Кафедра фармакогнозії, фармакології та ботаніки

Кафедра розташована в головному корпусі ЗДМУ

69035 м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26

Тел.: (0612) 34-23-31

Завідувач кафедри – ТРЖЕЦИНСЬКИЙ Сергій Дмитрович,  доктор біологічних наук, професор.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедру відкрито з початком роботи Запорізького фармацевтичного інституту. Першим завідувачем став доцент В.М. Шелудько (1959 по 1968 рр.), який з викладачами кафедри сформував базу гербаріїв і сировини рослин, що ростуть на території України.

З 1968 по 1973 рр. кафедру очолювала доцент К.Є. Корещук. З 1973 по 1992 рр. –  професор Н.О. Калошина, вона розробила раціональну технологію отримання препаратів, дозволених до промислового випуску Мінздравом СРСР (патулетин , холерект, тагерол) і впроваджених у промислове виробництво на Дарницькому хімфармзаводі (м. Київ). Н.О. Калошина підготувала 2 кандидатів наук, видала 2 монографії.

З 1992 р. по 2012 р. кафедрою керував  д. фарм. н., професор В.С. Доля.
Професор В.С.Доля  - автор близько 500 наукових праць, в т.ч. 2 фармакопейних статтей на лікарську сировину, 7 інформаційних листів. Результати наукових досліджень впроваджені на Запорізькому кабельному заводі, «Радіоприлад», в птахофермі «Димитрівська". Брав участь у 12 наукових з'їздах і конференціях: м. Харків (2008, 2009, 2010), Тернопіль (2009), Томськ (2007), Ярославль (2007, 2008), Перм (2009), П'ятигорськ (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014). Професор В.С. Доля  розробляв методики дослідження сировини для фармацевтичних фабрик. Розроблені методи аналізу були впроваджені на фармацевтичних підприємствах. 
З вересня 2012 р. завідувачем кафедри призначено д. біол. н., доцента С.Д. Тржецинського.

За час існування кафедри захищено 4 докторські і 25 кандидатських дисертації. 

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

Д.біол.н., професор С.Д. Тржецинський, д.фарм.н., професор В.М. Одинцова; доценти: В.І. Мозуль, О.М. Денисенко, В.В. Головкін, Ю.І Корнієвський, В.Г. Корнієвська, О.В. Гречана, А.М. Рудник, І.М. Шевченко; ст. викладачі: І.С.Носуленко, Г.В. Мазулін, С.В. Панченко, А.О. Кініченко; асистенти:, І.І. Аксьонова, Т.О. Цикало, Р.Л. Кулініч; старші лаборанти: Г.В. Скорик, І.В. Татаринцева, А.В. Невмивака, Мордвінова С.Л.; лаборант: Л.О. Замула.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

фармакогнозія, фармакологія, ресурсознавство, ботаніка, фітокосметологія.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Згідно з навчальним планом за Болонською декларацією створено робочі програми з усіх навчальних дисциплін.

Лекції для студентів читаються з використанням мультимедійних технологій. Створено банк тестових завдань «Крок-1», що нараховує 1200 тестів, та "Крок-2" - 2000 тестів.

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної і інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи та на впровадженні нових ефективних форм контролю знань-умінь. 

На кафедрі підготовлені і видані з грифом МОЗ України 7 навчальних та навчально-методичних посібника. Видані методичні рекомендації для викладачів, студентів, а також для самостійної роботи студентів. Розроблені електронні посібники для студентів.

Навчально-методична робота кафедри постійно вдосконалюється, впроваджені нові методи навчання та контролю знань студентів. На протязі 2019-2020 навчального року опубліковано 14 навчально-методичних статей, співробітники кафедри брали участь в методичних конференціях регіонального і державного рівня.

Видані методичні рекомендації для практичних занять з усіх навчальних дисциплін для вітчизняних і іноземних студентів денної форми навчання фармацевтичного факультету, альбоми і навчальні посібники – для практичних занять з фармакогнозії, ресурсознавства і ботаніки для англомовних студентів міжнародного факультету. Для студентів заочної форми навчання видано методичні рекомендації до практичних занять, журнали для самостійної роботи.

Оригінальні лекції читаються виключно з використанням мультимедійних технологій.

 Зібрана база гербаріїв і сировини лікарських рослин з усіх навчальних тем.

Оновлені всі наочні матеріали – стенди, таблиці та гербарій.

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Дослідження гіпоглікемічної, гіполіпідемічної та антиоксидантної активності рослин флори України і похідних хінозоліну та їх конденсованих аналогів в умовах інсулінорезистентності.

Співробітниками кафедри опубліковано 1570 наукових робіт у вітчизняних і закордонних виданнях. Отримано 41 авторське свідоцтво і патенти, більше 20 інформаційних листів, видано 30 монографій і посібників.

 СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з науково-дослідними інститутами Мінська, Гомеля, Харкова, Львова, Києва.

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Діагностична і консультативна робота виконується у відділеннях «Фармація», аптеках, аптечних складах, фармацевтичних фабриках і заводах, на курсах вдосконалення фармацевтів, провізорів та провізорів-організаторів.

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar