Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра фізколоїдної хімії

Кафедра розташована у головному корпусі ЗДМУ

69035 м. Запоріжжя, пр. Маяковського 26

Тел.: (061) 233-61-97

Завідувач кафедри – КАПЛАУШЕНКО Андрій Григорович, доцент, доктор фармацевтичних наук, заступник головного редактора науково-практичного журналу "Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики".

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедру засновано  1959 року. Протягом 1959–1973 рр. на кафедрі формувався кадровий склад, наповнювалась матеріально-технічна база, опрацьовувалось методичне забезпеченняя.

Першим завідувачем кафедри був к. т. н. П.І. Крижанівський, з 1961 по 1967 рік – кафедру очолював к. хім. н., доцент І.П. Чернобаєв, а з 1972 до 2012 року – к. хім. н., доцент С.О. Похмьолкіна. З вересня 2012 року кафедру очолює д. фарм. н., доцент  А.Г. Каплаушенко.

Протягом 1974–1980 рр. захищені 7 кандидатських дисертацій, модернізовані методи фізичної та колоїдної хімії з використанням графологічних структур і тестового контролю знань, обладнано комп’ютерний клас з навчальними та контролюючими програмами.

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

д.фарм.н., доцент Каплаушенко А.Г., к.хім.н., доцент Похмьолкіна С.О., к.хім.н., доцент Пряхін О.Р., к.хім.н., доцент Чернега Г.В., к.фарм.н., доцент Варинський Б.О., к.фарм.н., доцент Авраменко А.І., к.фарм.н., доцент Юрченко І.О., к.фарм.н., асистент Щербак М.О., к.фарм.н., асистент Самелюк Ю.Г., аспірант Кучерявий Ю.М., ст. лаборант Гуліна Ю.С., ст. лаборант Хабарова О.В.
 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

На кафедрі фізколоїдної хімії викладається 3 навчальні дисципліни: медична, фізична та колоїдна хімії.
Медичну (загальну, біонеорганічну, фізичну та колоїдну) хімію вивчають студенти 1-го та 2-го медичних, 2-го міжнародного факультетів, які навчаються за спеціальностями «Лікувальна справа», «General Medicine», «Стоматологія» і «Лабораторна діагностика».
Фізичну та колоїдну хімію вивчають студенти 1-го та 2-го фармацевтичних факультетів, які навчаються за спеціальностями «Фармація» і «Технології парфумерно-косметичних засобів».
 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Навчальну та методичну роботу кафедри забезпечують 1 доцент доктор наук, 6 доцентів кандидатів наук, 2 асистенти кандидати наук, 1 аспірант.
 
Згідно з навчальним планом за Болонською декларацією створено робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Лекції для студентів проводяться з використанням сучасного  мультимедійного забезпечення. Сівробітниками кафедри створено та постійно оновлються банк тестових завдань «Крок-1», що нараховує понад 1000 тестів.
 
Протягом 2015-2016 навчального року на кафедрі підготовані і видані з грифом МОЗ України 1 навчальний посібник «Застосування фізичної та колоїдної хімії у фармації і косметології». Видано методичні рекомендації для викладачів, студентів, а також для самостійної роботи студентів. Підготовані понад 30 лекцій із мультимедійним супроводом, у тому числі для англомовних студентів та слухачів підготовчих курсів ЗДМУ. Записано 8 нових та оновлено 16 мультимедійних відеопрезентацій для студентів з медичної та фізколоїдної хімії. Розроблено електронні посібники для студентів медичного та фармацевтичного напрямків навчання, а також слухачів підготовчих курсів  хімії при ЗДМУ. Для студентів заочної форми навчання за спеціальністю ТПКЗ введено дистанційне тестування поточного та підсумкового рівнів знань.
 
Навчально-методична робота кафедри постійно вдосконалюється, впроваджено нові методи навчання та контролю знань студентів. Протягом 2015-2016 навчального року опубліковано 6 навчально-методичних статей і тез, отримано 10 свідоцтв про авторське право на науковий твір, співробітники кафедри брали участь у наукових та методичних конференціях міжнародного, регіонального і державного рівнів.
 
З 2015 року кафедрою регулярно проводяться вебінари з навчальних дисциплін.
 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Протягом 2015-2016 навчального року на кафедрі продовжено оснащення сучасної лабораторії, в якій проводиться дослідження синтетичних, фізико-хімічних властивостей похідних 1,2,4-тріазолу. Запроваджується вивчення біологічної активності нових отриманих речовин – похідних 1,2,4-тріазолу.
 
За фізико-хімічним напрямком на кафедрі триває вивчення поверхнево-активних явищ і фізико-хімічних властивостей потенційних лікарських речовин, газохроматографічний аналіз синтезованих і виділених речовин з рослинної сировини.
 
На кафедрі захищено 2 кандидатські дисертації, ще 2 виконуються та 1 знаходяься на стадії планування. Проводиться підготовка «магістрів фармації», працює студентський науковий гурток, захищено 2 дипломні роботи.
 
За результатами роботи в 2015-2016 навчальному році опубліковано 35 наукових статей і тез, отримано 4 патенти України на винахід, підготований проект МКЯ на потенційну субстанцію. Результати наукової роботи доповідались і обговорювались на міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових конференціях.
 
Інформація про кафедру також міститься на сторінці https://www.facebook.com/physchemistry
 

Новини кафедри 

Вебінар з підготовки до ліцензійного іспиту КРОК

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR