Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Університет сьогодні

Кафедра організації охорони здоров’я, соціальної медицини та лікарсько-трудової експертизи

Кафедра розташована у навчальному корпусі №3 ЗДМУ

69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26

Тел.: (061) 233-32-47

Завідувач кафедри –  Вікторія Іванівна КЛИМЕНКО, професор, доктор медичних наук, лікар вищої категорії за спеціальностями «Організація та управління охороною здоров’я» та «Терапія».

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра соціальної гігієни та організації охорони здоров’я з історією медицини організована у вересні 1966 р. Очолював її професор Григорій Олександрович Пушин (1918–2001 рр.) – учасник Великої Вітчизняної війни, автор понад 150 наукових праць, з яких 5 монографій та 5 публікацій у закордонних виданнях.

Базовими установами були дитяча лікарня №2 та міська лікарня №6 м. Запоріжжя, медсанчастина заводу «Запоріжсталь», міська СЕС. Під керівництвом проф. Г.О. Пушина виконано 13 планових НДР, підготовлено 5 кандидатських дисертацій.

Професор Г.О. Пушин з асистентами, кандидатами медичних наук О.І. Болгаровою, Л.Д. Гальчанською, Д.В. Мазіною, Т.І. Ножкіною, В.Г. Циссом спільно з колегами з кафедри нервових хвороб, яку на той час очолював проф. П.Г. Гафт, розробили етапність медичної допомоги хворим на гострий інфаркт міокарда та гострі порушення мозкового кровообігу.

З 1988 по 1995 рр. кафедрою завідувала доцент Р.С. Соколова.

У 1995 р. кафедру реорганізовано в курс «Соціальної медицини та організації охорони здоров’я», яким до 2006 р. завідувала доцент Р.С. Соколова, а з 2006 р. – доцент В.І. Клименко.

У вересні 2009 р. створено кафедру організації охорони здоров’я, соціальної медицини та лікарсько-трудової експертизи, яку очолює д. мед. н., професор Клименко Вікторія Іванівна.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

зав. кафедри, д. мед. н., професор В.І. Клименко; к. мед. н., доцент В.В. Таранов; к. мед. н., ст. викладач О.І. Різник; ст. викладач І.К. Лур’є; ст. викладач В. П. Петрихін; к. мед. н., асистент І.В. Гриневич, асистенти: І.І. Мельник, О.С. Пушина, Н.О. Деміденко, Ю.В. Здовбіцька, А.В.Коваленко, А.А.Марамуха, Т.Г. Шепель; ст. лаборант В.В. Павлючєнко, лаборанти: А.П. Довгаль, Бальченко О.І, Межейко Т.Ю.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

історія медицини, основи біоетики та біобезпеки, біостатистика, соціальна медицина та організація охорони здоров’я, економіка охорони здоров’я, менеджмент та маркетинг медичних послуг.

Проводяться курси з тематичного удосконалення «Організація та статистичний аналіз наукових досліджень» та «Основи менеджменту в діяльності лікаря-керівника закладу охорони здоров’я».

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Навчання ведеться українською, російською та англійською мовами.

Підготовка студентів на кафедрі включає всі види навчання: лекції, практичні та семінарські заняття, самостійну роботу студентів.

З метою забезпечення навчального процесу на кафедрі відкрито комп’ютерний клас на 10 місць для тестування в ході складання підсумкових модулів та для підготовки студентів до ліцензійного іспиту «Крок-2». Банк тестових завдань нараховує понад 4500 тестів.

Колективом кафедри видано навчально-методичні посібники: «Біостатистика», рекомендований до видання МОЗ та МОН України (2010р.); «Правові та законодавчі основи біоетики в Україні» (2012р.), «Медико-соціальні аспекти медичної експертизи» (2012 р.), «Збірник облікової документації в практиці сімейного лікаря» (2013р.), «Медична статистика» (2013р.), «Основні біотичні терміни» (2013р.), затверджені МОЗ України.

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

З 2011 р. на кафедрі ведеться науково-дослідна робота на тему «Оптимізація надання медичної допомоги різним верствам населення великого промислового міста в умовах реформування системи охорони здоров’я», за якою захищена 1 кандидатська дисертація, заплановано 2 кандидатські дисертації та виконується пошукова робота за 2 дисертаційними роботами. За темою НДР надруковано 18 статей, 25 тез, видано 2 методичні рекомендації, затверджені МОЗ України, подано 2 інформаційних листи.

За результатами вивчення психосоматичних захворювань (на прикладі кардіологічних хворих) вперше в Україні визначено провідні чинники ризику порушень психоемоційного стану, встановлено частоту порушень психічного здоров’я при соматичних захворюваннях, потребу населення у психотерапевтичній допомозі та проведено розрахунок необхідних посад психіатричної служби. Через МОЗ України видано 3 методичні рекомендації з питань організації медичної допомоги кардіологічним хворим із стресовими станами, а також монографію.

Спільно з ДУ «Інститут стратегічних досліджень» на кафедрі вперше в Україні розроблено функції лікарської посади «Лікар-психолог».

Співробітники кафедри беруть активну участь у реформуванні системи охорони здоров’я України.

Активно працює СНТ. Протягом 5 років студенти самостійно та у співавторстві надрукували понад 20 наукових робіт, займають призові місця на Всеукраїнських олімпіадах і конференціях, отримують призові стипендії, звання «Студент – науковець року»: «Міжнародна наукова практична конференція» 2008 р.

«Всеукраїнська наукова-практична конференція студентів та молодих вчених» 2009 р.

Почесна грамота «Студент науковець року» (2010р., 2012р.)

Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни «Соціальна медицина та організація охорони здоров’я» 2010 р.

«Студентська наукова робота в галузі технічних та гуманітарних наук Напрямок - профілактична медицина» 2010–2011рр., 2011–2012 рр., 2013-2014рр.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує зв’язки з усіма однопрофільними кафедрами медичних вузів України, а також з Інститутом стратегічних досліджень МОЗ України.

 

ДІАГНОСТИЧНА ТА КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Кафедра надає консультації лікарям з питань лікарсько-трудової експертизи.

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR