Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра оториноларингології 

Завідувач кафедри – ТРОЯН Василь Іванович, професор, доктор медичних наук, член Правління товариства отоларингологів України.

Кафедра має дві клінічні бази.

Перша розташована на базі ЛОР-відділення КУ «Міська клінічна лікарня №3» 69032, м. Запоріжжя, пр. Металургів, 9. Тел. 213-18-65; 213-15-39

На базі працює 4 співробітника кафедри оториноларингології: зав. кафедрою, д. мед. н., проф. Троян В.І., к. мед. н., доцент Нікулін І.М., к. мед. н., доцент Нікулін М.І., к. мед. н., асистент Сінайко І.О.

Друга база розташована  на базі ЛОР-відділення ТОВ «Клініка Мотор Січ», адреса м. Запоріжжя, вул. Брюлова, 6. Працює 1 співробітник: к. мед. н., доцент Костровський О.М.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

 Кафедра заснована у січні 1968 року. Перший завідувач і засновник – професор А.А. Корнієнко – автор 78 наукових робіт і 6 раціоналізаторських пропозицій, під його керівництвом захищено три кандидатські дисертації.

 Впродовж з 1987–2000 рр. кафедру очолював к. мед. н., доцент І.М. Нікулін – автор 84 наукових робіт, 4 раціоналізаторських пропозицій і авторського свідоцтва.

 З 2000 р. завідувачем кафедри обрано доктора медичних наук, професора, лікаря вищої категорії В.І. Трояна - автор 165 наукових робіт, 14 патентів на корисну модель.

 З моменту заснування кафедри її науковим напрямком було вивчення запальних захворювань верхніх дихальних шляхів, профпатології та ЛОР-онкології.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

зав. каф., д. мед. н., професор Троян В.І., доцент, к. мед.н. Нікулін І.М., доцент, к. мед.н. Нікулін М.І., доцент, к. мед.н. Костровський О.М., асистент Сінайко І.О.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦІПЛІНИ:

Студенти 4 курсу за спеціальностями: 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 7.12010005 «Стоматологія»,  6.120102 «Лабораторна діагностика» (бакалаври) та лікарі інтерни вивчають на кафедрі отоларингологію.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної і інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань-умінь. Для ліцензійного тестування створено банк тестових завдань «Крок-2, 3», який нараховує понад 300 тестів.

Згідно з навчальним планом за Болонською декларацією створено робочі програми. Лекції читаються з використанням мультимедійних технологій.

З 2010 по 2018 роки видано «Навчально-методичний посібник з оториноларингології для самостійної роботи студентів 4 курсу медичного факультету», «Вибрані лекції з оториноларингології. Для англомовних студентів ВМНЗ», «Навчально-методичний посібник з оториноларингології для самостійної роботи студентів 4 курсу за спеціальністю «стоматологія», «Навчально-методичний посібник з оториноларингології для самостійної роботи студентів 4 курсу з англійською формою навчання»,  методичний посібник "Оториноларингологія" для лікарів-інтернів зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина». Навчальний посібник Оториноларингологія (курс лекцій для російськомовних іноземних студентів), Навчально методичний посібник «Досвід впровадження методу D-PBL з використанням віртуальних пацієнтів у Запорізькому державному медичному університеті».

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Під керівництвом професора В.І. Трояна захищено  4 кандидатські дисертації. Викладачами кафедри отримано 25 патентів на корисну модель, опубліковано понад 500 наукових статей.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

 Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з науково-дослідним інститутом отоларингології ім. О.С. Коломійченко АМН України та з кафедрою оториноларингології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м.Київ.  

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

 Співробітниками кафедри лікувально - діагностична і консультативна робота виконується в оториноларингологічному відділеннях КУ «Міська клінічна лікарня №3», КУ «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5», в Університетській клініці та на базі ЛОР-відділення ТОВ «Клініка Мотор Січ».
 Співробітники кафедри мають високий кваліфікаційний рівень з практичної оториноларингології, неодноразово проходили стажування за кордоном (Греція, Данія, Іспанія).

 

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR