Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я

Кафедра розташована на території КУ «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер», Центр медичної реабілітації та профілактики Університетської клініки, КУ «Клінічна лікарня № 6 м. Запоріжжя», КУ «5-та міська багатопрофільна дитяча клінічна лікарня м. Запоріжжя», КУ «Клінічна лікарня № 3 м. Запоріжжя» та у спортивно-аудиторному корпусі Запорізького державного медичного університету. 

Завідувач кафедрою – МИХАЛЮК Євген Леонідович, доктор медичних наук, професор. Майстер спорту СРСР з легкої атлетики (метання диска). Багаторазовий переможець Всесоюзних і республіканських змагань. Голова обласної асоціації фахівців з лікувальної фізкультури і спортивної медицини. 

Тел.: (061) 234-37-51

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я була створена в серпні 2008 року шляхом реорганізації кафедри фізичного виховання і здоров’я з курсом спортивної медицини та лікувальної фізичної культури.

Кафедра фізичного виховання і здоров’я була створена в 1959 році, коли Одеський фармацевтичний інститут було переведено до м. Запоріжжя. Першим завідувачем кафедри був кандидат медичних наук Олександр Павлович Копецький. З 1965 по 1968 р. та з 1973 по 1975 р кафедру очолював Олександр Денисович Тимофєєв. В 1965 році фармацевтичний інститут реорганізований в медичний інститут і при кафедрі фізичного виховання було створено курс лікарського контролю та лікувальної фізкультури. З 1967 по 1973 р. кафедру очолював К.Г.Максимов. З 1975 року по 2008 рік кафедру очолював Лозовий Володимир Іванович. Першими асистентами курсу лікарського контролю та лікувальної фізкультури з вересня 1967 року були Е.С.Капліна  і Л.О.Целуйко. В 1970 році курс очолив і завідував до 1982 року кандидат медичних наук Ілля Парамонович Оніщенко. З 1982 року завідувачем був  Василь Миронович Сокол. З 1998 року курсом спортивної медицини та ЛФК, а згодом і кафедрою фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров`я  завідує професор    Є.Л. Михалюк. 

СКЛАД КАФЕДРИ:

Завідувач кафедри д.мед.н., професор Михалюк Є.Л.; д.фіз.вих. і спорту, професор Дорошенко Е.Ю.; д.пед.н., професор Ляхова І.М.; д.мед.н., доцент Алипова О.Є. (за сумісництвом); к.пед.н., доцент Бесарабов М.С.; к.мед.н., доцент Малахова С.М.; к.мед.н. доцент Шевченко І.М.; к.фіз.вих. і спорту, ст.викладач Гурєєва А.М.; ст.викладач Глухіх В.І.; ст.викладач Сазанова І.О.; ст.викладач Сиром`ятніков М.М.; к.мед.н., асистент Бут О.В. ( за сумісництвом); к.мед.н., асистент Новак А.О.; к.мед.н., асистент Черепок А.А.; асистент Волох Н.Г.; асистент Гурова Н.В. (за сумісництвом); викладач Олійник М.О.; викладач Польский С.Г.; викладач Світлична Т.С.; ст.лаборант Аношин В.І.; ст.лаборант Казакова Н.М.; лаборант Джонсон С.; лаборант Маліхин В.В.; лаборант Попович Н.М.; лаборант Рашевський М.В.

 

 

На фото зліва направо: викладач Олійник М.О.; прибиральниця Кордонська І.В.; д.пед.н., професор Ляхова І.М.; д.фіз.вих. і спорту, професор Дорошенко Е.Ю.; ст.викладач Сазанова І.О.; викладач Світлична Т.С.; к.н. фіз.вих. і спорту., ст.викладач Гурєєва А.М.; лаборант Рашевський М.В.; ст.викладач Глухіх В.І.; ст.викладач Сиром`ятніков М.М.; к.мед.н., асистент Новак А.О.; завідувач кафедри д.мед.н., професор Михалюк Є.Л.; к.мед.н., асистент Бут О.В.; к.пед.н., доцент Бесарабов М.С.; асистент Волох Н.Г.; к.мед.н., асистент Черепок О.О.; старший лаборант Казакова Н.М.; старший лаборант Аношин В.І., викладач Польский С.Г.; лаборант Малихін В.В.; к.мед.н., доцент Малахова С.М.; лаборант Попович Н.М.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦІПЛІНИ:

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Вітчизняні, іноземні і англомовні студенти 4 курсу медичних та міжнародного факультетів за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіатрія», студенти 3 курсу 1-го медичного факультету за спеціальністю «Стоматологія», вивчають на кафедрі фізичну реабілітацію та спортивну медицину. Вітчизняні і іноземні студенти 1 курсу фармацевтичного факультету за спеціальностями «Фармація» вивчають на кафедрі валеологію.  Вітчизняні, іноземні і англомовні студенти 1-2 курсів усіх факультетів та спеціальностей навчаються на кафедрі за предметом «фізичне виховання».

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної і інформаційної організації навчального процессу. Згідно навчального плану за Болонською декларацією створені робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Оригінальні лекції для вітчизняних, іноземних і англомовних студентів читаються виключно з використанням мультимедійних технологій. Видані методичні рекомендації, навчально-методичні посібники, збірники тестових завдань для практичних занять з фізичної реабілітації та спортивної медицини для вітчизняних і іноземних студентів медичного факультету а також для англомовних студентів міжнародного факультету. Співробітниками кафедри за останні 5 років підготовлено 4 навчальних посібника, які затверджено Міністерством освіти і науки України, методичних рекомендацій з грифом МОЗ України – 1, патентів України – 4, галузевих нововведень – 3, інформаційних листів – 3, більше 170 наукових та навчально-методичних статей і тез.

Фізичне виховання здійснюється на навчальних заняттях на підставі вимог державного стандарту, галузевих стандартів та стандартів вищої освіти нав­чальних закладів у встановленому законодавством порядку. Навчальний процес будується на врахуванні різнобічних інтересів молоді. Поряд із проведенням занять в основних, підготовчих, спеціальних медичних групах та групах лікувальної фізичної культури, діє широка мережа спортивних секцій.

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Вивчаються проблеми ранньої діагностики граничних та патологічних станів при крайніх фізичних навантаженнях в олімпійському та професійному спорті, питання жіночого спорту, фізична працездатність спортсменів циклічних і ациклічних видів спорту, стан здоров`я студентів ЗДМУ та чинники, які його обумовлюють.

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

На базі КУ «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» співробітники кафедри надають допомогу та консультують осіб, що займаються фізичною культурою та спортом, провідних спортсменів міста, області, України, тренерів тощо. На клінічній базі Комунальної установи «Запорізький міський центр екстреної медицини та швидкої медичної допомоги» співробітники кафедри проводять лікарсько-педагогічні спостереження за хворими в інфарктному та хірургічному відділенні. Співробітники кафедри беруть активну участь у роботі обласного осередку Асоціації фахівців з лікувальної фізкультури та спортивної медицини на базі КУ «ОЛФД» виступаючі з доповідями на міжнародних та всеукраїнських конференціях, з`їздах, конгресах.

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR