Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій

Кафедра розташована в головному навчальному корпусі ЗДМУ

69035 м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26

Тел.: (061) 239-33-01

Завідувач кафедри – РИЖОВ Олексій Анатолійович, професор, доктор фармацевтичних наук.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедру створено в 1996 р. на базі курсу інформатики і центру нових інформаційних технологій (ЦНІТ).

З 2003 р. кафедра активно впроваджує технології дистанційної освіти у навчальний процес. В 2005 р. на базі кафедри відкрито Центр дистанційної освіти і телемедицини, навчання в якому (на базі «Ratos» та LMS Moodle) проходять студенти денного та заочного відділення. Також, в Центрі дистанційної освіти і телемедицини відкрито дистанційні  підготовчі курси для абітурієнтів медичних ВНЗ.

З 2006 р., спільно з кафедрою медичної інформатики НМАПО ім. П.Л. Шупика (м. Київ) кафедра організовує   міжнародну науково-практичну відеоконференцію «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини», участь у якій щороку беруть медичні навчальні заклади України та зарубіжних країн: Великобританії, Індії, США, Польщі, Греції, Кіпру, Чехії, Казахстану, Грузії та ін.

З 2011 р. співробітники кафедри беруть участь у роботі міжнародного освітнього проекту Європейського союзу ТЕМПУС «Створення міжрегіональної мережі національних центрів медичної освіти, головним напрямом діяльності яких є впровадження проблемно-орієнтованого навчання із застосуванням віртуальних пацієнтів».

З 2013 р. в рамках проекту на базі кафедри створено Центр освітніх технологій ЗДМУ.

За час діяльності кафедри захищені 4 кандидатські дисертації та 1 докторська.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

Співробітники кафедри медичної і фармацевтичної інформатики і НТ: д. фарм. н., професор О.А. Рижов; доценти: к. тех. н. А.О. Каблуков, к. фіз-мат. н. Н.І. Строітєлєва, ст. викладач О.І. Андросов; асистенти: О.П. Страхова, В.П. Риженко, к. пед. н. О.А. Мурзіна; cт.лаборант А.О. Заверзаєва, лаборант З.В. Каськова.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Проводяться курси тематичного удосконалення викладачів.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах  Болонського процесу, а саме: забезпечення методичної та інформаційної організації навчального процесу самостійної роботи студентів; впровадження нових ефективних форм контролю знань та умінь. Згідно з навчальними планами розроблено робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Оригінальні лекції читаються з використанням мультимедійних технологій. Презентації лекцій викладено в електронній бібліотеці.

Ведеться розробка навчально-методичного матеріалу для навчання студентів англійською мовою. Видано методичний посібник та практикум для студентів-іноземців 2 курсу медичного факультету.

Викладачі кафедри беруть участь у наукових та методичних конференціях, присвячених питанням розробки та застосування нових технологій навчання із використанням інформаційних засобів у навчальному процесі вищих медичних навчальних закладів.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Кафедра з 2013 року займається розробкою науковоЇ теми: «Методологічне, педагогічне та технологічне забезпечення професійного начання в медичному ВНЗ на основі інтелектуальних комп’ютерних систем» (шифр теми 378.091.3:004.9:[61:378.4]). В рамках теми реалізуються наступні напрямки наукового дослідження:

Практична робота полягає в розробці комп'ютерної розподіленої системи дистанційної освіти в системі медичної та фармацевтичної освіти з контролем якості навчання на основі формалізованої моделі знань фахівця з фармації.

16-17 жовтня 2014 року було проведено Всеукраїнську науково-методичну конференцію «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2014», присвячена питанням впровадження дистанційної форми навчання та розробці автоматизованих навчальних комплексів медичного профілю.

22 травня 2015 р. відбулась Всеукраїнська науково-методична конференція з міжнародною участю «Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти».

22 квітня 2015 року було проведено Всеукраїнську науково-методичну конференцію з міжнародноюучастю «Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти».

12-13 листопада 2015 року було проведено ІІ з’їзд з міжнародною участю «Медична та біологічна інформатика і кібернетика» Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю«Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини-2015».

13 жовтня 2016 року було проведено Всеукраїнську науково-методичну відеоконференцію «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2016».

Під керівництвом професора О.А. Рижова захищено 2 кандидатські дисертації, виконуються 3 кандидатські дисертації та 1 докторська.

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра активно співпрацює з НМАПО ім. П.Л. Шупика (м. Київ), Центром «Міжнародні Медичні Программи, Inc» (IMP) (м. Нью-Йорк, США), ICoDE Systems, LLC (м. Нью-Йорк, США), «Neo Educational Organization» (м. Хайдерабад, Індія), НФаУ (м. Харків), ХМАПО (м. Харків), ДонНМУ (м. Донецьк), Українським інституто інформаційних технологій в освіті НТУ України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ), Університетом Святого Георга у Лондоні, Медичним інститутом Сумського державного університету (Україна), Медичним університетом «Астана» (Казахстан), Карагандинським державним медичним університетом (Казахстан), Салонікським університетом ім. Аристотеля (Греція), Університетом Нікосії (Кіпр), Медичним університетом ім. Давида Твілдіані (Грузія), Державним університетом Акакія Церетелі (Грузія)

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR