Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Університет сьогодні

Кафедра офтальмології

Кафедра розташована на території установ:

Завідувач кафедри – ЗАВГОРОДНЯ Наталія Григорівна, професор, доктор медичних наук, член міжнародних організацій: European Vitreo Retinal Society; Європейське товариство катарактальних і рефракційних хірургів (ESCRS), Європейське глаукомне товариство.

Тел.: (061)213-16-66.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедру заснував у 1960 р. доктор медичних наук, професор Іванов Дмитро Федотович. Під його керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації.

У 1992–2008 рр. кафедру очолювала д. мед. н., професор Неділька Ангеліна Федорівна. Вона очолила наукові дослідження щодо застосування біологічно активних речовин у офтальмології та у співдружності з кафедрою технології ліків розробила 5 лікарських препаратів. Також професор А. Ф. Неділька підготувала двох кандидатів медичних наук.

З 2008 р. кафедрою завідує д. мед. н., професор Н. Г. Завгородня.

За час існування кафедри захищено 9 кандидатських дисертацій.

Кафедра є унікальною клінікою і науковою базою для підготовки лікарів-офтальмологів. Для більш досконалої підготовки кадрів на кафедрі відкриті інтернатура, магістратура, аспірантура, докторантура і клінічна ординатура.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

зав. каф. – д. мед. н., професор Н.Г. Завгородня; доценти: к. мед. н. Л.Е. Саржевська; к. мед. н. Б.С. Безуглий; асистенти: к. мед. н. В.І. Неділька; к. мед. н. І.О. Поплавська; к. мед. н. М.Б. Безуглий; к. мед. н. К.О. Костровська; к. мед. н. Т.Є. Цибульська; очний аспірант С.В. Михальчик; заочні аспіранти: Т.П. Гайдаржі; А.С.Саржевський; клінічні ординатори: Т.В. Сидорова, О.О.Дегтярьова, Беншау Мостафа.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

Студенти 4 курсу медичних факультетів за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіатрія» вивчають на кафедрі офтальмологію (інтернатура, магістратура, кл. ординатура, аспірантура).

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної та інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, та впровадження нових ефективних форм контролю знань-умінь. Для ліцензійного тестування створено банк тестових завдань.

Згідно з навчальним планом за Болонською декларацією розроблено робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Оригінальні лекції для вітчизняних та іноземних студентів ведуться з використанням мультимедійних технологій.

Видано методичні рекомендації для практичних занять з усіх навчальних дисциплін для вітчизняних та іноземних студентів медичних факультетів, лікарів-інтернів. Готується до друку навчальний посібник для практичних занять з офтальмології для студентів медичного факультету.

 

НАУКОВІ НАПРЯМИ І ЗДОБУТКИ

Під керівництвом проф. Н. Г. Завгородньої захищено 9 кандидатських дисертацій, 5 магістерських робіт, виконуються 6 кандидатських дисертацій.

Професором Н. Г. Завгородньою опублікована монографія «Первичная глаукома. Новый взгляд на старую проблему», укладено методичні рекомендації «Современные принципы лечения глазного ишемического синдрома». У 2012 р. видано навчально-методичний посібник «Очний ішемічний синдром. Сучасні принципи діагностики та лікування». Загалом отримано 7 авторських свідоцтв і 20 патентів на винаходи, опубліковано понад 250 статей.

В клініці та в поліклініках міста і області впроваджуються нові методи: застосування простагландинів (траватан, ксалатан) для зниження очного тиску при ішемічному синдромі.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні зв'язки з науково-дослідними інститутами Києва, Одеси, Харкова, Москви, Мінська, та вченими країн Європи.

Співробітники кафедри беруть участь у міжнародних офтальмологічних форумах: XXX Congress: European society of Cataract and refractive surgeons, 10-й конгрес Європейського глаукомного товариства, 2nd World Congress of paediatric ophthalmology and strabismus та ін.

 

ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНА РОБОТА

Діагностична і консультативна робота ведеться у відділеннях Запорізької обласної лікарні, Запорізької міської лікарні №3, №9, ТОВ «Візус», університетської клініки ЗДМУ.

Співробітники кафедри надають консультації у позабазових лікувально-профілактичних закладах: шпиталь для інвалідів Великої Вітчизняної Війни та в Університетській клініці згідно з графіком.

Для стаціонарних хворих регулярно проводиться зустрічі «Питання та відповіді». Співробітники кафедри постійно надають консультативну, лікувальну, методичну допомогу лікарям міста з питань профілактики, діагностики, лікування і диспансеризації хворих.

Постійно проводяться акції «Щоб читати книги і працювати на комп'ютері - збережи свій зір!" з вимірювання внутрішньоочного тиску для раннього виявлення глаукоми; діагностика захворювань очей у дітей та дорослих.

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR