Університет сьогодні

Кафедра управління і економіки фармації  

Кафедра розташована в головному корпусі ЗДМУ.

69035 м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26

Тел.: (061) 236-22-48

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедру організовано в 1959 р. Першим завідувачем був Т.П. Горбів. Після нього кафедрою керувала Л.П. Морозова.

З 1961 по 1967 рр. на посаді зав. кафедри працювала доцент Н.А. Калошина, з 1968 по 1988 рр. – доцент Ю.В. Бартоломєєв, 1988–1989 рр. – доцент М.І. Владова, з 1989 по 1997 р. – професор Т.А. Грошовий. З 1998 р. кафедру очолює професор Є.Г. Книш.

Кафедра є навчальною базою для підготовки провізорів та бакалаврів фармацевтичного профілю зі спеціальності «Фармація. Промислова фармація» напрямків  «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів.  

 

 

КАДРОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ:

Д.фарм.н., професор Книш Є.Г.,  д.фарм.н., доцент Ткаченко Н.О., к.фарм.н., доцент Демченко В.О.,  к.фарм.н., доцент Литвиненко О.В.,  к.фарм.н., доцент Червоненко Н.М,  к.фарм.н., доцент Суховий Г.П.,    к.фарм.н.,  доцент Зарічна Т.П., к.юр.н.,  доцент Дондик Н.Я.,  к. фарм. н., старший  викладач  Самко А.В., к.фарм.н., асистент Демченко В.О., к.фарм.н., асистент Британова Т.С., асистент Глазунова Т.В., аспірант Маганова Т.В.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

Студенти 3, 4, 5 курсів фармацевтичного факультету за напрямком «Фармація» очної та заочної форм навчання вивчають на кафедрі організацію і економіку фармації, фармацевтичний менеджмент і маркетинг, системи якості у фармації, фармацевтичне та медичне товарознавство, спеціалізацію за вибором, фармакоекономіку.

Студенти 3, 4, 5 курсів фармацевтичного факультету за напрямком «Технологія парфумерно-косметичних засобів» очної та заочної форм навчання – організацію і економіку у фармації, фармацевтичний менеджмент і маркетинг, управління якістю, фармацевтичне та медичне товарознавство, фармакоекономіку.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної і інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань-умінь. Для ліцензійного тестування створений банк тестових завдань «Крок-2», що нараховує більше 5000 тестів.

Згідно з навчальним планом створено робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Оригінальні лекції читаються виключно з використанням мультимедійних технологій.

Видано навчально-методичні посібники для практичних занять, самостійної роботи, тестові завдання з усіх навчальних дисциплін для вітчизняних і іноземних студентів фармацевтичного факультету.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

  Основним напрямком наукової роботи кафедри є: «Науково-теоретичні та організаційно-методичні дослідження правових і соціально-економічних аспектів фармацевтичної діяльності та медичної практики в Україні в умовах трансформації системи охорони здоров'я» ( Держ. реєстр. №0120U102199).

   Під керівництвом проф. Є.Г. Книша захищено 1 докторська і 9 кандидатських дисертацій. Викладачами кафедри отримано  59 патентів, більш ніж 60 авторських свідотств, опубліковано біля понад 1000 друкованих робіт.

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує наукові зв'язки з Національним фармацевтичним університетом (м. Харків), Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (м. Київ), фармацевтичними факультетами провідних медичних університетів України.

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar