Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра нормальної фізіології

Кафедра є базою для підготовки лікарів медичного, педіатричного і стоматологічного профілю та бакалаврів з лабораторної діагностики, а також фармацевтів та косметологів. 

Кафедра розташована в корпусі №2 ЗДМУ

69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 31

Тел.: (0612)34-25-51

Завідувач кафедрою –  професор Кущ Оксана Георгіївна, доктор медичних наук

Тел..+38(063)9451782
 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

У фармацевтичному інституті функціонувала кафедра анатомії і фізіології. В 1965г. курс фізіології виділився в самостійну кафедру нормальної фізіології. Першим завідувачем кафедри з 1965 по 1973 рр. був І.І. Токаренко, учасник Великої Вітчизняної війни, нагороджений трьома орденами (Червоної Зірки, Трудового Червоного Прапора, «Знак пошани») і сімома медалями («За бойові заслуги», «За відвагу», «За трудову доблесть» та ін.). У 1964 р. І.І.Токаренко був направлений  на посаду ректора Запорізького фармацевтичного інституту. Під його керівництвом створений зразковий медичний інститут, який став одним з кращих в Україні. В 1971 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Вплив сильних і тривалих акустичних подразнень на рефлекторну і біоелектричну активність головного мозку». У 1972 р. І.І. Токаренко був затверджений в званні професора. Він автор більше 90 наукових робіт, п'яти рацпропозицій. І.І.Токаренко підготував одного доктора і двох кандидатів медичних наук.

З 1973 по 1985 рр. кафедрою завідував професор Є.Є Яремко – випускник Львівського медичного інституту. Кандидатську та докторську дисертації він виконав за темами, що стосуються регуляторних механізмів всмоктувальної та секреторних функцій кишечника. Дана проблема стала основою наукового напрямку кафедри, і за нею виконувалися наукові дослідження співробітників.

У 1985 р. кафедру очолив професор В.І. Філімонов, який прибув із м. Челябінська. В 1974 р. він захистив докторську дисертацію за темою: «Становлення механізму регуляції еритропоезу в онтогенезі». В 1977 р. йому присвоєне вчене звання професора. 

У 2015 р. кафедру очолила професор Кущ О.Г., яка з 1993р. працює в Запорізькому медичному університеті.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

Д.мед.н., професор Кущ.О.Г., к.мед.н., доц. Бессараб Г.І., к.мед.н., доц. Омельянчик В.Н.,  к.мед.н., доц. Морозова О.В., к.мед.н., доц Тихоновська М.А., к.мед.н., доц Сухомлінова І.Є., доц. Степанова Н.В., к.c/х.н., ас.  Жернова Н.П., ас. Д.А. Путілін, ас. Прозорова Т.М.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦІПЛІНИ:

Фізіологія людини, нормальна фізіологія, клінічна фізіологія.
Вітчизняні, іноземні та англомовні студенти 2 курсу медичного факультету за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія» та «Стоматологія» вивчають на кафедрі фізіологію людини та студенти 1 курсу, які попередньо отримали освіту молодшого медичного працівника.
Студенти 2 курсу за спеціальностю «Лабораторна діагностика» вивчають на кафедрі нормальну фізіологію.
Вітчизняні та іноземні студенти 1 курсу фармацевтичного факультету очної та заочної форм навчання за спеціальностю «Фармація» та «ТПКЗ» вивчають на кафедрі нормальну фізіологію. 
Вітчизняні студенти 4 курсу медичних факультетів за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіатрія» вивчають на кафедрі клінічну фізіологію.
 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної і інформаційної організації навчального процессу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань-умінь. Для ліцензійного тестування створений банк тестових завдань «Крок-1», який нараховує більш 2000 тестів. 

Згідно з навчальним планом за Болонською декларацією створені робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Оригінальні лекції для вітчизняних, іноземних і англомовних студентів читаються виключно з використанням мультимедійних технологій.  Видані методичні рекомендації для практичних занять з усіх навчальних дисциплін для вітчизняних, іноземних та англомовних студентів медичних та фармацевтичних факультетів, а також навчальні посібники для практичних занять з фізіології людини для вітчизняних та іноземних студентів затвердженних МОН. 

Під редакцією професора В.І. Філімонова виданий підручник «Нормальна фізіологія» (Київ, «Здоров'я», 1994 р.), українською мовою. Підручник «Керівництво по загальній і клінічній фізіології» та «Фізіологічні основи психофізіології», виданих в Москві в 2002 і 2003 рр. В Україні видані підручники: спільно з кафедрою фізіології Львівського медичного університету «Нормальна фізіологія» (2007) для студентів фармацевтичного факультету, із Запорізьким Національним університетом «Фізіологія людини» (2009) для факультетів фізичного виховання, та «Фізіологія людини» (2008) для лікувального факультету, навчальні посібники – «Фізіологія людини в питаннях і відповідях» (2009) «Фізіологія людини в питаннях і відповідях» 2010, для лікувального факультету «Фізіологія людини» 2010. В 2011 році виданий підручник «Фізіологія людини» для факультету лабораторної діагностики. 2012р.- друге видання «Фізіологія людини» для  медичного факультету. 2013р.- «Клінічна фізіологія». Видані методичні посібники  для  студентів медичного та фармацевтичного факультетів.

 

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Поетапно вивчалися регуляторні механізми еритропоезу,  механізми регуляції рівня заліза в сироватці крові та детоксикаційні функції організму. У реалізації останнього напрямку виконана докторська дисертація (І.Ф. Беленічев). За механізмами регуляції еритропоезу виконано 4 кандидатські дисертації (А.А. Шкапінський, Н.В. Степанова, М.М. Алустаз, І.Е. Сухомлінова).
За результатом дослідження механізмів регуляції еритропоезу сформульована гіпотеза про те, що селезінка є органом посередником між системою кровообігу і кровотворення. Із зруйнованих тромбоцитів виділяється серотонін, який в нирках пригнічує утворення еритропоетину. Указаний механізм опосередкований блокадою продуктів ПОЛ. Крім того нами виявлене появлення в сироватці крові якогось чинника, який забезпечує мобілізацію заліза із його депо в кровообіг і збільшує надходження заліза при інтенсифікації еритропоезу. 
Співробітниками кафедри отримано 5 патентів на корисну модель, опубліковано понад 100 статей. 
 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR