Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

ПАТОЛОГІЯ        http://pat.zsmu.edu.ua

Науково-практичний, фаховий журнал

Періодичність видання – 3 випуски на рік.

http://pat.zsmu.edu.ua

Заснований Запорізьким державним медичним університетом і Асоціацією патологів України в 2004 році.

Зареєстрований Державною реєстраційною службою України.

СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ  КВ №20604-10404 від 27.02.2014 р.

АТЕСТОВАНИЙ  як наукове фахове видання, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук в галузі медичних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1081 від 29.09.2014 р.)

СКЛАД РЕДКОЛЕГІЇ

Головний редактор: Туманський Валерій Олексійович – доктор медичних наук, професор, проректор з наукової роботи ЗДМУ, професор кафедри патологічної анатомії і судової медицини з основами права, віце-президент Асоціації патологів України.

Заступник головного редактора: Абрамов Андрій Володимирович – доктор медичних наук, професор кафедри патофізіології ЗДМУ.

Відповідальний секретар: Тертишний Сергій Ігорович - доктор медичних наук, завідувач кафедри патологічної анатомії і судової медицини з основами права ЗДМУ.

проф. Т.М. БОЙЧУК (Чернівці), проф. О.В. Ганчева (Запоріжжя), проф. С.Г. ГИЧКА (Київ), проф. С. М. Завгородній (Запоріжжя), чл.-кор. НАМН України, проф. Т.Д. Задорожна (Київ), академік НАМН, чл.-кор. НАН України, проф. Д.Д. Зербіно (Львів), проф. Ю.М. Колесник (Запоріжжя), проф. В.Д. МАРКОВСЬКИЙ (Харків), проф. Н.С. МИХАЙЛОВСЬКА (Запоріжжя), академік НАМН, чл.-кор. НАН України, проф. О.Г. Резніков (Київ), академік НАМН, чл.-кор. НАН України, проф. A.M. Романенко (Київ), проф. Г.Г. СКІБО (Київ), чл.-кор. НАМН України, проф. В.І. Черній (Київ), проф. В.О. Шаврін (Запоріжжя), проф. Г.А. Шифрін (Запоріжжя), проф. І.С. Шпонька (Дніпропетровськ)
Редакційна рада:
проф. Самір С. Амр (Дахран, Саудівська Аравія), чл.-кор. РАМН, проф. Н.М. Анічков (Санкт-Петербург), проф. Я.Я. Боднар (Тернопіль), проф. Кристер Буш (Уппсала, Швеція), проф. О.С. Гавриш (Київ), проф. А.І. Гоженко (Одеса), проф. І.С. Давиденко (Чернівці), проф. О.О. ДЯДИК (Київ), проф. Міхал Єлень (Вроцлав, Польша), проф. Френсіс Жубер (Париж, Франція), чл.-кор. РАМН, проф. Л.В. Кактурський (Москва), проф. О.М. Камишний (Запоріжжя), проф. М.О. Клименко (Миколаїв), проф. Джордж Контогеоргос (Афіни, Греція), проф. Г.О. Леженко (Запоріжжя), проф. В.Ф. Мислицький (Чернівці), проф. І.О. Михайлюк (Івано-Франківськ), проф. Барат Натвані (Лос-Анджелес, США), проф. М.К. Недзьведь (Мінськ), академік РАМН, проф. М.А. Пальцев (Москва), проф. Ю.О. Поспішіль (Львів), проф. О.С. Решетнікова (Калінінград), проф. В.П. Сільченко (Київ), проф. І.В. Сорокіна (Харків), проф. В.П. Терещенко (Київ), проф. П.І. Червяк (Київ), проф. Шоджи Фукушима (Канагава, Японія)
 

ТЕМАТИКА ВИДАННЯ:

Журнал «Патологія» є ілюстрованим виданням з високоякісними кольоровими рисунками. В журналі публікуються

Статті, що друкуються в журналі, рецензуються незалежними рецензентами і рекомендуються до друку Вченою радою ЗДМУ.

Журнал "Патологія" у 2016 р. включений до найпрестижнішої міжнародної науковометричної бази даних "Web of Science" (http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2306-8027)

а також включений у міжнародні каталоги, наукометричні бази, репозитарії та електронні бібліотеки:

Ulrich's Periodicals Directory (США): (завантажити)

WorldCat (США):  http://www.worldcat.org/title/patolohiia/oclc/260006269&referer=brief_results

The National Library of Medicine (США):

http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&ti=1,1&Search_Arg=Pathologia&Search_Code=JALL&SL=None&CNT=25&PID=gATyrKW75IFCFItxUc1ajaR9n&SEQ=20141105025042&SID=3

The National Center for Biotechnology Information:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101470944

WORLDWIDE  ELIBRARY(США):  http://www.sciary.com/journal-scientific-patology-article-77962

SIS: http://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=1051

getCITED (США):  http://www.getcited.org/pub/103524559

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) (Німеччина):

 http://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcresde&newsearch=1

JournalTOCs (Великобританія):

http://www.journaltocs.ac.uk/index.php?action=browse&subAction=pub&publisherID=2830&journalID=29710&pageb=1&userQueryID=&sort=&local_page=1&sorType=&sorCol=1

CiteFactor (США):

http://www.citefactor.org/journal/index/10492/pathologia#.VDJGUWd_smg

Index Copernicus (Польща): http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=5665&id_lang=3

ROAD (Франція): http://road.issn.org/issn/2310-1237-patologia#.VDJJg2d_smg

Research Bible (Японія):  http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=23068027&uid=r88c07

SciTitles ( iCubica) (США)http://www.scititles.com/journal-articles/24569?page=1

Google Scholar (Академія) :

http://scholar.google.com.ua/scholar?q=%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%2C+Pathologia&btnG=&hl=ru&as_sdt=1%2C5&as_ylo=2014&as_vis=1

DRJI (Індія):  http://www.drji.org/Publisher/PublisherHome.aspx?msg=Success&uname=2310-1237

Open Academic Journals Index (Росія):  http://oaji.net/journal-detail.html?number=858

InnoSpace (Марокко):  http://www.sjifactor.inno-space.org/passport.php?id=1556

Universal Impact Factor:  http://www.sjifactor.inno-space.org/passport.php?id=1556

РИНЦ (Росія):  http://elibrary.ru/title_about.asp?id=38052

 

Шановні автори!  ЗВЕРНІТЬ  УВАГУ – у вимоги до оформлення матеріалів внесено зміни!

 

Електронні копії виданих номерів журналу передаються на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Реферати статей публікуються в «Українському реферативному журналі», серія «Медицина».

Журнал розсилається за списком обов’язкового розсилання та до бібліотек медичних ВНЗ України, а також розповсюджується на території України через мережу «Укрпошта»

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС – 95911 в Каталозі періодичних видань України

Сфера розповсюдження науково-практичного журналу «Патологія» – вищі і середні медичні навчальні заклади, науково-дослідні інститути, лікувально-профілактичні заклади, патологоанатомічні і судово-медичні бюро, широке коло медичних працівників. З випуском перших номерів журнал став популярним серед науковців, практичних лікарів і студентів медичних вузів.

 

АРХІВ  ВИПУСКІВ

Зміст №1, 2010 рік

Зміст №2, 2010 рік

Зміст №3, 2010 рік

Зміст №1, 2011 рік

Зміст №2, 2011 рік

Зміст №3, 2011 рік

Зміст №1, 2012 рік

Зміст №2, 2012 рік

Зміст №3, 2012 рік

З 2013 року з повним змістом номерів журналу можна ознайомитися на сайті http://pat.zsmu.edu.ua/issue/archive

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR