Університет сьогодні

Кафедра медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій

Кафедра розташована у головному навчальному корпусі ЗДМУ за адресою пр. Маяковського 26, тел.: (061) 239-33-01.

Завідувач кафедри – Рижов Олексій Анатолійович,  професор, доктор фармацевтичних наук.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедру було створено в 1996 р. на базі курсу «Інформатика» і Центру нових інформаційних технологій (ЦНІТ). З цього часу і по теперішній час кафедру очолює доктор фарм. наук, професор Рижов О.А. Наукова діяльність професора Рижова О.А. присвячена розробці методології формалізації медико-біологічних знань на основі онтології та когнітивним технологіям е-навчання. Професором Рижовим О.А. розроблена концепція  організації єдиного хмарного освітнього простору у середовищі MS Office 365 та впровадження нових технологій організації навчального процесу у дистанційному форматі. На базі цієї концепції розроблена програма впровадження нових організаційних форм навчання для усіх кафедр університету. У 2020 р. професор Рижов О.А. отримав нагороду – орден «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеня.

 З 2003 р. кафедра активно впроваджує технології дистанційної освіти у навчальний процес. В 2005 р. на базі кафедри відкрито Центр дистанційної освіти і телемедицини, навчання в якому (на базі систем «RATOS» та MS Office 365) проходять студенти денного та заочного відділення. Також в Центрі дистанційної освіти і телемедицини (ЦДОТ) відкрито дистанційні підготовчі курси для абітурієнтів медичних ЗВО.

За час діяльності кафедри її співробітниками захищені 7 кандидатських та 1 докторська дисертації.

З 2006 р. кафедра спільно з всеукраїнською громадською організацією «Асоціація спеціалістів з медичної інформатики, статистики та біомедичної техніки» та громадською організацією «Українська асоціація «Комп’ютерна медицина» організує та проводить щорічну міжнародну науково-практичну відеоконференцію «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини». Щороку участь в цій конференції приймають медичні навчальні заклади України та багатьох зарубіжних країн: Великобританії, Індії, США, Польщі, Греції, Кіпру, Чехії, Казахстану, Грузії та ін.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

завідувач кафедри, д.фарм.н., професор Рижов Олексій Анатолійович; доценти: к.т.н. Каблуков Андрій Олександрович, к.ф.-м.н. Строітєлєва Ніна Іванівна, к.ф.-м.н. Пишнограєв Юрій Миколайович, ст. викладачі:  Андросов Олексій Іванович; к.б.н. Страхова Оксана Петрівна, к.т.н. Дмитрієв Вадим Сергійович, асистент к.б.н. Риженко Віктор Павлович, ст. лаборант Люта Тамара Дмитрівна, лаборант Каськова Зінаїда Василівна.

Співробітники ЦДОТ:

провідні фахівці – Пишнограэв Ю.М., Андросов Олексій Іванович, Реутська Яна Анатоліївна, Дуда Євген Вікторович, Нечипоренко Юрій Леонідович, Петруня Дмитро Григорович.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується на сучасних принципах змішаного навчання, а саме: забезпечення методичної та інформаційної організації навчального процесу та самостійної роботи студентів; впровадження нових дистанційних форм навчання та контролю знань студентів.

Згідно навчальних планів розроблено робочі навчальні програми з усіх навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою. Всі навчальні дисципліни у повному обсязі забезпечені методичними матеріалами та онлайн курсами на платформі edX. Постійно проводиться оновлення навчально-методичних матеріалів для студентів. Оригінальні лекції викладаються з використанням сучасних мультимедійних технологій. Презентації лекцій доступні студентам в електронній бібліотеці.

Одним з пріоритетних напрямків роботи викладачів кафедри є розробка технологій використання хмарних технологій MS Office 365 у навчальному процесі. Саме у середовищі MS Оffice 365 на кафедрі МФІ і НТ організована дистанційна практична та самостійна робота студентів, що дозволяє зробити спілкування викладача зі студентами більш мобільним та ефективним. Завдання для практичної або самостійної роботи викладач розміщує для спільного доступу завдяки використанню сучасних хмарних сервісів MS OneDrive та MS Teams. Впроваджений кафедрою МФІ і НТ адаптивний контент навчання з інформатики дозволяє налаштовувати процес навчання, враховуючи загальний рівень підготовки, з яким студент приходить до університету, а також створює умови для розкриття індивідуальних здібностей студента та розвитку сфери його професійних інтересів.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у наукових та методичних конференціях, присвячених питанням розробки та застосування новітніх інформаційних технологій навчання з використанням інформаційних засобів у навчальному процесі медичних закладів вищої освіти. У період карантину 2020 року всі викладачі кафедри пройшли курси спеціалізації  педагогів-новаторів корпорації Мicrosoft за програмою «Організація  дистанційного  навчання на  основі хмарних  сервісів MS Teams та отримали Сертифікати Microsoft про визнання в галузі освіти. Співробітники кафедри регулярно проводять семінари, тренінги та технічний супровід всіх викладачів ЗДМУ щодо впровадження дистанційних технологій у навчальний процес.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Наукова робота кафедри спрямована на розробку математичного апарату для формалізації медико – біологічних наочних областей з метою розробки програмно – інструментальних комплексів для створення баз знань. Ведеться розробка баз знань з конкретних клінічних і біологічних дисциплін з метою створення адаптивних інтелектуальних навчальних систем. 

Практична реалізація здобутків кафедри з дослідження наукової теми «Методологічне, педагогічне та технологічне забезпечення професійного навчання в медичному ЗВО на основі інтелектуальних комп’ютерних систем» дозволила впровадити систему дистанційного навчання на всіх кафедрах ЗДМУ, починаючи з 2016 року.

З 2019 року кафедра також займається розробкою наукової теми «Оптимізація скринінгу антиоксидантної активності щодо активних форм кисню та азоту в ряду похідних ксантину засобами програмного забезпечення».

В рамках вищезазначених тем на кафедрі реалізуються наступні напрямки наукового дослідження:

Практична робота співробітників кафедри полягає в розробці комп'ютерної розподіленої системи дистанційної освіти в системі медичної та фармацевтичної освіти з контролем якості навчання на основі формалізованої моделі знань фахівів з фармації та медицини.

19-20 листопада  2020 р. у форматі відеоконференції відбулась чергова всеукраїнська науково-методична відеоконференція з міжнародною участю «Актуальні питання освіти та телемедицини». В умовах карантинних заходів спілкування учасників відбувалося дистанційно за допомогою сервісів MS Lync та Skype for Bussiness. Участь у конференції приймали провідні науковці з багатьох міст України та з закордону: Запоріжжя, Київ, Тернопіль, Харків, Одеса, Суми, Івано-Франківськ, Луцьк, Чернівці, Острог, Bielsko-Biała(Польща), Saarbrücken (Німеччина). 

У 2019-2020 рр. асистентами кафедри О.П. Страховою та В.П. Риженком під керівництвом професора О.А. Рижова захищені кандидатські дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата біологічних наук. Всього на кафедрі під керівництвом професора О.А. Рижова захищено 5 кандидатських дисертацій та виконуються 2 докторські дисертації.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра активно співпрацює багатьма українськими та закордонними медичними закладами вищої освіти. Серед них, зокрема:

 

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar