Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра оториноларингології 

Кафедра розташована на базі ЛОР-відділення КУ «Міська клінічна лікарня №3»

69032, м. Запоріжжя, пр. Металургів, 9

Тел. 213-18-65; 213-15-39

Завідувач кафедри – ТРОЯН Василь Іванович, професор, доктор медичних наук, член Правління товариства отоларингологів України.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

  Кафедра заснована у січні 1968 року. Перший завідувач і засновник – професор А.А. Корнієнко – автор 78 наукових робіт і 6 раціоналізаторських пропозицій, під його керівництвом захищено три кандидатські дисертації.
 Впродовж з 1987–2000 рр. кафедру очолював к. мед. н., доцент І.М. Нікулін – автор 84 наукових робіт, 4 раціоналізаторських пропозицій і авторського свідоцтва.
 З 2000 р. завідувачем кафедри обрано доктора медичних наук, професора, лікаря вищої категорії В.І. Трояна - автор 125 наукових робіт, 10 патентів на корисну модель.
 З моменту заснування кафедри її науковим напрямком було вивчення запальних захворювань верхніх дихальних шляхів, профпатології та ЛОР-онкології.
 

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

зав. каф., д. мед. н., професор Троян В.І., доцент, к. мед.н. Нікулін І.М., доцент, к. мед.н. Нікулін М.І., асистент, к. мед.н. Костровський О.М., асистент, к. мед.н. Лобова О.В., асистент Сінайко І.О., ст. лаборант Федченок Ю.О.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦІПЛІНИ:

Студенти 4 курсу за спеціальностями: 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 7.12010005 «Стоматологія»,  6.120102 «Лабораторна діагностика» (бакалаври) вивчають на кафедрі отоларингологію.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної і інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань-умінь. Для ліцензійного тестування створено банк тестових завдань «Крок-2, 3», який нараховує понад 200 тестів.

Згідно з навчальним планом за Болонською декларацією створено робочі програми. Лекції читаються з використанням мультимедійних технологій.

З 2010 по 2014 роки видано «Навчально-методичний посібник з оториноларингології для самостійної роботи студентів 4 курсу медичного факультету», «Вибрані лекції з оториноларингології. Для англомовних студентів ВМНЗ», «Навчально-методичний посібник з оториноларингології для самостійної роботи студентів 4 курсу за спеціальністю «стоматологія», «Навчально-методичний посібник з оториноларингології для самостійної роботи студентів 4 курсу з англійською формою навчання»,  методичний посібник "Оториноларингологія" для лікарів-інтернів зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина».

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

 
Під керівництвом професора В.І. Трояна захищено  3 кандидатські дисертації та виконуються 1 кандидатська дисертація.
Викладачами кафедри отримано 20 патентів на корисну модель, опубліковано понад 400 наукових статей..
 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

 Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з науково-дослідним інститутом отоларингології ім. О.С. Коломійченко АМН України та з кафедрою оториноларингології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м.Київ.  

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

 Співробітниками кафедри лікувально - діагностична і консультативна робота виконується в оториноларингологічному відділеннях КУ «Міська клінічна лікарня №3», КУ «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5» та в Університетській клініці.
 Співробітники кафедри мають високий кваліфікаційний рівень з практичної оториноларингології, неодноразово проходили стажування за кордоном (Росія, Греція, Данія, Іспанія).

 

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR