Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية
Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство

Науковий керівник Студентського наукового товариства ЗДМУ

БЄЛЕНІЧЕВ Ігор Федорович, завідувач кафедри фармакології та медичної рецептури, д. біол. н., професор.

Автор понад 732 наукових робіт, 9 монографій, 4 підручників з фармакології та 120 патентів і авторських свідоцтв, співавтор низки вітчизняних препаратів, таких як «Тіотріазолін», «Тіоцетам», «Тіодарон», «Кардіотрил», «Цереброкурин», «Карботрил», «Індотрил», «Ангіолін».
Професор І.Ф. Бєленічев видав 50 навчально-методичних посібників, під його керівництвом захищено 1 докторська дисертація, 10 кандидатських дисертацій, заплановано 2 докторські та 5 кандидатські дисертації.

 

 

Голова Ради СНТ ЗДМУ.

КУЗЬО Назар Володимирович

Викладач-стажист кафедри патологічної фізіології.
Очолює раду СНТ з 2013 року.
З 2010 року займався у студентському науковому гуртку на кафедрі патофізіології, з 2011 року був його головою.
Наукові керівники: д.мед.н., заслужений діяч науки і техніки України, ректор ЗДМУ, завідувач кафедри, проф. Колесник Ю. М.,. д.мед.н., проф. Абрамов А.В.
В 2014 році з дипломом з відзнакою закінчив Запорізький державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа». За досягнення у навчанні та науковій роботі присуджувалася стипендія міського голови м. Запоріжжя (2011, 2012), стипендія ім. М.Д. Стражеска (2013), стипендія Кабінету Міністрів України (2013). Призер Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Теоретична медицина» (2014).
Автор 12 опублікованих робіт.

Наукові інтереси:

  • Функціональний стан нейроендокринного апарату головного мозку в нормі і умовах адаптації до патологічних станів.

Телефон: (091) 911-15-67

Е-mail: KuzyoNazar@gmail.com

 

Секретар Ради СНТ ЗДМУ

СТОЯН Михайло Сергійович

Студент 5 курсу 2 медичного факультету.
З 2011 року займався у студентському гуртку кафедри нормальної анатомії людини, топографічної анатомії та оперативної хірургії, з 2014 року є його головою. Також займався на кафедрі загальної гігієни та екології.
Наукова робота виконується на кафедрі дитячої хірургії ФПО та на кафедрі нормальної анатомії та на кафедрі нормальної анатомії людини, топографічної анатомії та оперативної хірургії.
Наукові керівники: завідувач кафедрою, д.мед.н., проф. Дмитряков В.О., завідувач кафедрою, д.мед.н., проф. Волошин М.А.
За досягнення у навчанні та науковій роботі присуджувалася стипендія міського голови м. Запоріжжя (2014,2015), стипендія Верховної Ради України (2015).
Автор 8 опублікованих робіт.
Наукові інтереси: Нормальна анатомія людини, загальна хірургія, урологія.

Телефон: (096) 566-38-27
Е-mail: mikhail.stoyan.1994@mail.ru

 

Заступник Голови щодо справ 1-го медичного факультету

МИХАЙЛОВСЬКИЙ Ярослав Максимович

Студент 5 курсу 1-го медичного факультету
З першого курсу займається науковою діяльністю. Наукова робота виконувалась на кафедрі фармакології та медичної рецептури, з 2015 року – на кафедрі сімейної медицини, терапії і кардіології ФПО. З 2013 року – член СНТ ЗДМУ, з 2015 року – заступник голови по I медичному факультету.
За досягнення у навчанні та науковій роботі  відзначений стипендією Кабінету Міністрів України. Переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук в галузі «Теоретична медицина» (2015), лауреат Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика (2012), призер міжнародної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини і фармації-2015» (Республіка Білорусь, м. Мінськ).
Автор 9 наукових робіт.
Наукові керівники: завідувач кафедри фармакології та медичної рецептури, д.біол.н., проф. І.Ф. Бєленічев  (з 2012-2015 рр.), доцент кафедри сімейної медицини, терапії і кардіології ФПО, к.мед.н. М.Ю. Колесник (з 2015 р.)
Наукові інтереси:

  • Нейрофармакологія. Сучасні напрямки нейропротекції;
  • Фактори ризику, механізми прогресування, оптимізація діагностики серцево-судинних захворювань, коморбідних з ендокринною патологією.

Телефон: (097)807-57-58
E-mail: yarikzgmu@gmail.com

 

Заступник голови з 2-го медичного факультету.

СУБАЧОВА Тетяна Ігорівна

Студентка 5 курсу 2-го медичного факультету

З 2013 року займається в студентському науковому гуртку на кафедрі фармакології та медичної рецептури.
Наукові керівники: завідувач кафедри, д.біол.н., проф. Бєленічев І.Ф.
Наукові інтереси: Мітоходріальнадисфункція за умов церебральної патології.

Телефон: (099) 555-93-17

E-mail: tsubachova@mail.ua

 

 

 

 

Заступник голови з фармацевтичних факультетів.

МЕХПАЛІЄВА Евгенія Русланівна

Студентка 5 курсу 1-го фармацевтичного факультету
Наукова робота виконується на кафедрі фармацевтичної хімії з 2013 року.
Наукові керівники: завідувач кафедри, д.фарм.н., доц. Кучеренко Л.І.
Наукові інтереси:

Телефон: (099) 08-50-788
E-mail: EvgeniaMeh@gmail.com

 

 

 

Заступник Голови щодо міжвузівскої взаємодії

КНЯЗЕВИЧ Павло Сергійович

Студент 3 курсу 1-го фармацевтичного факультету
Науковий керівник: к. фарм. н., ст. викл. Гоцуля А. С.
З 2013 року займаюсь у студентському науковому товаристві на кафедрі токсикологічної та неорганічної хімії.
Наукові інтересни: Деякі похідні 7-((5-тіо-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)метил)-1,3-диметил-1H-пурин-2,6(3H,7H)-діону.
Переможець та призер науково-практичній конференцій.

Телефон – 050 298 14 18
E-mail: knyazevich@2ch.hk

 

 

 

Заступник Голови з інформаційної діяльності

ЛЕЩИНСЬКА Валерія Костянтинівна

Студентка 4 курсу 1-го медичного факультету
З 2014 року займається в студентському науковому гуртку на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології.
Науковий керівник: завідувач кафедри, д.мед.н., доцент Камишний О.М.
Наукові інтереси:
«Роль порушень взаємовідносин лімфоїдного та епітеліального компартментів імунної системи слизових оболонок в розвитку експериментальної патології»

Телефон: (095) 168-36-76

 

 

Студентське наукове товариство Запорізького державного медичного університету налічує більше ніж 300 студентів. З них науковий день на протязі навчального року мали 69 студентів, з них 53 входять до складу наукових груп. На базі кафедр Запорізького державного медичного університету організовано численні вікторини, виставки, олімпіади, наради. Студенти стали авторами та співавторами більш ніж 90 наукових публікацій, співавторами патентів, нововведень, рацпропозицій, брали участь у кафедральних олімпіадах, у міжнародних, міжрегіональних та університетських конференціях, у республіканських олімпіадах та конкурсах.

Діяльність Ради СНТ ЗДМУ

Протягом навчального року Радою СНТ ЗДМУ було проведено ряд заходів, а саме:

Переможці регіонального конкурсу студентських наукових робіт 2013/2014 навчального року

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2013/2014 навчального року

Переможці зарубіжних наукових конференціях у 2013/ 2014 навчальному році

Бєленічева Ольга, 4 курс, 2 мед. факультет – «Студенческая наука – 2013», С.-Петербург, 2013 – 2 місце; – «Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому дню здоров’я 2014 року», Київ, 2014 – 2 місце; «China Pharmaceutical R&D Summit 2013», Китай, Шанхай, 2013 – 2 місце.

Стеценко Володимир, 5 курс, 1 мед. факультет – «Студенческая наука – 2013», С.-Петербург, 2013 – 3 місце; «Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому дню здоров’я 2014 року», Київ, 2014 – 3 місце;

Печенюк Марія, 6 курс, 2 мед. факультет – ХХ Всеросійська конференція СНК з дитячої хірургії, Російська Федерація, Астрахань, 2013 р. – 2 місце.

Вакула Дарья, 5 курс, 2 мед. факультет – V Международный Молодежный Медицинский Конгресс «Санкт-Петербургские научные чтения 2013» – 3 місце.

ІI Регіональна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми та перспективи розвитку медичних, фармацевтичних та природничих наук – 2013»

21 грудня 2013 року в Запорізькому державному медичному університеті відбулася ІI Регіональна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми та перспективи розвитку медичних, фармацевтичних та природничих наук – 2013», на якій студентами та молодими вченими ВНЗ України було представлено більше 150 доповідей на актуальну тематику медицини, фармації та природничих наук. Усі роботи виконано на високому науковому та методичному рівнях.

На 5 секційних та на пленарному засіданні заслухано більше 100 доповідей, з них – більше 50 зроблено учасниками з інших ВНЗ України, серед учасників – студенти та молоді вчені, що представляли наступні вищі навчальні заклади: Запорізький державний медичний університет, Запорізький національний університет, Харківський національний медичний університет, Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського.

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини та фармації – 2014»

15-16 травня 2013 року в Запорізькому державному медичному університеті відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини та фармації - 2014», присвячена Дню науки, на якій студентами та молодими вченими медичних ВНЗ України, Росії, Білорусі та Казахстану було представлено більше 300 доповідей на актуальну тематику медицини та фармації. Усі роботи виконано на високому науковому та методичному рівнях.

На 22 секційних та на пленарному засіданні заслухано більше 300 доповідей. Серед учасників – студенти та молоді вчені, що представляли наступні вищі навчальні заклади: Запорізький державний медичний університет, Запорізька медична академія післядипломної освіти, Білоруський державний медичний університет, Гомельський державний медичний університет, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика,  Українська медична стоматологічна академія, Харківський національний медичний університет, Івано-Франківский національний медичний університет, Луганський державний медичний університет, Буковинський державний медичний університет, Сумський державний університет, медичний інститут, Перший          МГМУ ім.. І.М. Сеченова, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Вітебський державний медичний університет, Запорізький національний університет, Тернопільский державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, Сибірський державний медичний університет, Інститут очних хвороб та тканьової терапії ім. В.П. Філатова НАМН України та інших.

Студентське наукове товариство > Подивитися усі новини

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR