агентами.

Розроблюються перспективні методики якісного та кількісного аналізу лікарської  рослинної сировини флори України та нові лікарські засоби кровоспинної, протизапальної, діуретичної, ранозагоючої дій.

Науковими співробітниками кафедри регулярно видаються інформаційні листи та патенти на корисні моделі та винаходи.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує зв'язки з науково-дослідними інститутами Харкова,  Запоріжжя, Києва, Івано-Франківська, Львова, Вінниці.

КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Консультативна робота виконується на базі Запорізького державного медичного університету та на базах «Фармації» інших міст (під час виїздних циклів).

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR