Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية
Лікувально-діагностичні  центри

Лікувально-діагностичні центри

Співробітники клінічних кафедр ЗДМУ успішно працюють в 11 міжрегіональних та обласних спеціалізованих медичних центрах.

     У центрі оперативної артрології та спортивної травми, роботу якого координує кафедра травматології та ортопедії, у 2017 році проконсультовано 2143 хворих, виконано 636 оперативних втручань, з них 234 ендопротезування великих суглобів (180 – кульшового, 54 - колінного), 385 артроскопій. За бюджетні кошти встановлено 75 ендопротезів, з них 12 колінного суглоба, 63 кульшового. При проведенні ендопротезування великих суглобів використовуються системи цементної та безцементної фіксації вітчизняних і зарубіжних виробників. Протягом року впроваджені нові діагностично-лікувальні методики: тотальне і диференційоване тотальне ендопротезування кульшового суглоба з використанням ендопротеза ОРТЕН у хворих з медіальними переломами шийки стегнової кістки; ендопротезування кульшового суглоба з використанням малоінвазивного короткого стегнового компонента; впровадження доступів midvastus і subvastus при ендопротезуванні колінного суглоба; малоінвазивне відновлення ушкоджень акроміально-ключичного суглоба; використання артроскопічного обладнання при лікуванні патології гомілковостопного і ліктьового суглобів; спосіб хірургічного лікування серединних розривів зв’язок гомілковостопного суглоба; ревізійне ендопротезування кульшового суглоба з використанням імплантів AESCULAP; методика пластики передньої хрестоподібної зв’язки All Inside; використання підтаранного імпланта при лікуванні пласковальгусної деформації стопи; використання операції Латерже при звичному вивиху плечового суглоба; використання імплантів фірми Arthrex при фіксації сухожилля довгої головки біцепса.

     В Центрі судинної та ендоваскулярної хірургії співробітниками кафедри госпітальної хірургії ЗДМУ проконсультовано 6319 хворих, прооперовано 606 пацієнтів, виконано 43 маніпуляції. Впроваджено стентування периферичних артерій, симультанні операції на сонних та коронарних артеріях, триває розробка малотравматичних методів операцій при аневризмі судин, розробка хірургічних методів профілактики ТЕЛА. 
     У центрі шлунково-кишкових кровотеч співробітниками кафедри загальної хірургії у 2017 році надана висококваліфікована медична допомога 408 хворим, з них 128 прооперовано. Впроваджуються методики зупинки гострої шлунково-кишкової кровотечі із варикозно змінених вен на тлі цирозу печінки, портальної гіпертензії, а саме - ендоскопічне лігування варикозних судин.
     У хірургічному гепатологічному центрі співробітниками кафедри факультетської хірургії в 2017 році проконсультовано 4925 хворих із захворюваннями печінки, жовчовивідної системи та підшлункової залози, прооперовано 1854 пацієнтів. Основні впровадження: інтервенційні ендоскопічні маніпуляції (підслизуваті резекції пухлин шлунка та товстої кишки, дивертикулів стравохода, ендоскопічне дренування кіст підшлункової залози; двопровідникова папілосфінктеротомія (DWT-ЕПСТ), роздільне стентування жовчних проток та панкреатичного протоку); операції при хронічному фіброзно-дегенеративному панкреатиті (поздовжня тотальна панкреато-вірсунгодуоденопапілотомія, сегментарна панкреатодуоденальна резекція), в тому числі лапароскопічні (циторедуктивні операції при злоякісних захворюваннях органів черевної порожнини з резекцією метастазів у печінку; лапароскопічна холецистолітотомія з дозованою папілотомією при поодинокому холелітиазі); інтервенційні сонографічні маніпуляції (радіочастотна абляція метастазів печінки під УЗД контролем; біопсія печінки, підшлункової залози; черезшкірна-черезпечінкова холангіо - і холецисто-графія/стомія, нефростомія; пункція і дренування рідинних скупчень черевної порожнини і заочеревинного простору; пункція і дренування кіст різної локалізації; пункція і дренування плевральної порожнини; блокада передньої черевної стінки після операцій на органах черевної порожнини), тораколапароскопічна екстирпація стравохода з заміщенням шлунком при злоякісних новоутвореннях стравохода; лапароскопічна герніопластика з інтраочеревиним розміщенням сітки IPOM-mesh; удосконалені лапароскопічні операції при пахвинних грижах (ТАРР і ТЕР методики); лапароскопічні операції при злоякісних пухлинах лівої та правої половини товстої кишки з використанням ендостеплерів; лапароскопічні операції при грижах стравохідного отвору діафрагми, в тому чисті симультанні. Відзначається збільшення кількості оперативних втручань за рахунок використання малоінвазивних методик (лапароскопічні, ендоскопічні втручання та інтервенційна сонографія), продовжується вдосконалення таких методів при захворюваннях органів гепатопанкреатобіліарної ділянки.
     У обласному центрі ендоскопії співробітниками кафедри госпітальної хірургії у 2017 році проконсультовано 407 хворих, виконано 88 ендоскопічних операцій та 45 ендоскопічних маніпуляцій. Впроваджено ФГДС з хромоскопією в діагностиці захворювань стравохода, набувають розвитку лапароскопічні шунтуючі, лапароскопічна фундоплікація при грижі стравохідного отвору діафрагми, лапароскопічна пластика при ахалазії кардії, лапароскопічна герніопластика, лапароскопічна крурорафія з використанням поліпропіленових прокладок. Впроваджено лапароскопічну спленектомію при захворюваннях крові та іншій хірургічній патології.
У центрі урології дитячого віку співробітниками кафедри дитячої хірургії та анестезіології у 2017 році проліковано 925 хворих, проведено 565 операцій при різних вадах нирок і сечових шляхів, ендоскопічних - 71. Активно використовуються сучасні методи діагностики та лікування обструктивних уропатій та інших вад нирок і сечових шляхів: цистоуретроскопії, ендоскопічне стентування сечоводів і балонна дилатація стриктур, ендоскопічна корекція міхурово-сечовідного рефлюксу, лапароскопічні операції при варикоцеле та патології вагінального відростка очеревини, дистанційна літотрипсія при сечокам'яній хворобі, одноетапна хірургічна корекція гіпоспадії.
     В ангіоневрологічному центрі на базі комунальної установи «Міська клінічна лікарня №6» співробітниками кафедри нервових хвороб у 2017 році проліковано майже 1700 хворих. Удосконалені діагностичні заходи у хворих на мозковий геморагічний півкульовий інсульт на підставі оцінки вираженості вторинного внутрішньошлуночкового крововиливу; розроблені та впроваджені інформативні високочутливі критерії прогнозування несприятливих варіантів перебігу та виходу спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу із вторинною внутрішньошлуночковою геморагією і за її відсутності, які враховують сукупність результатів комплексного клініко-нейровізуалізаційного дослідження та виступають підґрунтям для вибору оптимальної лікувальної тактики; розроблений та впроваджений диференційований підхід до визначення оптимальних за структурою та обсягом лікувально-реабілітаційних заходів у хворих на мозковий ішемічний півкульовий інсульт в ранньому відновному періоді захворювання з урахуванням індивідуального прогнозу відновлення порушених функцій на підставі комплексної оцінки показників спонтанної біоелектричної активності головного мозку, церебральної гемодинаміки, гуморальних маркерів ураження мозкової тканини, маркерів неоангіогенезу, васкулярного ремоделювання та активності атерогенезу, що дозволило суттєво покращити результати лікування зазначеного контингенту хворих та сприяло зменшенню їх інвалідизації. 
     У дитячому алергологічному центрі  в 2017 році співробітниками кафедри факультетської педіатрії проконсультовано 1577 дітей, обстежені на УЗД та спірографії  861 дитина, проліковано в алергологічному відділенні 522 дитини. У структурі захворюваності перше місце займають хвороби органів дихання, збільшилась кількість загострень у хворих на бронхіальну астму за екстреними викликами. Також не зменшується кількість госпіталізованих дітей дошкільного віку, що пов’язано з поширенням алергічних хвороб серед дітей раннього віку. В центрі проводиться поглиблене дослідження ЖКТ, нирок, печінки, дихальні проби, алерготестування, моніторинг функції зовнішнього дихання, бронхолітичні та провокаційні тести, лабораторне обстеження, рентген-обстеження, повні імунологічний, вірусологічний аналізи. Триває велика наукова робота: подано 13 статей, 10 тез у вітчизняні наукові видання; видана пам’ятка батькам дітей, які страждають на пилкову алергію; створена анкета-опитувальник з медикаментозної алергії для батьків. Впроваджено використання нових препаратів у 48 дітей з атопічним дерматитом та 52 дітей з алергічним риносинуситом. Проведено фенотипування алергічного риніту за допомогою риноцитології 60 хворим. Співробітники центру взяли участь у 28 всеукраїнських конференціях та 2 міжнародних, на яких було зроблено 18 доповідей.  
     В обласному центрі діагностики, лікування та профілактики гастроентерологічних захворювань співробітниками кафедри внутрішніх хвороб 3 у 2017 році проліковано 839 хворих. З метою покращення діагностики гастроентерологічних хвороб впроваджені: дуплексне сканування органів черевної порожнини на виявлення ішемічної хвороби кишківника та іншої судинної патології органів черевної порожнини; КТ, МРТ холецистохолангіопанкриатографія; метод хроматографічного обстеження нижніх відділів стравоходу на предмет наявності стравоходу Барретта та онкопатології; уреазно-дихальний тест на виявлення хелікобактерної інфекції; пункційна біопсія печінки. В лікування гастроентерологічних захворювань впроваджено нові лікарські засоби: при виразковій хворобі – група ІПП «Барол», «Езолонг», «Улсепан», «Нольпаза»; при хворобах гепатобіліарної системи – «Фосфоглів», «Бетаргін», «Артіжель», «Гепаметіон», «Адециклол» «Цитофлавін», «Гепатокс»; при дисбактеріозі кишківника – «Альфлорекс», «Лактофор», «Ротабіотік», «Біо-гая pro dentis» та ін.). При захворюваннях органів травлення впроваджені оксигенотерапія і новітня методика проведення гідроколонотерапії.
     В обласному центрі алергології та клінічної імунології співробітниками кафедри внутрішніх хвороб 3 у 2017 році обстежено і проліковано 968 хворих з алерго- і імунопатологією. Використовуються нові схеми лікування і діагностики: застосування протигістамінного препарату «Хітакса» 5 мг/добу та «Контрахіст Алерджи» 5 мг/добу у комплексному лікуванні хворих на бронхіальну астму та атопічний дерматит; застосування інгаляційного глюкокортикоїду «Буфомікс Ізіхейлер» 160/4,5 у комплексному лікуванні хворих на бронхіальну астму середнього та важкого ступеня; визначення гуморальної ланки імунітету для діагностики імунодефіцитних розладів. 
     У 2017 році активно працює створений на базі акушерства, гінекології та репродуктивної медицини ФПО Центр екстракорпорального запліднення та медико-генетичного скринінгу. Співробітниками кафедри проведена 11 601 консультація, проліковано 2 246 хворих з різними формами безпліддя та іншими розладами репродуктивного здоров’я. Проведено 615 ендоскопічних операцій (118 лапароскопій, 497 гістероскопій), післяопераційних ускладнень не було. Завдяки сучасному оснащенню лабораторії медико-генетичного консультування та репродуктивної корекції проведено 264 цикли екстракорпорального запліднення. У лабораторії наповнюється  кріобанк ембріонів, що суттєво збільшує шанси жінок на вагітність. Проводиться удосконалення схем стимуляції овуляції в циклах екстракорпорального запліднення на основі удосконалення груп ризику з виникнення синдрому гіперстимуляції яєчників та синдрому резистентних яєчників, а також впровадження лікування інноваційними медичними препаратами, що дозволило досягти у 58,1% пацієнток розвитку біохімічної вагітності в циклах ЕКО, ICSI, у 51,2% пацієнток – в кріоциклах. Співробітниками кафедри надається висококваліфікована андрологічна допомога з використанням консервативних та хірургічних методів лікування, в результаті відновлення чоловічої фертильності становить 58,4%.
 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR