Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра нормальної фізіології

Кафедра розташовується на території Запорізького державного медичного університету: вул. Сталеварів, 31; тел.: (061) 239-89-51.
Кафедра є базою для підготовки лікарів медичного, педіатричного і стоматологічного профілю та бакалаврів за спеціальностями «Технології медичної діагностики та лікування» та «Фізична терапія, ерготерапія», а також фармацевтів та косметологів.

Завідувач кафедрою –  професор Кущ Оксана Георгіївна, доктор медичних наук


ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

У Запорізькому фармацевтичному інституті з 1959 р. функціонувала кафедра анатомії і фізіології. В 1965 р. курс фізіології виділився в самостійну кафедру нормальної фізіології. Першим завідувачем кафедри з 1965 по 1973 рр. був І.І. Токаренко, учасник Великої Вітчизняної війни, нагороджений трьома орденами (Червоної Зірки, Трудового Червоного Прапору, «Знак пошани») і сімома медалями («За бойові заслуги», «За відвагу», «За трудову доблесть» та ін.). У 1964 р. він був направлений на посаду ректора Запорізького фармацевтичного інституту. Під його керівництвом був створений зразковий медичний інститут, який став одним з кращих в Україні. В 1971 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Вплив сильних і тривалих акустичних подразнень на рефлекторну і біоелектричну активність головного мозку». В 1972 р. І.І. Токаренко був затверджений в званні професора. Він автор більше 90 наукових робіт, п'яти рацпропозицій. Ним підготовлені один доктор і два кандидати медичних наук.

З 1973 по 1985 рр. кафедрою завідував професор Є.Є Яремко – випускник Львівського медичного інституту. Кандидатську та докторську дисертації він виконав за темами, що стосуються регуляторних механізмів всмоктувальної та секреторних функцій кишківника. Ця проблема стала основою наукового напрямку кафедри, і за нею виконувалися наукові дослідження співробітників.

З 1985 по 2015 рр. кафедрою завідував професор В.І. Філімонов, який прибув із м. Челябінська. В 1974 р. він захистив докторську дисертацію за темою: «Становлення механізму регуляції еритропоезу в онтогенезі». В 1977 р. йому присвоєно вчене звання професора.

З 2015 р. кафедру очолила професор Кущ О.Г., яка з 1993 працює в Запорізькому державному медичному університеті.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

д.біол.н., проф. Кущ О.Г., к.мед.н., доц. Бессараб Г.І., к.мед.н., доц. Омельянчик В.М., к.мед.н., доц. Морозова О.В., к.мед.н., доц. Тихоновська М.А., к.мед.н., доц. Сухомлінова І.Є., к.мед.н., доц. Степанова Н.В., к.c/г.н., ст. викл. Жернова Н.П., к.біол.н., ас. Кучковський О.М., к.мед.н., ас. Путілін Д.А., ас. Прозорова Т.М., ас. Шведова Т.А., ас. Чернова Ю.В., ас. Аравіцький Є.О., ас. Бурега І.Ю., викл.-стаж. Крашевський А.В., викл.-стаж. Романова К.Б.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

нормальна фізіологія, клінічна фізіологія.

  • Вітчизняні, іноземні та англомовні студенти 2 курсу медичного факультету за спеціальностями «Медицина», «Педіатрія» та «Стоматологія» та студенти 2 курсу, які попередньо отримали освіту молодшого медичного працівника вивчають на кафедрі нормальну фізіологію.
  • Студенти 2 курсу за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування» вивчають на кафедрі нормальну фізіологію.
  • Студенти 1 курсу за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» вивчають на кафедрі нормальну фізіологію.
  • Студенти 2 курсу за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» вивчають дисципліну «Фізіологія рухової активності».
  • Вітчизняні та іноземні студенти 1 курсу фармацевтичного факультету очної та заочної форм навчання за спеціальністю «Фармація» та «ТПКЗ» вивчають на кафедрі нормальну фізіологію.
  • Вітчизняні студенти 4 курсу медичних факультетів за спеціальностями «Медицина» та «Педіатрія» вивчають на кафедрі клінічну фізіологію.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Поетапно вивчалися регуляторні механізми еритропоезу,  механізми регуляції рівня заліза в сироватці крові та детоксикаційні функції організму. У реалізації останнього напрямку виконана докторська дисертація (І.Ф. Бєленічев). За механізмами регуляції еритропоезу виконано 4 кандидатські дисертації (А.А. Шкапінський, Н.В. Степанова, М.М. Алустаз, І.Є. Сухомлінова).

За результатом дослідження механізмів регуляції еритропоезу сформульована гіпотеза про те, що селезінка є органом посередником між системою кровообігу і кровотворення. Із зруйнованих тромбоцитів виділяється серотонін, який в нирках пригнічує утворення еритропоетину. Вказаний механізм опосередкований блокадою продуктів ПОЛ. Крім того нами виявлене появлення в сироватці крові якогось чинника, який забезпечує мобілізацію заліза із його депо в кровообіг і збільшує надходження заліза при інтенсифікації еритропоезу.

Співробітниками кафедри отримано 5 патентів на корисну модель, опубліковано понад 200 статей.

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR