Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра дитячої хірургії та анестезіології

Кафедра розташована на базі двох клінічних установ: Запорізької обласної дитячої клінічної лікарні (пр. Леніна, 70, тел: (061) 764-30-59) та Запорізької міської багатопрофільної дитячої лікарні №5 (вул. Новгородська, 28, тел: (061) 224-94-09).

Завідувач кафедри –   СПАХІ Олег Володимирович, доктор медичних наук, професор.

Тел: (061) 764-35-71

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедру засновано 1969 року – на кафедрі госпітальної хірургії було організовано курс дитячої хірургії. Керували курсом асистенти В.А. Таран (1969–1976), В.О. Гордєєв (1976–1982), О.І. Білкун (1982–1985).

У 1985 р. курс реорганізовано в кафедру дитячої хірургії. Завідувачем кафедри став професор А.Є. Соловйов. Створена під його керівництвом школа дитячих хірургів, урологів, ортопедів-травматологів та анестезіологів стала провідною науковою школою в Україні.

За роки існування кафедри професором А.Є. Соловйовим та його учнями отримано 14 патентів та 10 авторських свідоцтв з різних напрямів дитячої хірургії. Захищено 3 докторські та 10 кандидатських дисертацій з дитячої урології, дитячої травматології, хірургії новонароджених, видано 189 наукових праць з дитячої хірургії та дитячої анестезіології.

З 2014 року кафедру очолює доктор медичних наук, професор Спахі О.В

 

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

Завідувач, д. мед. н., професор О.В. Спахі; д. мед. н., професор О.В. Щокін (куратор ортопедо-травматологічного відділення ЗОДКЛ);  к. мед. н., доцент В.Я. Барухович (куратор відділення загальної хірургії ЗОДКЛ); к. мед. н., доцент О.В. Лятуринська (куратор відділення загальної хірургії 5 ДБКМЛ);  к.мед. н., доцент  М.О. Макарова; к.мед.н., доцент І.О. Анікін (куратор відділення реанімації новонароджених ЗОДКЛ); к.мед.н., доцент Запорожченко А.Г.;   к.мед.н., асистент Маловічко І.А., асистент Кокоркін О.Д., асистент Пахольчук О.П., магістр Швець Я.В., клінічні ординатори Жовніренко О.А. та Марієв Г.С.,  старший лаборант Левченко Г.М. 

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

дитяча хірургія, дитяча анестезіологія та реанімація (магістратура, клінічна ординатура, очна та заочна аспірантура).

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Студенти 5, 6 курсів медичних факультетів за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіатрія» вивчають на кафедрі дитячу хірургію, дитячу анестезіологію та дитячу реаніматологію.

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної та інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань-умінь. Для ліцензійного тестування створено банк тестових завдань «Крок-3», що нараховує більше 2700 тестів.

Згідно з навчальним планом за Болонською декларацією створено робочі програми з навчальної дисципліни. Оригінальні лекції читаються виключно з використанням мультимедійних технологій.

У 2015-2016 рр. видано 15 методичних рекомендацій для вітчизняних та іноземних студентів. Готується до видання посібник з дитячої хірургії та дитячої урології. Затверджено 6 методичних рекомендацій для англомовних студентів. 

У 2016 р. видані методичні рекомендації для англомовних студентів. 

Співробітники кафедри отримали 5 патентів з різноманітних напрямків дитячої хірургії.

Опубліковано співробітниками кафедри протягом 2015-2016 н.р.:

- 10 статей опубліковано у закордонному фаховому виданні,

- 14 статей опубліковано у журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз даних,

- 17 стаття опублікована у фаховому науковому виданні України.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ:

За результатами досліджень зменшилася кількість як ургентних, так і планових оперативних втручань, а також процент післяопераційних ускладнень, що значно покращило стан здоров’я дітей у Запорізькій області.

У 2015-2016 рр. виконуються 1 докторська та 2 кандидатські дисертації. 

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з кафедрами дитячої хірургії КМАПО ім. П.Л.Шупика (м. Київ), ХГМУ ім. В.А. Вішневського (м. Харків), ДДМА (м. Дніпропетровськ),  Вроцлавський медичний університет (Польща), Львівський національний медичний університет ім.Д.Галицького, Таллінський медичний університет (Естонія), Єреванський національний медичний університет (Вірменія), університет Мадриду (Іспанія), Белградськими дитячими  хірургами (Сербія).

 

ДІАГНОСТИЧНА І ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

Діагностика та лікування хворих ведеться на базі двох лікувальних установ: Запорізької обласної дитячої лікарні та на базі міської дитячої багатопрофільної лікарні №5 у відділеннях загальної хірургії, урології, хірургії новонароджених і реанімаційних відділеннях. Щомісяця співробітниками кафедри виконується діагностично-лікувальна робота у ЦРЛ Запорізької області згідно з встановленим графіком. 

Кафедра одна з перших в Україні впровадила в практику дитячої хірургії лапараскопічну хірургію дітей з різноманітною гострою та плановою хірургічною патологією. 

Цілодобово співробітники кафедри виконують чергування як відповідальні хірурги у клініках м. Запоріжжя. 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR