Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра клінічної фармації, фармакотерапії, фармакогнозії та фмармцевтичної хімії 

Кафедра клінічної фармації, фармакотерапії, фармакогнозії та фармацевтичної хімії 
Кафедра розташована за адресою: вул. Сталеварів, 38, у  КУ «2 міська клінічна лікарня» (вул. Брюллова, 8);
Тел: (0612) 65-16-53
Завідувач кафедри –  Іван Михайлович БІЛАЙ, професор,  доктор медичних наук, доктор філософії, академік Української Технологічної Академії.
Тел.: (061) 236-22-94
Електронна пошта: klinpharmfpo@gmail.com
Сторінка  кафедри у соціальній мережі:   https://facebook.com/clinpharmfpo/
 
ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
Кафедра заснована в 2007 році. Засновник - доктор медичних наук, професор І.М. Білай. Під його керівництвом виконуються наукові дослідження з вивчення фармакологічної активності синтетичних речовин та лікарських засобів  та маркетингового аналізу вітчизняного ринку лікарських засобів. За час діяльності кафедри захищені 1 докторська та 5 кандидатських дисертацій. 
 

КАДРОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ:

 

д. м. н., проф. І. М. Білай, д. фарм. н., проф. І. В. Бушуєва; доценти: к. фарм. н. Т. С. Райкова,  к. пед. н. Іванькова Н. А., к. фарм. н. Є. С. Пругло, ст. викл. к. фарм. н. Е. О. Михайлюк, к. фарм. н. О. С. Яковлева, к.фарм.н. Ю.М.Кучерявий; асистенти: к. мед. н. Р. В. Стець,  Попова Я. В.; лаборант І. В. Горулька.
 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

На кафедрі провізори-інтерни (первинна спеціалізація) за фахом «Загальна фармація» та слухачі курсів підвищення кваліфікації  спеціальностей «Організація та управління в фармації», «Загальна фармація», «Аналітико-контрольна фармація», «Фармація», спеціалізації за фахом  «Організація та управління в фармації», тематичного удосконалення фармацевтів вивчають дисципліни:
- Клінічна фармація (інтернатура, передатестаційні курси удосконалення кваліфікації провізорів та фармацевтів, спеціалізація з фаху «Організація і управління фармацією», курси тематичного удосконалення фармацевтів);
- Управління та економіка фармації (інтернатура, передатестаційні курси удосконалення кваліфікації провізорів та фармацевтів, спеціалізація з фаху «Організація і управління фармацією», курси тематичного удосконалення фармацевтів); 
- Елементи практичної психології (інтернатура, передатестаційні курси удосконалення кваліфікації провізорів та фармацевтів, курси тематичного удосконалення фармацевтів); 
- Спеціальна підготовка (інтернатура, курси тематичного удосконалення фармацевтів, передатестаційні курси удосконалення кваліфікації провізорів та фармацевтів, спеціалізація з фаху «Організація і управління фармацією»);
- Фармацевтична інформатика» та Прикладна медична інформатика (інтернатура).
 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Згідно з навчальним планом створено робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Лекції для провізорів-інтернів, слухачів передатестаційних курсів удосконалення кваліфікації, спеціалізації  та слухачів курсів тематичного удосконалення з відповідних циклів читаються виключно з використанням мультимедійних технологій.

Для підготовки провізорів-інтернів до складання іспиту «Крок 3. Фармація» викладачами кафедри розроблені збірники тестових завдань з поясненнями з відповідних дисциплін.

За останній рік для слухачів курсів удосконалення кваліфікації  зі спеціалізації фаху «Організація та управління фармацією» та слухачів передатестаційних циклів з фаху «Організація та управління фармацією» розроблені навчально-методичні посібники, словники з питань економічної діяльності, фармацевтичного менеджменту та логістики, збірники тестових ситуаційних завдань та практикуми.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

•         Клінічна фармакологія антиатеросклеротичних засобів та фітопрепаратів при атеросклерозі та ішемічній хворобі серця.
•         Фармакологія нових біологічно активних речовин та фітопрепаратів.
•         Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку України.
Кафедра проводить науково-дослідну роботу за темою «Фармакологічна активність нових похідних п’яти - та шестичленних азагетероциклів і препаратів природного походження та маркетингові дослідження фармацевтичного ринку України»

Під керівництвом професора І. М. Білая виконуються докторська та 3 кандидатські дисертації.

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з Національним фармацевтичним університетом, Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, фармацевтичними факультетами провідних медичних університетів України, Вінницьким національним медичним університетом ім. М. Пирогова, Тернопільським державним медичним університетом ім. І.Я. Горбачевського, Дніпропетровською державною медичною академією, Івано-Франківським національним медичним університетом, Вітебським медичним університетом, Українською військово-медичною академією, Державним медичним та фармацевтичним університетом Молдови імені Николая Тестеміцану, інститутом фармакології та токсикології АМН України, Львівським національним медичним університетом ім. Данила Галицького, Національним  медичним університетом ім. О. О. Богомольця, Запорізьким національним університетом, Українською  медичною стоматологічною академією, Запорізькою медичною академією післядипломної освіти.

 

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Лікувально-діагностична і консультативна робота ведеться на базі госпітального відділення КУ «2 Міська клінічна лікарня».

Професор Білай І. М. керує лікувальною роботою у госпітальному відділенні. Проводить консультативні обходи, консультує хворих також у неврологічному та хірургічних відділеннях лікарні. Професор І. М. Білай проводить науково-практичні та реферативні конференції, інформаційно-консультативну роботу серед лікарів та провізорів.
Здійснюються виїзди до лікувально-профілактичних установ області (консультації з питань раціональної і безпечної фармакотерапії, моніторингу побічної дії лікарських засобів).
Співробітники кафедри беруть активну участь у роботі атестаційних комісій. Проф. Бушуєва І. В. є членом атестаційної комісії при Державній службі України з лікарських засобів у Запорізькій області. Також професор Бушуєва І. В. є співрозробником стандарту вищої освіти та освітньо-професійної програми зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація другого (магістерського) рівня вищої освіти у складі робочої групи МОЗ України; членом оргкомітету, редактором наукового проекту SWorld за програмою SWorkl-Men-Education; головою експертної комісії з проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців зі спеціальності 7.12020102 «Клінічна фармація» у ДЗ «ДМА»; членом експертної комісії з акредитації коледжу НФАУ.
Надається консультативна допомога фармацевтичним працівникам з питань фармацевтичного законодавства, менеджменту та маркетингу у фармації.
 
 
 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR