Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра фармакогнозії, фархімії і технології ліків

Кафедра фармакогнозії, фармхімії і технології ліків

Кафедра розташована у головному корпусі ЗДМУ (пр. Маяковського 26) та в корпус №4 (вул. Сталеварів, 36).

Завідувач кафедрою – МАЗУЛІН Олександр Владиленович, професор, доктор фармацевтичних наук.

Тел.: (061)234-23-31.

Кафедра фармакогнозії, фармхімії і технології ліків у соціальній мережі: https://www.facebook.com/Pharm.gn.chm.tec/?fref=ts

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра фармації факультету післядипломної освіти заснована у 2004 році.

В 2007 р. її реорганізовано в кафедру фармакогнозії, фармацевтичної хімії і технології ліків ФПО.

З моменту заснування кафедру очолює д. фарм. н., професор О.В. Мазулін. Під його керівництвом активно виконується наукова робота з вивчення морфолого-анатомічних і фітохімічних властивостей лікарських рослин флори України род. Asteraceae, Lamiaceae, Polygonaceae за темою «Фармакогностичне та екологічне дослідження видів родів: валеріана, чорнобривці, деревій, полин, гірчак, чебрець, материнка, оман, подорожник флори України та одержання лікарських засобів кровоспинної, протизапальної і діуретичної дії» (номер державної реєстрації 0112U0056451)

Кафедра є унікальною науковою та педагогічною базою для підготовки провізорів-інтернів, провізорів-організаторів, провізорів-аналітиків, фармацевтів, магістрів. Для підготовки кадрів з фармації на кафедрі діють інтернатура, магістратура, аспірантура, курси підвищення кваліфікації. Випускники кафедри працюють провізорами та магістрами широкого профілю різних категорій по всій Україні.

За період існування кафедри захищено десять кандидатських дисертацій, заплановано виконання  однієї кандидатської дисертації, одержано 5 патентів на корисні моделі, видано 15 інформаційних листів,  5 посібників з грифом МОН (МОЗ) України.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

д. фарм. н., професор О. В. Мазулін, к. фарм. н., доцент Г. Т. Андрєєва, к. фарм. н., доцент Г. Г. Берест, к. фарм. н., к. фарм. н., доцент Г. П. Смойловська, к. фарм. н., старший викладач О. А. Бігдан, к. фарм. н., старший викладач Т. В. Хортецька, к. фарм.н., асистент С. А. Гладишева, к. фарм. н., асистент О. К. Єренко, к.фарм. н., асистент І. А. Лукіна, к. фарм. н., асистент О. О. Малюгіна, к. фарм. н., асистент Л. А. Фуклева, асистент І. Ф. Дуюн, старший лаборант В. Ю. Остахова, старший лаборант Я. М. Стешенко, лаборант О. П. Іванова.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦІПЛІНИ:

• Провізори-інтерни зі спеціальності «Загальна фармація» вивчають на кафедрі фармакогнозію, фармацевтичний аналіз лікарських засобів та фармацевтичну технологію.
• Слухачі передатестаційних курсів удосконалення кваліфікації зі спеціальності «Організація і управління фармацією» вивчають на кафедрі фармакогнозію, якість, стандартизацію та сертифікацію ліків і фармацевтичну технологію.
• Слухачі передатестаційних курсів удосконалення кваліфікації зі спеціальності «Загальна фармація» вивчають на кафедрі фармакогнозію, якість, стандартизацію та сертифікацію ліків і фармацевтичну технологію.
• Слухачі передатестаційних курсів удосконалення кваліфікації зі спеціальності «Аналітико-контрольна фармація» вивчають на кафедрі фармакогнозію, якість, стандартизацію та сертифікацію ліків і фармацевтичну технологію.
• Слухачі передатестаційних курсів удосконалення кваліфікації зі спеціальності «Фармацевт» вивчають на кафедрі фармакогнозію, якість, стандартизацію та сертифікацію ліків і фармацевтичну технологію.
• Слухачі спеціалізації «Організація і управління фармацією» вивчають на кафедрі особливості забезпечення якості і стандартизації лікарських засобів та БАХД рослинного походження, якість, стандартизацію та сертифікацію ліків і фармацевтичну технологію.
 
Кафедра забезпечує навчання на циклах тематичного удосконалення провізорів та фармацевтів: «Актуальні питання фармацевтичної діяльності», «Правові аспекти обігу прекурсорів в медицині, фармації та промисловості України».
 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка спеціалістів на кафедрі базується на принципах забезпечення інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань-умінь.

На кафедрі створено блок навчально-методичної літератури з питань навчання провізорів-інтернів та слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Створено робочі програми з усіх навчальних дисциплін згідно з навчальним планом.

Лекції для провізорів-інтернів та слухачів курсів підвищення кваліфікації з відповідних циклів читаються з використанням мультимедійних технологій.

На кафедрі створені онлайн-курси:
 
Фармакогнозія для провізорів-інтернів
https://courses.zsmu.edu.ua/courses/course-v1:ZSMU+Pharm_gn_chm_tec_01+2015_06/about
Фармацевтичний аналіз лікарських засобів для провізорів-інтернів
https://courses.zsmu.edu.ua/courses/course-v1:ZSMU+Pharm_gn_chm_tec_02+2017_02/about
Фармацевтична технологія для провізорів-інтернів
https://courses.zsmu.edu.ua/courses/course-v1:ZSMU+Pharm_gn_chm_tec_03+2017_03/about
Електронний ресурс кафедри фармакогнозії, фармхімії і технології ліків
ftp://ftp.zsmu.zp.ua/
 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Тема наукової роботи кафедри - «Фармакогностичне та екологічне дослідження видів родів: валеріана, чорнобривці, деревій, полин, гірчак, чебрець, материнка, оман, подорожник флори України та одержання лікарських засобів кровоспинної, протизапальної і діуретичної дії» - стосується морфолого-анатомічних, фітохімічних та біологічних досліджень перспективних джерел лікарської рослинної сировини флори України та одержання лікарських засобів на їх основі.
 
Вивчається екологічне забруднення досліджуваної лікарської рослинної сировини важкими металами, нітратами, нітрозамінами.
 
Розроблюються перспективні методики якісного та кількісного аналізу лікарської  рослинної сировини флори України та нові лікарські засоби кровоспинної, протизапальної, діуретичної дій.
 
Науковими співробітниками кафедри регулярно видаються інформаційні листи та патенти на корисні моделі та винаходи.
 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує зв'язки з науково-дослідними інститутами Харкова,  Запоріжжя, Києва, Івано-Франківська, Львова, Вінниці.

КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Консультативна робота виконується на базі Запорізького державного медичного університету та на базах «Фармації» інших міст (під час виїздних циклів).

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR