Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра дитячих хвороб

Адреса: 69076, м. Запоріжжя, вул. Новгородська, 28а,

тел./факс: (061)224-93-75;

e-mail: kaf.pediatric.fpo@gmail.com 

Завідувач кафедри –  БОЯРСЬКА Людмила Миколаївна, очолює Запорізький осередок Асоціації педіатрів України. Науковий керівник 5 захищених кандидатських дисертаційних робіт та 3  запланованих. 

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра дитячих хвороб факультету післядипломної освіти ЗДМУ заснована 2 лютого 2007 р. з метою поліпшення підготовки лікарів-інтернів педіатричного профілю та післядипломного вдосконалення лікарів. Кафедра є клінічною та науковою базою для підготовки лікарів педіатричного профілю. На кафедрі передбачається навчання лікарів-інтернів і спеціалістів за фахом:

·        «Педіатрія»,

·        «Неонатологія»,

·        «Дитяча анестезіологія»,

·        «Дитяча хірургія»

·        «Дитяча отоларингологія»,

 а також лікарів-інтернів суміжних спеціальностей.

На кафедрі діють інтернатура, магістратура, аспірантура та клінічна ординатура. Випускники кафедри працюють лікарями у різних містах та районах України.

За час існування кафедри захищені дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук, 3 дисертаційні роботи  на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, виконуються 6 кандидатських дисертаційних робіт.

КЛІНІЧНІ БАЗИ КАФЕДРИ:

КЗ Запорізька багатопрофільна дитяча міська лікарня № 5 (КЗ ЗБДМЛ №5, вул. Новгородська, 28 а, тел.: (061)224-93-75),

КУ Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня (КУ ЗОКДЛ, пр. Соборний, 70, тел.: (061)764-33-79),

КУ Запорізький обласний перинатальний центр (КУ ЗОПЦ, вул. Південноукраїнська, 17а, тел.: (061)233-71-45).

1. Інфекційно-боксоване відділення патології недоношених новонароджених (КЗ ЗБДМЛ №5).

2. Інфекційно-боксоване відділення для дітей молодшого віку  (КЗ ЗБДМЛ №5).

3. Кардіоревматологічне відділення (Гастроентерологічні ліжка) (КЗ ЗБДМЛ №5).

4. Відділення  Невідкладної медичної допомоги (КЗ ЗБДМЛ №5).

5. Урологічне відділення (КЗ ЗБДМЛ №5).

6. Відділення інтенсивної терапії та анестезіології (КЗ ЗБДМЛ №5).

7. Відділення анестезіології та реанімації з екстракорпоральними методами детоксикації (КЗ ЗБДМЛ №5).

8. Відділення оторинолярингології (КЗ ЗБДМЛ №5).

9. Відділення медичної допомоги підліткам та молоді «Клініка, дружня до молоді»(КЗ ЗБДМЛ №5).

10. Відділення ендокринології (КУ ЗОКДЛ).

11. Відділення гематології (КУ ЗОКДЛ).

12. Відділення гнійної хірургії (КУ ЗОКДЛ).

13. Відділення інтенсивної терапії новонароджених (КУ ОПЦ).

14. Відділення постінтенсивного догляду новонароджених (КУ ОПЦ).

15. Відділення спільного перебування матері та дитини (КУ ОПЦ).

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

професор Л.М. Боярська, д. мед. н. професор В.О. Дмитряков, д. мед. н. професор М.Ю. Курочкін, к. мед. н. доцент Ю.В. Котлова, к. мед. н. доцент О.І. Подліанова, к. мед. н. асистент А.Г. Давидова, к. мед. н. асистент Г.В. Корнієнко, к. мед. н. асистент К.О. Іванова, асистент Т.С. Герасимчук, асистент Г.М. Дмитрякова, асистент С.В. Потапенко, аспірант В.М. Цвекатун, асистент Т.І. Курочкіна,  асистент Т.В. Веліканова, асистент Т.В. Абрамова, асистент В.О. Шаменко,аспіранр Л.В. Гребенюк, аспірант Ю.В. Городкова, старший лаборант К.С. Плетнева, старший лаборант В.О. Граб, асистент Т.О. Левчук, старший лаборант О.Л. Омельчак.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Для підготовки до ліцензійного тестування створено банк тестових завдань "Крок-3", що нараховує понад 5000 тестів.

Підготовка лікарів за фахом "педіатрія", "загальна практика сімейна медицина" проводиться на циклах тематичного удосконалення.

Форма навчання: очна, дистанційна та переривиста. Це дає змогу лікарям профільних спеціальностей проходити курс підвищення кваліфікації без відриву від робочого місця.

Особливістю роботи кафедри є використання сучасних комп’ютерних технологій. Так, впродовж останніх 5 років у режимі online проведено навчання лікарів Бердянська, Мелітополя, Михайлівки, Василівки, Оріхова, Енергодара та інших міст. Досвід роботи кафедри з удосконалення викладання педіатрії та впровадження дистанційної освіти (завантажити документ)

Впроваджена в роботу система дистанційного навчання Moodle – веб-ресурс, призначена для самостійного вивчення або повторення теоретичного матеріалу: Курс педіатрії (66 занять), Курс дитячої анестезіології (17 занять), Курс дитячої хірургії (27 заняття), Курс неонатології (9 занять) та Курс дитячої отоларингології (1 заняття). Матеріали курсів постійно оновлюються та доповнюються. 

З січня 2015 на кафедрі працює Центр відеоконференцій та дистанційної освіти (Медіацентр). 
 

Передатестаційні цикли організовані для лікарів фаху "неонатологія", "дитяча хірургія", "дитяча анестезіологія", лікарів швидкої допомоги.

У співпраці з кафедрою медичної інформатики ЗДМУ проводяться дистанційні курси та навчальні вебінари. 

За останні роки створені 3 методичних посібники з грифом МОЗ,  Методичні посібники для керівників заочних баз інтернатури:

- Навчальний посібник для інтернів сімейних лікарів та педіатрів «Клінічне обстеження здорової та хворої дитини»;

- Навчально-методичний посібник для керівників лікарів-інтернів на базах стажування «Організація навчального процесу в інтернатурі  з педіатрії на базах стажування»;

- Навчальний посібник «Організація навчального процесу на базах стажування лікарів-інтернів з фаху «Неонатологія»;

- Навчально-методичний посібник для керівників лікарів-інтернів «Організація навчального процесу в інтернатурі з дитячої анестезіології на базі стажування»;

- Методичні рекомендації для  базових керівників лікарів-інтернів дитячих хірургів створені «Організація інтернатури з дитячої хірургії на базі стажування»;

- Методичні рекомендації «Мегауретер у дітей»;

- Навчальний посібник«Клінічне обстеження здорової та хворої дитини».
- Методичний посібник з грифом МОЗ «Програма медико-психологічної корекції психоемоційної дезадаптації у вагітних».
- Навчальний посібник «Гастроезофагеальнарефлюксна хвороба у дітей»;
- Навчальний посібник «Профілактика захворювань у новонароджених та дітей молодшого віку».
 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з науково-дослідними інститутами та вищими медичними навчальними закладами Києва, Харкова та інших міст України. Кафедра співпрацює з Департаментом охороні здоров’я щодо організацій обласних науково-практичних конференцій для лікарів педіатричного профілю та сімейних лікарів.

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Діагностична і консультативна робота здійснюється у відділеннях Запорізької міської багатопрофільної дитячої лікарні №5, Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні та Запорізького обласного перинатального центру, санаторію "Великий Луг".

Організовано проведення катамнестичного спостереження за новонародженими, які народились з низькою та дуже низькою масою тіла.

Організовано проведення занять для медичного персоналу та вчителів шкіл з питань надання невідкладної допомоги.

Кафедра створила соціальний проект для дітей, батьків, майбутніх мам, педіатрів, сімейних лікарів та вузьких спеціалістів - онлайн-ресурс «Кроки до здоров’я». Це своєрідна освітня і просвітницька платформа, на якій медичні працівники і батьки стають співробітниками у боротьбі за здоров’я дітей. Окремі розділи сайту присвячені майбутнім батькам, висвітлюють планування і перебіг вагітності. Дитячому здоров’ю у різний віковий період також виділені окремі розділи – «Перший місяць після пологів», «Я росту. 2 місяці – 3 роки», «Я ще росту. Від 4 до 14 років», «Я дорослий. Від 14 років».

Передбачені різноманітні форми інтерактивного спілкування з цільовою аудиторією: формат питання-відповіді, спілкування онлайн з Медіа-центру кафедри дитячих хвороб ЗДМУ, розташованого на території 5-ої міської дитячої багатопрофільної лікарні. Тематика спілкування не обмежена: питання догляду за дітьми різного віку, харчування, вакцинація, психофізичний розвиток і багато іншого. Тобто, всі ті кроки, які ведуть до формування здоров’я дитини. До спілкування з батьками запрошуватимуться провідні науковці Запорізького державного медичного університету – неонатологи, алергологи, дитячі гастроентерологи, кардіоревматологи, ендокринологи, хірурги, інфекціоністи, ЛОР-лікарі, психоневрологи.

Крім цього, на сайті є розділ для професійного розвитку лікарів педіатричного профілю та сімейних лікарів. За допомогою вебінарів, онлайн-лекцій, клінічних розборів хворих із складною і важко-діагностованою патологією, відео-матеріалів з методів дослідження і оперативних втручань подвижники з Запорізького медуніверситету сподіваються підвищити фаховий рівень медичних працівників у сфері дитячого здоров’я і забезпечити дистанційно безперервну професійну освіту. 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR