Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Університет сьогодні

Кафедра дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини ФПО

Кафедра розміщена на території трьох установ:

Тел.: (061) 764-12-44.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра організована в 1966 році на базі Запорізького обласного шкірно-венерологічного диспансеру. Першим завідувачем кафедри до 1976 р. був професор А.П. Базика (1920–1986). Колектив займався вивченням мікотичної та стафілококової алергії, у результаті чого сформульовано загальні принципи специфічної терапії хворих на мікози стоп та з вузлуватими васкулітами.

У 1976–2003 рр. кафедру очолював професор В.П. Логунов, який приділяв увагу вивченню патогенезу мікозів, піодермій, васкулітів, професійних дерматозів на промислових підприємствах, а також методам профілактики та лікування сифілісу.

З 2003 до 2008 рр. кафедрою завідував професор А. І. Лісницький. 2008–2012 рр. – доктор медичних наук, професор, Лауреат премій НАН та АМН України В.А. Бочаров.

З 2012 до 2018 р. кафедру очолював Валерій Павлович Федотов, професор, доктор медичних наук.

За час існування кафедри виконано 4 докторські і 27 кандидатських дисертацій, опубліковано понад 900 статей, видано 10 монографій, 17 інформаційних листів для лікарів, 3 збірника наукових праць, отримано 19 авторських свідоцтв, 5 нововведень МОЗ України.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

д. мед. н., професор В.П. Федотов; к. мед. н.; доценти: к. мед. н. О.В. Веретельник, д. мед. н. Г.І. Макуріна; асистенти: к. мед. н. І.П. Турчіна, к. мед. н. А.В. Головкін, д. мед. н. Н.Ю. Резніченко, Т.Д. Ковальова, О.Ю. Корецька.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦІПЛІНИ:

Дерматовенерологія, косметологія (інтернатура, магістратура, аспірантура, клінічна ординатура, курси тематичного удосконалення лікарів).

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної та інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань-умінь. Для ліцензійного тестування створено банк тестових завдань "Крок-2", що нараховує більше 3000 тестів.

Згідно до навчального плану за Болонською декларацією створено робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Лекції для вітчизняних, іноземних і англомовних студентів читають винятково з використанням мультимедійних технологій.

Видано методичні рекомендації до практичних занять з усіх навчальних дисциплін для вітчизняних та іноземних студентів медичних факультетів, інтернів, лікарів, провізорів і провізорів-косметологів ФПО.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

З ініціативи кафедри в Запорізькому державному медичному університеті разом з фармацевтичним факультетом проводяться щорічні Республіканські конференції з косметології.

Під керівництвом завідувача кафедри виконують 2 докторські, 5 кандидатських дисертацій, 1 магістерська робота.

За 2012–2013 навчальний рік видано 1 навчальний посібник "Дерматовенерологія" з грифами МОН та МОЗ України.

Особливу увагу співробітники кафедри приділяють роботі зі студентами СНТ та науковою молоддю, зроблено доповіді на Всеукраїнських науково-практичних конференціях з міжнародною участю.

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки зі співробітниками однопрофільних кафедр Донецького національного медичного університету ім. М. Горького (ДонНМУ), медичного інституту Сумського державного університету, Дніпропетровської державної медичної академії, ДУ "Інститут дерматології та венерології АМН України", лабораторіями ЦНД ДонНМУ та лікувально-діагностичним центром "Біотична медицина" м. Донецьк.

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Діагностична і консультативна робота виконується у відділеннях Запорізького обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру, університетській клініці ЗДМУ, базах практики з косметології м. Запоріжжя, під час виїздів у райони та міста Запорізької області. Укладено договір на співробітництво з Донецькою обласною клінічною лікарнею професійних захворювань та з диспансером радіаційного захисту населення.

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR