Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра клінічної фармакології, фармації і фармакотерапії та косметології

Кафедра розташована на території установ: Запорізької обласної клінічної лікарні (вул. Оріхівське шосе, 10а, тел.: (061) 99-54-20), міської клінічної лікарні №6 (вул. Сталеварів, 34, тел.: (061) 34 25 58) і навчально-практичного центру з косметології на базі гуртожитку №3 ЗДМУ (вул. Сталеварів, 36).

 

Завідувач кафедри – КРАЙДАШЕНКО Олег Вікторович, доктор медичних наук, професор, керівник Запорізького регіонального відділення Державного фармакологічного Центру МОЗ України.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Курс клінічної фармакології організовано в 1986 році при кафедрі фармакології (зав. каф. – д. мед. н., професор В.В. Дунаєв). У 1991 р. курс реорганізовано в кафедру клінічної фармакології, перший завідувач кафедри – д. мед. н., професор В.С. Тішкін.

У 2006 р. на кафедрі почали викладати 4 нові дисципліни для студентів фармацевтичного факультету спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів»: основи практичної косметології, маніпуляційна техніка, клінічна косметологія і апаратна косметологія. У зв’язку з цим, кафедра отримала нову назву – клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології.

Кафедра є унікальною клініко-фармакологічною і науковою базою для підготовки лікарів медичного, педіатричного і стоматологічного профілю, провізорів спеціальностей «Фармація» і «Технологія парфумерно-косметичних засобів».

На кафедрі відкрито інтернатуру, магістратуру, аспірантуру й клінічну ординатуру.

Випускники кафедри працюють клінічними провізорами в Ізраїлі, Йорданії, Лівані, Сирії, Марокко, Єгипті, Танзанії.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

Склад кафедри: д. м. н., професор О.В. Крайдашенко, доценти: к. мед. н. О.О. Кремзер, к. мед. н. М.П. Красько; асистенти: к. мед. н. О.О. Свинтозельський, к. мед. н. О.А. Михайлик, к.мед. н. О.М. Главацький, к.мед.н. Самура Т.О., асистенти М.О. Долінна, О.А. Левченко.
 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦІПЛІНИ:

клінічна фармакологія, фармакотерапія, клінічна фармація, клінічна косметологія.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Навчання проводиться українською, російською та англійською мовами.

Підготовка студентів на кафедрі включає всі види навчання: лекції, практичні та семінарські заняття, а також самостійну роботу студентів.

Співробітники кафедри є співавторами багатьох навчально-методичних видань. Зокрема, з грифом МОН і МОЗ України:

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної та інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань та умінь. Для ліцензійного тестування створено банк тестових завдань «Крок-2», що нараховує більше 4000 тестів.

Згідно з навчальним планом за Болонською декларацією створено робочі програми з клінічної фармакології, основ практичної косметології. Оригінальні лекції читаються виключно з використанням мультимедійних технологій.

Видано методичні рекомендації для практичних занять з усіх навчальних дисциплін для вітчизняних і іноземних студентів медичних і фармацевтичного факультетів, а також навчальні посібники для практичних занять з клінічної фармакології для англомовних студентів міжнародного факультету.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

На кафедрі здійснено наукові дослідження у напрямі підвищення ефективності лікування ішемічної хвороби серця шляхом використання засобів метаболічної корекції в комбінованій терапії осіб похилого і старечого віку, а також вивчення показників оксидантного стресу, стану судинного ендотелію та рівня антиоксидантної системи; характеру ішемічних змін і добового профілю артеріального тиску; показників кардіогемодинаміки та вегетативної нервової системи у хворих на гіпертонічну хворобу, ішемічну хворобу серця, хронічну серцеву недостатність, обґрунтування фармакотерапії виявлених порушень.

Співробітники кафедри розробили новий напрям у кардіології геріатрії: вперше запропоновано низку оригінальних субстратно-коферментних комплексів, що впливають на метаболізм, із груп енергоутворюючих сполук, амінокислот, кофакторів, вітамінів і показано їх висока ефективність в комплексній терапії ІХС у осіб старшого віку.

Вперше розроблено принципи раціонального і диференційованого застосування засобів метаболічної корекції на фоні антиангінальної терапії ІХС у хворих похилого та старечого віку.

Співробітниками кафедри отримано більше 20 патентів на винаходи. Результати НДР впроваджені в діяльність багатопрофільного базового стаціонару обласної клінічної лікарні, кардіологічних і терапевтичних відділень міських лікарень (м. Запоріжжя), в практику роботи лікувальних установ 15 областей України і АР Крим.


Результати НДР регулярно висвітлюються у наукових виданнях, щорічно друкуються до 30–35 навчальних та наукових робіт. Зокрема, протягом 2013-2014 н.р. співробітниками кафедри видано: підручник «Фармакотерапія» (проф. Крайдашенко О.В., доц.. Кремзер О.О.) для студентів ВМНЗ з грифом МОН України, навчальний посібник з фармакології з грифом МОЗ України, 16 навчально-методичних посібників з грифом ЦМР ЗДМУ; отримано 2 патенти на винахід, надруковано 6 навчально-методичних статей, 16 статей в фахових виданнях, 7 статей в закордонних виданнях. Протягом  року захищено 2 кандидатські дисертації, проведена Всеукраїнська науково-практична конференція з естетичної медицини, яка включена до реєстру МОЗ України.

Науковці кафедри беруть участь в роботі закордонних, республіканських з'їздах і конференціях. За час існування кафедри  співробітниками захищено 3 докторські та 10 кандидатських дисертацій.

На цей час на кафедрі виконуються 2 докторські і 3 кандидатські дисертації.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує зв'язки з ДонНМУ ім. М.Горького, Вінницьким НМУ ім. М.І. Пирогова, Тернопільським ДМУ ім. І.Я. Горбачевського.

 

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА

Лікувально-профілактична робота ведеться на базі Запорізької обласної клінічної лікарні (ЗОКБ), в госпітальному відділенні, а також на базі міської клінічної лікарні №6 (терапевтичне відділення). До неї відноситься: курація хворих в стаціонарі асистентами, консультації хворих завідувачем кафедри, доцентами. 2 співробітники кафедри керують відділеннями ЗОКЛ (госпітальне і гематологічне). Співробітники кафедри виїздять до лікувально-профілактичних установ області (консультації у питаннях раціональної і безпечної фармакотерапії, моніторингу побічної дії лікарських засобів).

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR