Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية
Лікувально-діагностичні  центри

Лікувально-діагностичні центри

Співробітники клінічних кафедр ЗДМУ успішно працюють в 11 міжрегіональних та обласних спеціалізованих медичних центрах.

У центрі оперативної артрології та спортивної травми співробітниками кафедри травматології та ортопедії у 2016 році проконсультовано 2132 хворих, виконано 612 оперативних втручань, з них 161 ендопротезування великих суглобів (116 – кульшового, 45 - колінного), 349 артроскопій. За бюджетні кошти встановлено 85 ендопротезів, з них 39 колінного суглобу, 46 кульшового. У 2016 році впроваджені нові діагностично-лікувальні методики: тотальне ендопротезування кульшового суглобу з використанням імплантів «Мотор-Січ» безцементної фіксації; відновлення зв'язок гомілковоступакового суглобу під артроскопічним контролем; введення факторів росту при пошкодженнях зв’язкового апарату колінного суглобу; використання алгоритму післяопераційного ведення пацієнтів при ендопротезуванні колінного і кульшового суглобу; операції плюсне-клиновидного артродеза при плосковальгусній деформації стоп; малоінвазивний остеосинтез медіальних переломів шийки стегнової кістки підпружиненим фіксатором з механізмом храпового зачеплення; заходи профілактики розвитку деформації головки стегнової кістки, як пізнього ускладнення після остеосинтезу медіальних переломів шийки стегнової кістки.

В Центрі судинної та ендоваскулярної хірургії співробітниками кафедри госпітальної хірургії ЗДМУ проконсультовано 2993 хворих, прооперовано 636 пацієнтів, виконано 350 маніпуляцій – склерозування вен нижніх кінцівок. Впроваджено стентування периферичних артерій, симультанні операції на сонних та коронарних артеріях, операції при аневризмах аорти.

У центрі шлунково-кишкових кровотеч співробітниками кафедри загальної хірургії у 2016 році надана висококваліфікована медична допомога 395 хворим, з них 114 прооперовано. Впроваджуються стандарти діагностики та лікування шлунково-кишкових кровотеч: динамічна ФЕГДС, оцінка крововтрати за Moore, Algower, раннє зондове харчування після операції.

У хірургічному гепатологічному центрі співробітниками кафедри факультетської хірургії у 2016 році проконсультовано 4932 хворих із захворюваннями печінки, жовчовивідної системи та підшлункової залози, прооперовано 1006 пацієнтів. Основні впровадження: тораколапароскопічна екстирпація стравоходу з заміщенням шлунком при злоякісних новоутвореннях стравоходу; лапароскопічна герніопластика з інтраочеревинним розміщенням сітки IPOM-mesh; циторедуктивні операції при злоякісних захворюваннях органів черевної порожнини з резекцією метастазів у печінку; лапароскопічні операції при злоякісних пухлинах лівої та правої половини товстої кишки з використанням ендостеплерів; лапароскопічні операції при грижах стравохідного отвору діафрагми, в тому чисті симультанні; лапароскопічна холецистолітотомія з дозованою папілотомією; операції при хронічному фіброзно-дегенеративному панкреатиті; інтервенційні сонографічні та ендоскопічні маніпуляції.

У обласному центрі ендоскопії співробітниками кафедри госпітальної хірургії у 2016 році проконсультовано 855 хворих, прооперовано 143 пацієнти, виконано 68 маніпуляцій – добова рН-метрія шлунку. В діагностиці захворювань стравоходу широко використовується ФГДС з хромоскопією, набувають розвитку лапароскопічна фундоплікація при грижі стравохідного отвору діафрагми, лапароскопічна пластика при ахалазії кардії, лапароскопічна герніопластика, РХПГ з папілотомією.

У центрі урології дитячого віку співробітниками кафедри дитячої хірургії у 2016 році проліковано 842 хворих, проведено 493 операції при різних вадах нирок і сечових шляхів. Активно використовуються сучасні методи діагностики та лікування обструктивних уропатій та інших вад нирок і сечових шляхів: цистоуретроскопії (107 досліджень), ендоскопічне стентування сечоводів і балонна дилатація стриктур (16 операцій), ендоскопічна корекція міхурово-сечовідного рефлюксу (37 операцій), лапароскопічні операції при варикоцеле та патології вагінального відростка очеревини (54 операції), дистанційна літотрипсія при сечокам'яній хворобі, одноетапна хірургічна корекція гіпоспадії (54 операції).

В ангіоневрологічному центрі на базі комунальної установи «6-та міська клінічна лікарня» співробітниками кафедри нервових хвороб у 2016 році проконсультовано 16145 хворих, госпіталізовано майже 1500 хворих. У 2016 році розроблений та впроваджений диференційований підхід до лікування хворих на дисциркуляторну енцефалопатію з використанням препаратів L-ларганін, L-лізину есцитат, діосмін та гісперідин. Удосконалені діагностичні заходи у хворих на мозковий ішемічний супратенторіальний інсульт шляхом визначення клініко-параклінічних предикторів геморагічної трансформації інфаркту головного мозку. Розроблено та впроваджено математичну модель для прогнозування геморагічної трансформації інфаркту головного мозку, також математичну модель для прогнозування летального виходу гострого періоду мозкового ішемічного супратенторіального інсульту.

            У дитячому алергологічному центрі співробітниками кафедри факультетської педіатрії у 2016 році проліковано 496 дітей, проконсультовано 2854 та обстежено 2400 дітей. У структурі захворюваності перше місце займають хвороби органів дихання, збільшилась кількість загострень у хворих на бронхіальну астму за екстреними викликами. Також не зменшується кількість госпіталізованих дітей дошкільного віку, що пов’язано з поширенням алергічних хвороб серед дітей раннього віку. В центрі проводиться поглиблене дослідження ЖКТ, нирок, печінки, дихальні проби, алерготестування, моніторинг функції зовнішнього дихання, бронхолітичні та провокаційни тести, лабораторне обстеження, рентген-обстеження, повні імунологічний, вірусологічний аналізи. Протягом року впроваджено 30 діагностичних процедур, 14 лікувальних медикаментозних та 34 лікувальних немедикаментозних методів. Проводиться велика наукова робота: видано 1 монографію, написано 16 статтей в вітчизняні наукові видання. Співробітники центру взяли участь у 20 всеукраїнських конференціях та 5 міжнародних.

            У обласному центрі діагностики, лікування та профілактики гастроентерологічних захворювань співробітниками кафедри внутрішніх хвороб 3 у 2016 році проліковано 851 хворого. В лікуванні широко використовуються нові схеми: антихелікобактерна терапія хронічних холециститів, панкреатитів, використання фосфаглів, гептралу, гепавалу, біциклолу, урсосану, урсофальку при захворюваннях печінки, нових пробіотиків, інгібіторів протонної помпи, прокінетиків – у лікуванні гастроентерологічних хвороб.

У обласному центрі алергології та клінічної імунології співробітниками кафедри внутрішніх хвороб 3 у 2016 році обстежено і проліковано 986 хворих з алерго- та імунопатологією. Використовуються нові схеми лікування і діагностики: прийом інгаляційних бронхолітиків і протизапальних препаратів за допомогою небулайзера; в лікуванні хронічної кропивниці - препарат атаракс, в лікуванні бронхіальної астми і алергічного риніту - гленцетедванс; в лікуванні імунодефіцитних захворювань - октагам.

Досягненням 2016 року є створення на базі кафедри акушерства, гінекології та репродуктивної медицини ФПО Центру ектракорпорального запліднення та медико-генетичного скринінгу. Співробітниками кафедри здійснено 9847 консультацій, проліковано 2096 хворих з різними формами безпліддя та іншими порушеннями репродуктивного здоров’я. Проведено 585 ендоскопічних операцій (104 лапароскопії, 481 гістероскопія), післяопераційних ускладнень не було. Завдяки сучасному оснащенню лабораторії медико-генетичного консультування та репродуктивної корекції було проведено 251 цикл екстракорпорального запліднення. У лабораторії започатковане створення кріобанку ембріонів, що суттєво збільшує шанси жінок на вагітність. Проводиться удосконалення схем стимуляції овуляції в циклах екстракорпорального запліднення на основі удосконалення груп ризику з виникнення синдрому гіперстимуляції яєчників та синдрому резистентних яєчників, а також впровадження лікування інноваційними медичними препаратами, що дозволило досягти у 58% пацієнток розвитку біохімічної вагітності в циклах ЕКО, ICSI, у 49% пацієнток - в кріоциклах. Співробітниками кафедри надається висококваліфікована андрологічна допомога з використанням консервативних та хірургічних методів лікування, в результаті відновлення чоловічої фертильності становить 58%.

Почалося створення симуляційно-тренінгового центру.

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR