Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я

Кафедра розташована на території наступних установ: КУ «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» (м. Запоріжжя, вул. Гоголя 71), студентський санаторій-профілакторій Запорізького державного медичного університету (м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26), КУ «Запорізький міський центр екстреної медицини та швидкої медичної допомоги», КУ «Клінічна лікарня № 6 м. Запоріжжя», КУ «5-та міська багатопрофільна дитяча клінічна лікарня м. Запоріжжя» та безпосередньо на території спортивно-аудиторного корпусу Запорізького державного медичного університету, де розташовані 2 спортивні зали, 2 тренажерних зали, 50-метровий стрілецький тир, реабілітаційно-відновлю¬вальний комплекс, майдан зі штучним покриттям для гри у міні-футбол.

Завідувач кафедрою – МИХАЛЮК Євген Леонідович, доктор медичних наук, професор. Майстер спорту СРСР з легкої атлетики (метання диска). Багаторазовий переможець Всесоюзних і республіканських змагань. Голова обласної асоціації фахівців з лікувальної фізкультури і спортивної медицини. В університеті працює з 1990 року.

Тел.: (061) 234-37-51

Наукові інтереси:

Питання спортивної кардіології, фізичної працездатності та гендерні відмінності у спорті.

Список основних наукових робіт:

1.                   Дисертація д.мед.н. «Діагностика граничних та патологічних станів при крайніх фізичних навантаженнях в олімпійському та професійному спорті» (захищена 21.12.2007 р.).

2.                   Дисертація к.мед.н. «Стан центральної та регіональної гемодинаміки легкоатлетів-метальників в річному циклі тренувального процесу» (захищена 20.03.1990 р.)

3.                   Варіабельність серцевого ритму і динаміка тропініну I при дистрофії міокарда внаслідок фізичного перенапруження //Медичні перспективи. -2006. -Т.XII, №1. С.106-110.

4.                   Комплексная оценка состояния сердечно-сосудистой и вегетативной нервной системы у спортсменов высокого класса //Спортивна медицина. -2006. -№2. –С.82-87.

5.                   Различия и сходства интегральных показателей функционального состояния спортсменов высокого класса, отличающихся по полу. // Лечебная физкультура и спортивная медицина, 2013.-№ 1.-С.36-43.

6.                   Особенности проведения субмаксимального теста PWC170 у спортсменов с синусовой брадикардией. // Лечебная физкультура и спортивная медицина, 2013.-№ 3.-С. 21-24.

7.                   Диагностика метаболической кардиомиопатии. // Лечебная физкультура и спортивная медицина, 2014 -№ 1.-С. 40-49.

8.                   Современные взгляды на диагностику метаболической кардиомиопатии вследствие хронического физического перенапряжения у спортсменов. // Спортивна медицина, 2014.-№ 1.-С. 3-12

9.                   Деклараційний патент на корисну модель №13926 U Україна G01N 33/00, «Спосіб комплексної діагностики дистрофії міокарда внаслідок фізичного перенапруження у спортсменів /Михалюк Є.Л., Сиволап В.В. Бюл. №4., 2006. -4с.

10.               Патент на корисну модель №36013 U Україна А61В5/00 “Спосіб оцінки функціонального стану організму осіб, що займаються фізичною культурою та спортом” /Михалюк Є.Л., Сиволап В.В., Ткаліч І.В. Бюл. №19., 2008. -3с.

11.               Патент на корисну модель №51367 U Україна А61В5/00 “Спосіб проведення комплексних лікарсько-педагогічних спостережень за тренувальним процесом спортсменів високого рівня” /Михалюк Є.Л., Ткаліч І.В., Атаманюк С.І. Бюл. №13. 2010. -4с.

12. Патент на корисну модель № 89087 U Україна А61В5/00 «Спосіб прогнозування адекватності дозованих фізичних навантажень на велотренажерах з метою реабілітації осіб з первинною артеріальною гіпертензією. / Михалюк Є.Л., Іванько О.Г., Малахова С.М. 10.04.2014. Бюл. № 7.

Автор 383 друкованих робіт, з них 105 - у фахових виданнях, 196 статей і тез наукових робіт, навчальних посібників з грифом МОН України – 5, навчально-методичних посібників, затвержених ЦМР ЗДМУ – 52 (з них 14  англійською мовою), 9 патентів України, 5 інформаційних листів, 1 авторського свідоцтва, 7 нововведень. У 1983 році був обраний головою Запорізької обласної федерації спортивної медицини, а з 2002 року - головою Асоціації фахівців лікувальної фізкультури і спортивної медицини Запорізької області. На II Всеукраїнському з'їзді з лікувальної фізичної культури і спортивної медицини обраний в президію Асоціації.

Нагороджений Почесними грамотами Міністерства охорони здоров'я України, обласної держадміністрації, управління охорони здоров'я, подякою Національного олімпійського комітету з врученням пам'ятної медалі, почесним знаком Міністерства у справах сім'ї, молоді і спорту України «За активну громадську діяльність» та ін. 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я була створена в серпні 2008 року шляхом реорганізації кафедри фізичного виховання і здоров’я з курсом спортивної медицини та лікувальної фізичної культури.

Кафедра фізичного виховання і здоров’я була створена в 1959 році, коли Одеський фармацевтичний інститут було переведено до м. Запоріжжя. Першим завідувачем кафедри був кандидат медичних наук Олександр Павлович Копецький. Починаючи з 1965-го по 1968 р. та з 1973 по 1975 р кафедру очолював Олександр Денисович Тимофєєв. В 1965 році фармацевтичний інститут був перейменований в медичний інститут і при кафедрі фізичного виховання було створено курс лікарського контролю та лікувальної фізкультури. З 1967 по 1973 р. кафедру очолював К.Г.Максимов. З 1975 року по 2008 рік кафедру очолював Лозовий Володимир Іванович. Першими асистентами курсу лікарського контролю та лікувальної фізкультури з вересня 1967 року були Е.С.Капліна  і Л.О.Целуйко. В 1970 році курс очолив і завідував до 1982 року кандидат медичних наук Ілля Парамонович Оніщенко. Закінчивши в 1972 році Запорізький медичний інститут асистентом курсу, а з 1982 року завідувачем, почав працювати Сокол Василь Миронович, який до цього закінчив факультет фізичного виховання Кам'янець-Подільського педінституту. У 1990 році на курс був прийнятий кандидат медичних наук, майстер спорту СРСР, неодноразовий чемпіон України, призер багатьох Міжнародних і Всесоюзних змагань з легкої атлетики Євген Леонідович Михалюк. Є Л. Михалюк з 1998 року по теперішній час є завідуючим спочатку курсу спортивної медицини та ЛФК, а згодом - кафедрою фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров`я. Маючи вищу кваліфікаційну категорію Михалюк Є.Л. більше 20 років очолював Федерацію спортивної медицини області, а з 2002 року є головою правління асоціації фахівців з ЛФК та спортивної медицини.


СКЛАД КАФЕДРИ:

 

Завідувач кафедри д.мед.н., професор, майстер спорту СРСР Михалюк Є.Л.;  д. н. з фізвиховання і спорту, професор Дорошенко Е.Ю.; к.мед.н., асистент Черепок О.О.; к.мед.н., асистент Малахова С.М.; асистент, головний лікар Запорізького обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру Ткаліч І.В.; к.пед.н., доцент Бесарабов М.С.; майстер спорту СРСР, заслужений тренер України, старший викладач Глухіх В.І.; старший викладач Сиром`ятніков М.М.; старший викладач Ванюк О.І.; майстер спорту СРСР міжнародного класу, викладач Світлична Т.С.; майстер спорту СРСР, викладач Сазанова І.О.; викладач Маляр С.С.; викладач Олійник М.О.; заслужений тренер України, викладач Польский С.Г.; майстер спорту СРСР, старший лаборант Казакова Н.М.; старший лаборант Аношин В.І., лаборант Попович Н.М., лаборант Малихін В.І.

Д.мед.н., професор, майстер спорту СРСР Михалюк Є.Л.; к.мед.н., асистент Черепок О.О.; к.мед.н., асистент Малахова С.М.; асистент Ткаліч І.В.; доцент Лозовий В.І.; к.пед.н., доцент Бесарабов М.С.; майстер спорту СРСР, заслужений тренер України, старший викладач Глухіх В.І.; старший викладач Стойков В.Г.; старший викладач Сиром`ятніков М.М.; старший викладач Семенова В.І.; майстер спорту СРСР міжнародного класу, викладач Світлична Т.С.; майстер спорту СРСР, викладач Сазанова І.О.; майстер спорту СРСР, старший лаборант Казакова Н.М.; майстер спорту СРСР, старший лаборант Аношин В.І., лаборант Попович Н.М., лаборант Малихін В.І.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦІПЛІНИ:

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Вітчизняні, іноземні і англомовні студенти 4 курсу медичних та міжнародного факультетів за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіатрія», студенти 3 курсу 1-го медичного факультету за спеціальністю «Стоматологія», вивчають на кафедрі фізичну реабілітацію та спортивну медицину. Вітчизняні і іноземні студенти 1 курсу фармацевтичного факультету за спеціальностями «Фармація» вивчають на кафедрі валеологію.  Вітчизняні, іноземні і англомовні студенти 1-2 курсів усіх факультетів та спеціальностей навчаються на кафедрі за предметом «фізичне виховання».

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної і інформаційної організації навчального процессу. Згідно навчального плану за Болонською декларацією створені робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Оригінальні лекції для вітчизняних, іноземних і англомовних студентів читаються виключно з використанням мультимедійних технологій. Видані методичні рекомендації, навчально-методичні посібники, збірники тестових завдань для практичних занять з фізичної реабілітації та спортивної медицини для вітчизняних і іноземних студентів медичного факультету а також для англомовних студентів міжнародного факультету. Співробітниками кафедри за останні 5 років підготовлено 4 навчальних посібника, які затверджено Міністерством освіти і науки України, методичних рекомендацій з грифом МОЗ України – 1, патентів України – 4, галузевих нововведень – 3, інформаційних листів – 3, більше 170 наукових та навчально-методичних статей і тез.

Фізичне виховання здійснюється на учбових заняттях на підставі вимог державного стандарту, галузевих стандартів та стандартів вищої освіти нав­чальних закладів у встановленому законодавством порядку. Навчальний процес будується на врахуванні різнобічних інтересів молоді. Поряд із проведенням занять в основних, підготовчих, спеціальних медичних групах та групах лікувальної фізичної культури, діє широка мережа спортивних секцій.

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Кафедра проводить науково-дослідну роботу спільно з кафедрою пропедевтики дитячих хвороб за напрямком «Розробка оздоровчих технологій в лікуванні і профілактиці первинної артеріальної гіпертензіїї у підлітків та молодих людей до 18 років».

Спільно з кафедрою медичної та фармацевтичної інформатики та новітніх технологій проводить науково-дослідну роботу  «Методологічне та організаційне забезпечення системи післядипломної підготовки провізорів на основі інформаційних технологій».

Вивчаються проблеми ранньої діагностики граничних та патологічних станів при крайніх фізичних навантаженнях в олімпійському та професійному спорті, питання жіночого спорту, фізична працездатність спортсменів циклічних і ациклічних видів спорту, стан здоров`я студентів ЗДМУ та чинники, які його обумовлюють.

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

На базі КУ «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» співробітники кафедри надають допомогу та консультують осіб, що займаються фізичною культурою та спортом, провідних спортсменів міста, області, України, тренерів тощо. На клінічній базі Комунальної установи «Запорізький міський центр екстреної медицини та швидкої медичної допомоги» співробітники кафедри проводять лікарсько-педагогічні спостереження за хворими в інфарктному та хірургічному відділенні. Співробітники кафедри беруть активну участь у роботі обласного осередку Асоціації фахівців з лікувальної фізкультури та спортивної медицини на базі КУ «ОЛФД» виступаючі з доповідями на міжнародних та всеукраїнських конференціях, з`їздах, конгресах.

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR