Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра клінічної фармації, фармакотерапії і управління та економіки фармації факультету післядипломної  освіти

Кафедра розташована за адресою: вул. Сталеварів, 38, у  КУ «2 міська клінічна лікарня» (вул. Брюллова, 8);

Тел: (0612) 65-16-53

Завідувач кафедри –  Іван Михайлович БІЛАЙ, професор,  доктор медичних наук, доктор філософії, академік Української Технологічної Академії.

Тел.: (061) 236-22-94

 

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра заснована в 2007 році. Засновник - доктор медичних наук, професор І.М. Білай. Основним науковим напрямом діяльності кафедри є вивчення фармакологічної активності синтетичних речовин та лікарських засобів рослинного походження при атеросклерозі та гепатиті та маркетингові дослідження ринку антиатеросклеротичних засобів. За час діяльності кафедри захищені 1 докторська та 4 кандидатські дисертації. 

 

КАДРОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ:

 

д. м. н., проф. І. М. Білай, д. фарм. н., проф. І. В. Бушуєва; доценти: к. фарм. н. Т. С. Райкова,  к. фарм. н. Є. С. Пругло, ст. викл. к. фарм. н. Е. О. Михайлюк, к. фарм. н. О. С. Яковлева; асистенти: к. мед. н. Р. В. Стець,  к. фарм. н. Н. В. Кандибей; ст. лаборанти: І. І. Аксьонова, О. В. Цис; лаборант І. В. Горулька

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

Клінічну фармацію, управління та економіку фармації, елементи практичної психології, спеціальну підготовку на кафедрі вивчають:
•         Провізори-інтерни зі спеціальності «Загальна фармація».
•         Слухачі передатестаційних курсів удосконалення кваліфікації зі спеціальності «Організація і управління фармацією».
•         Слухачі передатестаційних курсів удосконалення кваліфікації зі спеціальності «Загальна фармація».
•         Слухачі передатестаційних курсів удосконалення кваліфікації зі спеціальності «Аналітично-контрольна фармація».
•         Слухачі передатестаційних курсів удосконалення кваліфікації зі спеціальності «Фармацевт».
•         Слухачі курсів спеціалізації зі спеціальності «Організація і управління фармацією».
Тематичне удосконалення фармацевтів з циклів: «Фармакотерапія окремих захворювань систем організму людини», «Правові аспекти обігу прекурсорів в медицині, фармації та промисловості України», «Сучасний стан законодавчого регулювання фармацевтичної діяльності», «Актуальні питання з управління та економіки аптечних підприємств і терапевтичної дії окремих груп лікарських засобів».
 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Згідно з навчальним планом створено робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Лекції для провізорів-інтернів, слухачів передатестаційних курсів удосконалення кваліфікації, спеціалізації  та слухачів курсів тематичного удосконалення з відповідних циклів читаються з використанням мультимедійних технологій.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

•         Клінічна фармакологія антиатеросклеротичних засобів та фітопрепаратів при атеросклерозі та ішемічній хворобі серця.
•         Фармакологія нових біологічно активних речовин та фітопрепаратів.
•         Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку України.
Кафедра проводить науково-дослідну роботу за темою «Фармакологічна активність нових похідних п’яти - та шестичленних азагетероциклів і препаратів природного походження та маркетингові дослідження фармацевтичного ринку України»
Під керівництвом професора І. М. Білая виконуються докторська та 3 кандидатські дисертації.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з Національним фармацевтичним університетом, Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, фармацевтичними факультетами провідних медичних університетів України, Вінницьким національним медичним університетом ім. М. Пирогова, Тернопільським державним медичним університетом ім. І.Я. Горбачевського, Дніпропетровською державною медичною академією, Івано-Франківським національним медичним університетом, Вітебським медичним університетом, Українською військово-медичною академією, Державним медичним та фармацевтичним університетом Молдови імені Николая Тестеміцану, інститутом фармакології та токсикології АМН України, Львівським національним медичним університетом ім. Данила Галицького, Національним  медичним університетом ім. О. О. Богомольця, Запорізьким національним університетом, Українською  медичною стоматологічною академією, Запорізькою медичною академією післядипломної освіти.

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Лікувально-діагностична і консультативна робота ведеться на базі госпітального відділення КУ «2 Міська клінічна лікарня».

Професор Білай І. М. керує лікувальною роботою у госпітальному відділенні. Проводить консультативні обходи, консультує хворих також у неврологічному та хірургічних відділеннях лікарні. Професор І. М. Білай проводить науково-практичні та реферативні конференції, інформаційно-консультативну роботу серед лікарів та провізорів.

Здійснюються виїзди до лікувально-профілактичних установ області (консультації з питань раціональної і безпечної фармакотерапії, моніторингу побічної дії лікарських засобів).

Співробітники кафедри беруть активну участь у роботі атестаційних комісій. Проф. Білай І. М., ас. Стець Р. В. є членами атестаційних комісій лікарів зі спеціальності «Акушерство та гінекологія», «Педіатрія». Доц. Бушуєва І. В., доц. Райкова Т. С. є членами атестаційної комісії при Державній службі України з лікарських засобів у Запорізькій області. Доц. Гетало О. В. є головою атестаційній комісії з атестації провізорів та фармацевтів у Миколаївський області.

Надається консультативна допомога фармацевтичним працівникам з питань фармацевтичного законодавства, менеджменту та маркетингу у фармації.

 

 
 
 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR