Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра нормальної фізіології

Кафедра розташовується на території Запорізького державного медичного університету: вул. Сталеварів, 31; тел.: (061) 239-89-51.
Кафедра є базою для підготовки лікарів медичного, педіатричного і стоматологічного профілю та бакалаврів за спеціальностями «Технології медичної діагностики та лікування» та «Фізична терапія, ерготерапія», а також фармацевтів та косметологів.

Завідувач кафедрою –  професор Кущ Оксана Георгіївна, доктор медичних наук


ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

У Запорізькому фармацевтичному інституті з 1959 р. функціонувала кафедра анатомії і фізіології. В 1965 р. курс фізіології виділився в самостійну кафедру нормальної фізіології. Першим завідувачем кафедри з 1965 по 1973 рр. був І.І. Токаренко, учасник Великої Вітчизняної війни, нагороджений трьома орденами (Червоної Зірки, Трудового Червоного Прапору, «Знак пошани») і сімома медалями («За бойові заслуги», «За відвагу», «За трудову доблесть» та ін.). У 1964 р. він був направлений на посаду ректора Запорізького фармацевтичного інституту. Під його керівництвом був створений зразковий медичний інститут, який став одним з кращих в Україні. В 1971 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Вплив сильних і тривалих акустичних подразнень на рефлекторну і біоелектричну активність головного мозку». В 1972 р. І.І. Токаренко був затверджений в званні професора. Він автор більше 90 наукових робіт, п'яти рацпропозицій. Ним підготовлені один доктор і два кандидати медичних наук.

З 1973 по 1985 рр. кафедрою завідував професор Є.Є Яремко – випускник Львівського медичного інституту. Кандидатську та докторську дисертації він виконав за темами, що стосуються регуляторних механізмів всмоктувальної та секреторних функцій кишківника. Ця проблема стала основою наукового напрямку кафедри, і за нею виконувалися наукові дослідження співробітників.

З 1985 по 2015 рр. кафедрою завідував професор В.І. Філімонов, який прибув із м. Челябінська. В 1974 р. він захистив докторську дисертацію за темою: «Становлення механізму регуляції еритропоезу в онтогенезі». В 1977 р. йому присвоєно вчене звання професора.

З 2015 р. кафедру очолила професор Кущ О.Г., яка з 1993 працює в Запорізькому державному медичному університеті.

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

СКЛАД КАФЕДРИ: д.біол.н., професор Кущ О.Г., к.мед.н., доцент Бессараб Г.І., к.мед.н., доцент Морозова О.В., к.мед.н., доцент Омельянчик В.М., к.мед.н., доцент Степанова Н.В., к.мед.н., доцент Сухомлінова І.Є., к.мед.н., доцент Тихоновська М.А., к.c/г.н., ст. викладач Жернова Н.П., к.мед.н., асистент Бурега І.Ю., к.біол.н., асистент Кучковський О.М., асистент Аравіцький Є.О., аcистент Крашевський А.В., асистент Прозорова Т.М., асистент Шведова Т.А., ст. лаборант Мазнєва І.М., ст. лаборант Піртя Г.В., ст. лаборант Тимофіїв Д.В., ст. лаборант Шелудько Н.В., прибиральниця Шрам Н.А.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

нормальна фізіологія, клінічна фізіологія, фізіологія рухової активності.

  • Вітчизняні, іноземні та англомовні студенти 2 курсу медичного факультету за спеціальностями «Медицина», «Педіатрія» та «Стоматологія» та студенти 2 курсу, які попередньо отримали освіту молодшого медичного працівника вивчають на кафедрі нормальну фізіологію.
  • Студенти 2 курсу за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування» вивчають на кафедрі нормальну фізіологію.
  • Студенти 1 курсу за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» вивчають на кафедрі нормальну фізіологію.
  • Студенти 2 курсу за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» вивчають дисципліну «Фізіологія рухової активності».
  • Вітчизняні та іноземні студенти 1 курсу фармацевтичного факультету очної та заочної форм навчання за спеціальністю «Фармація» та «ТПКЗ» вивчають на кафедрі нормальну фізіологію.
  • Вітчизняні студенти 4 курсу медичних факультетів за спеціальностями «Медицина» та «Педіатрія» вивчають на кафедрі клінічну фізіологію.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

  • Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної й інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань-умінь. Для ліцензійного тестування створений банк тестових завдань «КРОК-1», який нараховує близько 1000 тестів.
  • Згідно навчального плану за Болонською декларацією створені робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Оригінальні лекції для вітчизняних, іноземних і англомовних студентів читаються виключно з використанням мультимедійних технологій.  Видані методичні рекомендації для практичних занять з усіх навчальних дисциплін для вітчизняних, іноземних та англомовних студентів медичних та фармацевтичних факультетів, а також навчальні посібники для практичних занять з фізіології людини для вітчизняних та іноземних студентів затверджених МОН.
  • Під редакцією професора В.І. Філімонова виданий підручник «Нормальна фізіологія» (Київ, «Здоров'я», 1994 р.), українською мовою. Підручник «Керівництво по загальній і клінічній фізіології» та «Фізіологічні основи психофізіології», виданих в Москві в 2002 і 2003 рр. В Україні видані підручники: спільно з кафедрою фізіології Львівського медичного університету «Нормальна фізіологія» (2007) для студентів фармацевтичного факультету, із Запорізьким Національним університетом «Фізіологія людини» (2009) для факультетів фізичного виховання, та «Фізіологія людини» (2008) для лікувального факультету, навчальні посібники – «Фізіологія людини в питаннях і відповідях» (2009) «Фізіологія людини в питаннях і відповідях» 2010, для лікувального факультету «Фізіологія людини» 2010. В 2011 році виданий підручник «Фізіологія людини» для факультету лабораторної діагностики. 2012 р. - друге видання «Фізіологія людини» для медичного факультету. 2013 р. - «Клінічна фізіологія». Видані методичні посібники для студентів медичних та фармацевтичних факультетів. Розроблені онлайн курси: «Клінічна фізіологія. Курс за вибором» для студентів 4 курсу медичного факультету, «Фізіологія. СРС. для спеціальності Медицина», «Фізіологія. СРС. для спеціальності Стоматологія» для студентів 2 курсу медичних факультетів, «Физиология. СРС для студентов международного факультета. Часть 1» та «Физиология. СРС для студентов международного факультета. Часть 2» для студентів 2 курсу міжнародного факультету, «КРОК 1. Загальна лікарська підготовка» «КРОК 1. Стоматологія», «КРОК 1. Общая врачебная подготовка», «КРОК 1. Стоматология», «KROK 1. General medical training» для студентів 3 курсу медичних та міжнародних факультетів.

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Поетапно вивчалися регуляторні механізми еритропоезу,  механізми регуляції рівня заліза в сироватці крові та детоксикаційні функції організму. У реалізації останнього напрямку виконана докторська дисертація (І.Ф. Бєленічев). За механізмами регуляції еритропоезу виконано 4 кандидатських дисертацій (А.А. Шкапінський, Н.В. Степанова, М.М. Алустаз, І.Є. Сухомлінова). За останній 2019 р. асистенти кафедри Д.А. Путілін та І.Ю. Бурега успішно захистили кандидатські дисертації.

За результатом дослідження механізмів регуляції еритропоезу сформульована гіпотеза про те, що селезінка є органом посередником між системою кровообігу і кровотворення. Із зруйнованих тромбоцитів виділяється серотонін, який в нирках пригнічує утворення еритропоетину. Вказаний механізм опосередкований блокадою продуктів ПОЛ. Крім того нами виявлене появлення в сироватці крові якогось чинника, який забезпечує мобілізацію заліза із його депо в кровообіг і збільшує надходження заліза при інтенсифікації еритропоезу.

Співробітниками кафедри отримано 5 патентів на корисну модель, опубліковано понад 200 статей.

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR