Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики http://pharmed.zsmu.edu.ua/

Науково-практичний, фаховий журнал

Засновник і видавець – Запорізький державний медичний університет.

Періодичність видання – 1 випуск на 4 місяці.

Зареєстрований Міністерством юстиції України

СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ КВ №16317-4789Р від 16.12.2009 р.

АТЕСТОВАНИЙ ВАК УКРАЇНИ  як наукове фахове видання, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук в галузі фармацевтичних та медичних наук.

Постанова Президії ВАК України від 06.10.2010 р. №1-05/6.

Сайт журналу: http://pharmed.zsmu.edu.ua/

СКЛАД РЕДКОЛЕГІЇ

Головний редактор: Панасенко Олександр Іванович, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії ЗДМУ.

Заступники головного редактора:

Відповідальний секретар: Парченко Володимир Володимирович, доктор фармацевтичних наук, професор кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів і токсикологічної хімії. 

До складу редакційної колегії і редакційної ради журналу входять академіки і професори – провідні фахівці медицини і фармації з різних НДІ і ВНЗ України.

Редакційна колегія

К.В. Александрова – д.хім.н., професор.

І.Ф. Беленічев – д.біол.н., професор.

С.О. Васюк – д.фарм.н., професор.

В.А. Візір – д.мед.н., професор.

О.В. Ганчева– д.мед.н., доцент.

В.В. Гладишев – д.фарм.н., професор.

С.І. Коваленко – д.фарм.н., професор.

Ю.М. Колесник – д.мед.н., професор.

Є.Г. Книш – д.фарм.н., професор.

О.В. Мазулін – д.фарм.н., професор.

І.А. Мазур - д.фарм.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України.

О.А. Рижов – д.фарм.н., професор.

М.І. Романенко – д.фарм.н., професор.

В.Д. Сиволап – д.мед.н., професор.

В.О. Туманський – д.мед.н., професор.

 

Редакційна рада:

А.М.Дашевський, д.ф.н., професор(Берлін)

Л.В.Деримедвідь, - д.мед.н., професор (Харків)

В.П. Георгієвський – член-кор. НАН України, д.фарм.н., професор (Харків)

Б.С. Зіменковський – член-кор. НАМН України, д.фарм.н., професор (Львів)

К.С.Махмуджанова, - д.фарм.н., професор (Ташкент)

Ігор Муха – д.фарм.н. (Вроцлав, Польща)

О.С. Никоненко – член-кор. НАН України, д.мед.н., професор (Запоріжжя)

Дженнаро Пагано  - д.мед.н. (Неаполь, Італія)

В.П. Черних – член-кор. НАН України, д.хім.н., д.фарм.н., професор (Харків)

Е.Л. Тарасявічюс– д.фарм.н., професор (Каунас, Литва)

Роланд Франкенбергер – д.мед.н. (Мемфіс, США)

М.С. Фурса– д.фарм.н., професор (Ярославль, Росія)

 

 

ТЕМАТИКА ВИДАННЯ:

Статті, що друкуються в збірнику, рецензуються і рекомендуються до друку Вченою радою ЗДМУ.

Журнал "Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики" включений у міжнародні каталоги, наукометричні бази, репозитарії та електронні бібліотеки.

  1. Ulrichsweb
  2. Worldcat: http://www.worldcat.org/search?q=on%3ADGCNT+http%3A%2F%2Fjournals.uran.ua%2Findex.php%2Findex%2Foai+2306-8094+UANTU&fq=&dblist=638&qt=first_page
  3. Index Copernicus: http://www.journals.indexcopernicus.com/++++++++,p5664,3.html

  4. РИНЦ: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38053
  5. КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/journal/n/aktualni-pitannya-farmatsevtichnoyi-i-medichnoyi-nauki-ta-praktiki
  6. Google Scholar (Академія) :

http://scholar.google.com.ua/scholar?hl=ru&q=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D1%96+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&btnG=

 

Шановні автори!  ЗВЕРНІТЬ  УВАГУ –   у вимоги до оформлення матеріалів внесено зміни!

 

Електронні копії виданих номерів журналу передаються на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Реферати статей публікуються в «Українському реферативному журналі», серія «Медицина».

Журнал розсилається за списком обов’язкового розсилання та розповсюджується в медичних навчальних закладах, науково-дослідних інститутах, лікувально-профілактичнихі закладах.

Сфера розповсюдження науково-практичного журналу – вищі і середні медичні навчальні заклади, науково-дослідні інститути, лікувально-профілактичні заклади, широке коло медичних працівників та студентів.

 

АРХІВ  ВИПУСКІВ

Зміст №1, 2010 рік

Зміст №2, 2010 рік

Зміст №3, 2010 рік

Зміст №4, 2010 рік

Зміст №1, 2011 рік

Зміст №2, 2011 рік

Зміст №3, 2011 рік

Зміст №1, 2012 рік

Зміст №2, 2012 рік

Зміст №3, 2012 рік

Зміст №1, 2013 рік

Зміст №2, 2013 рік

З 2013 року з повним змістом номерів журналу можна ознайомитися на сайті http://pharmed.zsmu.edu.ua/

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR