Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра фізколоїдної хімії

Кафедра розташована у головному корпусі ЗДМУ

69035 м. Запоріжжя, пр. Маяковського 26

Тел.: (061) 233-61-97

Завідувач кафедри – КАПЛАУШЕНКО Андрій Григорович, професор, доктор фармацевтичних наук, заступник головного редактора науково-практичного журналу "Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики".

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедру засновано  1959 року. Протягом 1959–1973 рр. на кафедрі формувався кадровий склад, наповнювалась матеріально-технічна база, опрацьовувалось методичне забезпеченняя.

Першим завідувачем кафедри був к. т. н. П.І. Крижанівський, з 1961 по 1967 рік – кафедру очолював к. хім. н., доцент І.П. Чернобаєв, а з 1972 до 2012 року – к. хім. н., доцент С.О. Похмьолкіна. З вересня 2012 року кафедру очолює д. фарм. н., професор  А.Г. Каплаушенко.

 

Протягом 1974–1980 рр. захищені 7 кандидатських дисертацій, модернізовані методи фізичної та колоїдної хімії з використанням графологічних структур і тестового контролю знань, обладнано комп’ютерний клас з навчальними та контролюючими програмами.

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

д.фарм.н., професор Каплаушенко А.Г., к.хім.н., доцент Пряхін О.Р., к.хім.н., доцент Чернега Г.В., к.фарм.н., доцент Варинський Б.О., к.фарм.н., доцент Авраменко А.І., к.фарм.н., старший викладач Самелюк Ю.Г., асистент Фролова Ю.С., викладач-стажист Зозулинець Д.М., ст. лаборант Довбня Д.В., ст. лаборант Лоцкіна О.І., ст. лаборант Рудакова О.А., ст. лаборант Матвієнко Л.Б., лаборант Гончаренко Н.П.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:
 

На кафедрі фізколоїдної хімії викладається 3 навчальні дисципліни: медична, фізична та колоїдна хімії.

Медичну (загальну, біонеорганічну та біофізколоїдну) хімію вивчають студенти 1-го, 2-го та 3-го медичних, 2-го міжнародного факультетів, які навчаються за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина» («General Medicine»), 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 228 «Педіатрія».

Фізичну та колоїдну хімію вивчають студенти 1-го та 2-го фармацевтичних факультетів, які навчаються за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», в тому числі за спеціалізацією «Технології парфумерно-косметичних засобів».

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
 

         Навчальну та методичну роботу кафедри забезпечують 1 професор, доктор наук, 4 доценти, 1 старший викладач, кандидати наук, 1 асистент, доктор філософії за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» та 1 викладач-стажист.

     Згідно з навчальним планом створено робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Лекції для студентів проводяться з використанням сучасного  мультимедійного забезпечення.    Співробітниками кафедри створено та постійно оновлюється банк тестових завдань «Крок-1», що нараховує понад 1000 тестів.

     Протягом 2017-2020 навчального року на кафедрі підготовані і виданий підручник «Медична хімія», методичні рекомендації для викладачів, студентів, а також для самостійної роботи студентів. Підготовані 3 онлайн відео-курси, понад 17 відеолекцій, у тому числі для англомовних студентів та слухачів підготовчих курсів ЗДМУ. Записано 12 нових та оновлено 17 мультимедійних відеопрезентацій для студентів з медичної та фізколоїдної хімії. Розроблено електронні посібники для студентів медичного та фармацевтичного напрямків навчання, а також слухачів підготовчих курсів  хімії при ЗДМУ. Для студентів заочної форми навчання відпрацьовано проведення дистанційного тестування поточного та підсумкового рівнів знань.

     Навчально-методична робота кафедри постійно вдосконалюється, впроваджено нові методи навчання та контролю знань студентів. Протягом 2017-2020 навчального року опубліковано 11 навчально-методичних статей і тез, співробітники кафедри брали участь у наукових та методичних конференціях міжнародного, регіонального і державного рівнів.

     З 2015 року кафедрою регулярно проводяться вебінари з навчальних дисциплін, з 2016 року – дистанційні відпрацювання практичних занять та лекцій, у 2018 році оновлено власний сайт кафедри, який у 2019 році перекладений англійською мовою. Проводиться дистанційне навчання студентів.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Протягом 2017-2020 навчального року на кафедрі продовжено оснащення сучасної лабораторії, в якій проводиться дослідження синтетичних, фізико-хімічних властивостей похідних 1,2,4-тріазолу. Запроваджується вивчення біологічної активності нових отриманих речовин – похідних 1,2,4-тріазолу.

 

За фізико-хімічним напрямком на кафедрі триває вивчення поверхнево-активних явищ і фізико-хімічних властивостей потенційних лікарських речовин, газохроматографічний аналіз синтезованих і виділених речовин з рослинної сировини.

На кафедрі захищено 4 кандидатські дисертації та дисертація на здобуття ступеня «Доктор філософії», виконуються 1 докторська дисертація та 4 дисертації рівня «Доктор філософії». Проводиться підготовка «магістрів фармації», працює студентський науковий гурток, захищено 11 дипломних робіт.

За результатами роботи в 2017-20120 навчальному році опубліковано понад 60 наукових статей і тез, отримано 8 патентів України на винахід, підготовані проекти МКЯ та ТУ на потенційні субстанції АФІ. Результати наукової роботи доповідались і обговорювались на міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових конференціях.

Інформація про кафедру також міститься на сторінці http://physcollchem.zp.ua/

Новини кафедри 

Оновлений сайт кафедри http://physcollchem.zp.ua/ перекладено англійською мовою

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR