Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية
Лікувально-діагностичні  центри

Лікувально-діагностичні центри

Співробітники клінічних кафедр ЗДМУ успішно працюють в 11 міжрегіональних та обласних спеціалізованих медичних центрах.

У центрі оперативної артрології та спортивної травми, роботу якого координує кафедра травматології та ортопедії, у 2018 році проконсультовано 2975 хворих, виконано 811 оперативних втручань, з них 319 ендопротезування великих суглобів (223 – кульшового, 96 - колінного), 383 артроскопій. За бюджетні кошти встановлено 199 ендопротезів, з них 71-колінного суглобу, 128-кульшового. При проведенні ендопротезування великих суглобів використовуються системи цементної та без цементної фіксації вітчизняних і зарубіжних виробників. Протягом року впроваджені нові діагностично-лікувальні методики: тотальне і диференційоване тотальне ендопротезування кульшового суглобу з використанням ендопротеза МОТОР - СІЧ у хворих з медіальними переломами шийки стегнової кістки; ендопротезування кульшового та колінного суглобів системами Link, Zimmer, Smith&nephew; ендопротезування кульшового суглобу з використанням малоінвазивного короткого стегнового компоненту; впровадження доступів midvastus і subvastus при ендопротезуванні колінного суглобу; малоінвазивне відновлення ушкоджень акроміально-ключичного суглобу; використання артроскопічного обладнання при лікуванні патології гомілковостопного і ліктьового суглобів; спосіб хірургічного лікування серединних розривів зв’язок гомілковостопного суглобу; ревізійне ендопротезування кульшового суглобу з використанням імплантів AESCULAP; методика пластики передньої хрестоподібної зв’язки All Inside; використання підтаранного імпланту при лікуванні плосковальгусної деформації стопи; використання операції Латерже при звичному вивиху плечового суглобу; використання імплантів фірми Arthrex при фіксації сухожилля довгої головки біцепсу.

В Центрі судинної та ендоваскулярної хірургії співробітниками кафедри госпітальної хірургії ЗДМУ проконсультовано 6634 хворих, прооперовано 331 пацієнт, виконано 45 маніпуляції. Впроваджено стентування периферичних артерій, симультанні операції на сонних та коронарних артеріях, триває розробка малотравматичних методів операцій при аневризмі судин, розробка хірургічних методів профілактики ТЕЛА. Розробляються методи оперативного лікування хворих з синдромом Лускунчика.

У обласному центрі ендоскопії співробітниками кафедри госпітальної хірургії у 2018 році проконсультовано 432 хворих, виконано 60 ендоскопічних операцій та 118 ендоскопічних маніпуляцій. Впроваджено ФГДС з хроноскопією в діагностиці захворювань стравоходу, набувають розвитку лапароскопічні шунтування, лапароскопічна фундоплікація при грижі стравохідного отвору діафрагми, лапароскопічна пластика при ахалазії кардії, лапароскопічна герніопластика, лапароскопічна крурорафія з використанням поліпропіленових прокладок. Впроваджено лапароскопічну спленектомію при захворюваннях крові та іншій хірургічній патології  і операцій на кишечнику.

У центрі шлунково-кишкових кровотеч співробітниками кафедри загальної хірургії у 2018 році надана висококваліфікована медична допомога 436 хворим, з них 126 прооперовано. Впроваджуються методики зупинки гострої шлунково-кишкової кровотечі із варикозно змінених вен на тлі цирозу печінки, портальної гіпертензії, а саме - ендоскопічне лігування варикозних судин.

У хірургічному гепатологічному центрі співробітниками кафедри факультетської хірургії в 2018 році проконсультовано 4846 хворих із захворюваннями печінки, жовчовивідної системи та підшлункової залози, прооперовано 1812 пацієнтів. Основні впровадження: інтервенційні ендоскопічні маніпуляції (підслизуваті резекції пухлин шлунку та товстої кишки, дивертикулів стравоходу, ендоскопічне дренування кіст підшлункової залози; двохпровідникова папілосфінктеротомія (DWT-ЕПСТ), роздільне стентування жовчних проток та панкреатичного протоку); операції при хронічному фіброзно-дегенеративному панкреатиті (поздовжня тотальна панкреато-вірсунгодуоденопапілотомія, сегментарна панкреатодуоденальна резекція), в тому числі лапароскопічні (циторедуктивні операції при злоякісних захворюваннях органів черевної порожнини з резекцією метастазів у печінку; лапароскопічна холецистолітотомія с дозованою папілотомією при поодинокому холелітиазі); інтервенційні сонографічні маніпуляції (радіочастотна абляція метастазів печінки під УЗД контролем; біопсія печінки, підшлункової залози; черезшкірна-черезпечінкова холангіо - і холецисто-графія/стомія, нефростомія; пункція і дренування рідинних скупчень черевної порожнини і заочеревинного простору; пункція і дренування кіст різної локалізації; пункція і дренування плевральної порожнини; блокада передньої черевної стінки після операцій на органах черевної порожнини), тораколапароскопічна екстирпація стравоходу з заміщенням шлунком при злоякісних новоутвореннях стравоходу; лапароскопічна герніопластика з інтраочеревиним розміщенням сітки IPOM-mesh; удосконалені лапароскопічні операції при пахвинних грижах (ТАРР і ТЕР методики); лапароскопічні операції при злоякісних пухлинах лівої та правої половини товстої кишки з використанням ендостеплерів; лапароскопічні операції при грижах стравохідного отвору діафрагми, в тому чисті симультанні. Відмічається збільшення кількості оперативних втручань за рахунок використання малоінвазивних методик (лапароскопічні, ендоскопічні втручання та інтервенційна сонографія), продовжується вдосконалення таких методів при захворюваннях органів гепатопанкреатобіліарної ділянки.

У центрі урології дитячого віку співробітниками кафедри дитячої хірургії та анестезіології у 2018 році проліковано 865 хворих, проведено 514 операцій при різних вадах нирок і сечових шляхів, ендоскопічних - 78. Активно використовуються сучасні методи діагностики і лікування обструктивних уропатій, новоутворень нирок та сечового міхура, інших вад нирок і сечових шляхів. Серед методів ранньої діагностики широко використовують пренатальну діагностику вад розвитку сечовивідної системи за допомогою експертного УЗД та МРТ плоду у ІІ та ІІІ триместрах гестації. В постнатальному періоді у хворих з урологічною патологією застосовують наступні лікувально-діагностичні методи: цистоуретроскопія, ендоскопічна резекція уретероцелє, ендоскопічна резекція клапанів задньої уретри, ендоскопічне видалення сторонніх тіл та новоутворень сечового міхура, ендоскопічна корекція міхурові-сечовідного рефлексу, ендоскопічне стентування сечоводів та балонна дилатація стриктур сечоводів, лапароскопічні операції при варикоцелеє та патології вагінального відростка очеревини, лапароскопічні операції при абдомінальних формах крипторхізму, лапароскопічні операції при аномаліях статевої диференцировки, дистанційна літотрипсія при сечокам'яній хворобі, одноетапна хірургічна корекція при гіпоспадії.

В ангіоневрологічному центрі на базі комунальної установи «6-та міська клінічна лікарня» співробітниками кафедри нервових хвороб у 2018 році проліковано майже 1700 хворих. Розроблено та впроваджено диференційований підхід до визначення оптимальних за структурою та обсягом лікувальних заходів у пацієнтів з мозковим ішемічним півкульовим інсультом, в т.ч. з повторним, в гострому та ранньому відновному періодах захворювання з урахуванням індивідуального прогнозу відновлення порушених функцій на підставі комплексної оцінки показників спонтанної біоелектричної активності головного мозку, церебральної гемодинаміки, гуморальних маркерів ураження мозкової тканини, маркерів неоангіогенезу, васкулярного ремоделювання та активності атерогенезу, що дозволило суттєво покращити результати лікування зазначеного контингенту хворих та сприяло зменшенню їх інвалідизації. Удосконалено вибір оптимальної лікувальної тактики у пацієнтів в дебюті спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу шляхом розробки та впровадження персоналізованого підходу, який враховує індивідуальний прогноз перебігу та виходу гострого періоду захворювання, визначений на підставі комплексної оцінки ініціального рівня неврологічного дефіциту, вираженості структурних змін головного мозку, обсягу вторинної внутрішньошлуночкової геморагії, функціонального стану церебральних структур та прозапальної активації.

 

            У дитячому алергологічному центрі  в 2018 році співробітниками кафедри факультетської педіатрії проконсультовано 1632  дитини, обстежені на УЗД та спірографії  861 дитина, проліковано в алергологічному відділенні 692 дитини. У структурі захворюваності перше місце займають хвороби органів дихання, збільшилась кількість загострень у хворих на бронхіальну астму, яка пов’язана з пилковими алергенами.  Не зменшується кількість госпіталізованих дітей дошкільного віку, що пов’язано з розповсюдженням алергічних хвороб серед дітей раннього віку. В центрі проводиться поглиблене дослідження серцево-судинної системи, ШКТ, нирок, гепатобіліарної системи, дихальні проби, алерготестування, моніторинг функції зовнішнього дихання, бронхолітичні та провокаційни тести, лабораторне обстеження, рентген-обстеження, повні імунологічні, вірусологічні аналізи. Проводиться велика наукова робота: написано 9 статей, 10 тез у вітчизняні наукові видання; видана пам’ятка батькам дітей, які страждають на пилкову, харчову та медикаментозну алергію; створена анкета-опитувальник для батьків з медикаментозної алергії. Впроваджено використання нових препаратів у 54 дітей, хворих на бронхіальну астму, у 48 дітей з атопічним дерматитом та у 52 дітей з алергічним риносинусітом. Проведено фенотипування алергічного риніту за допомогою риноцитології 60 хворим; визначено генотип у 35 хворих на бронхіальну астму. Співробітники центру прийняли участь у 18 всеукраїнських конференціях та 5 міжнародних, на яких було зроблено 22 доповіді.  

В обласному центрі діагностики, лікування та профілактики гастроентерологічних захворювань співробітниками кафедри внутрішніх хвороб 3 у 2018 році проліковано 1319 хворих. З метою покращення діагностики гастроентерологічних хвороб впроваджені неінвазивний дихальний тест визначення гелікобактерної інфекції, проведений 102 пацієнтам; покращення функціонування органів ШКТ – гідроколонотерапія  (121 хворий); покращення процесів травлення, дихання, стану серцево-судинної системи, процесів репарації та оксигенації організму - сиглетно-киснева терапія (1319 пацієнтів.

В обласному центрі алергології та клінічної імунології співробітниками кафедри внутрішніх хвороб 3 у 2018 році обстежено і проліковано 734 хворих, в тому числі 271 пацієнт з імунопатологією. Використовуються нові схеми лікування і діагностики: застосування комбінованого препарату «ГленцетЕдванс» в комплексному лікуванні хворих на бронхіальну астму, алергічний риніт; застосування інгаляційного глюкокортикоїду «Аіртек» 25/250 у комплексному лікуванні хворих на бронхіальну астму середнього та важкого ступеню; визначення сенсибілізації до лікарських препаратів з метою діагностики медикаментозної алергії; впровадження визначення гуморальної ланки імунітету для діагностики імунодефіцитних розладів.

            У 2018 році активно працюв створений на базі кафедри акушерства, гінекології та репродуктивної медицини ФПО Центр екстракорпорального запліднення та медико-генетичного скринінгу. Співробітниками кафедри здійснено 21072 консультацій, проліковано 22318 хворих з різними формами безпліддя та іншими порушеннями репродуктивного здоров’я. Проведено 621 ендоскопічна операція (123 лапароскопії, 498 гістероскопій), післяопераційних ускладнень не було. Завдяки сучасному оснащенню лабораторії медико-генетичного консультування та репродуктивної корекції проведено 268 циклів екстракорпорального запліднення. У лабораторії наповнюється кріобанк ембріонів, що суттєво збільшує шанси жінок на вагітність. Проводиться удосконалення схем стимуляції овуляції в циклах екстракорпорального запліднення на основі удосконалення груп ризику з виникнення синдрому гіперстимуляції яєчників та синдрому резистентних яєчників, а також впровадження лікування інноваційними медичними препаратами, що дозволило досягти у 44,1% пацієнток розвитку біохімічної вагітності в циклах ЕКО, ICSI, у 50,5% пацієнток – в кріоциклах.

Співробітниками кафедри надається висококваліфікована андрологічна допомога з використанням консервативних та хірургічних методів лікування, в результаті відновлення чоловічої фертильності становить 61,2%.

З початку 2018 року на базі КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня» розпочала роботу Хірургічна клініка ЗДМУ і ДЗ «ЗМАПО», яку очолив академік НАМН України, проф. Никоненко О.С.

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR