Університет сьогодні

Кафедра фармацевтичної хімії

Кафедра розташована в головному корпусі ЗДМУ.

69035 м. Запоріжжя, пр. Маяковського 26

Тел.: (061) 224-69-25

Завідувач кафедри – КУЧЕРЕНКО Людмила Іванівна, професор, доктор фармацевтичних наук.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедру засновано в 1959 році. Першим завідувачем став професор А.І. Портнов. На цій посаді його змінив професор В.І. Близнюков, а потім доцент Н.В. Курінна.

З 1969 р. до 2012 р. кафедру очолював к. хім. н., д. фарм. н., професор І.А. Мазур. З вересня 2012 р. на посаду завідувача кафедри призначена д. фарм. н., професор Л.І. Кучеренко.

На кафедрі підготовлено 50 кандидатів та 15 докторів наук.

 

КАДРОВИЙ СКЛАД:

Зав. кафедри, д.фарм.н., професор Л.І. Кучеренко; заслужений діяч науки і техніки, академік АНТК України, д.фарм.н., професор І.А. Мазур; к.фарм.н., доценти: М.О. Авраменко, Л.Г. Черковська, О.О. Портна, З.Б. Моряк, К.П. Шабельник, О.В. Хромильова, О.В. Кривошей; к.фарм.н., старші викладачі: Г.І. Ткаченко, Д.Ю. Скорина, Н.В.Парнюк, Г.Р. Німенко; асистент С.О. Борсук, викладачі-стажисти: Чонка О.О., Акопян Р.Р.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 

НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної і інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань-умінь.

Для ліцензійного тестування створено банк тестових завдань «Крок-2», що нараховує більше 1600 тестів.

З метою уніфікації і стандартизації підходу до критеріїв засвоєння студентами знань та умінь кафедрою впроваджено кредитно-модульну систему організації навчального процесу.

Оригінальні лекції читаються виключно з використанням мультимедійних технологій.

Видано методичні рекомендації та навчальні посібники для практичних занять з усіх навчальних дисциплін для студентів 3–5 курсів фармацевтичного факультету за фахом «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів».

Створено он-лайн курси зі всіх планових вибіркових дисциплін, які студенти мають можливість опанувати на кафедрі.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Результатом спільних наукових розробок кафедри та НВО «Фарматрон» є нові лікарські препарати «Тіотриазолін», «Тіоцетам-форте», «Тіодарон», «Індотрил»,  «Кардіотрил», «Гіпертрил» та «Ангіолін».

Під керівництвом д.фарм.н., професора Кучеренко Л.І. захищені чотири кандидатські дисертації, виконуються за планом одна докторська та дві кандидатські дисертації. 

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра проводить комплексні дослідження разом з кафедрами медико-біологічного профілю нашого університету, а також з Львівським національним медичним університетом ім. Данила Галицького, Харківським науковим центром лікарських засобів, Інститутом фармакології й токсикології АМН України, Національним фармацевтичним університетом (м. Харків), Львівським контрольним інститутом ветеринарних препаратів і біодобавок, Національним університетом «Львівська політехніка», ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Національним інститутом раку (USA, Bethesda), Neubrandenburg University (Neubrandenburg, Germany), Technische Universität Berlin (Berlin, Germany), НВО «Укроргсинтез»,  Вінницьким національним медичним університетом ім. Пирогова та ін.

Крім того, у розробці препаратів беруть участь НВО «Фарматрон» (м. Запоріжжя), АТ «Галичфарм» (м. Львів), «Лекхім» (м. Харків), дослідний завод «Червона зірка» (м. Харків), завод реактивів концерну «Монокристал» (м. Харків), дослідний завод «ДНЦЛЗ» (м. Харків).

 

КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Консультативна робота проводиться з працівниками практичної фармації, контрольно-аналітичних лабораторій та косметичних підприємств.

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar