Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Університет сьогодні

Кафедра психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології

Кафедра розташована на базі Запорізького обласного клінічного наркологічного диспансеру (м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 31; тел.: (061)233-96-66; 34-75-63) та Запорізької обласної психіатричної лікарні (м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 6; Оріхівське шосе, 10-А)

Завідувач кафедри – ЧУГУНОВ Вадим Віталійович, професор, доктор медичних наук, голова Запорізького науково-медичного товариства психіатрів, психотерапевтів, медичних психологів, наркологів і сексологів; президент Національної ліги психотерапії, психосоматики та медичної психології України; член спеціалізованих вчених рад при Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка і Харківській медичній академії післядипломної освіти.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Організатором та першим завідувачем кафедри з 1968 по 1979 рр. був д. мед. н., проф. М. З. Чулков (1927–1979). Під його керівництвом досліджено нейрогуморальні выдношення при шизофренії та інших психозах.

З 1979 по 2009 рік кафедру, а потім курс психіатрії, наркології та медичної психології при кафедрі нервових хвороб очолював д. мед. н., проф. О. З. Голубков (1928–2010). Основним науковим напрямком на цьому етапі розвитку кафедри була проблема епілептології.

З 2011 р. організовано кафедру психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології, яку очолив доктор медичних наук, професор В.В. Чугунов.

Для підготовки фахівців на кафедрі є інтернатура, магістратура, клінічна ординатура, аспірантура, а також цикли тематичного удосконалення та передатестаційні цикли з психіатрії, психотерапії, наркології, медичної психології та сексопатології.СКЛАД КАФЕДРИ:

зав. кафедроою – д. мед. н., професор В.В. Чугунов; доценти: к. мед. н. М.Д. Іванов, к. мед. н. О.М. Чулков,  д. мед. н. В.О. Курило, к. мед. н. С.Н. Саржевський; асистенти: к. мед. н. М.Є. Хомицький, к. мед. н. В.Л. Підлубний, к. мед. н. Н.О. Максименко; ст. лаборанти: В.В. Арсенян, Г.В. Гук, Н.В. Данілевска; лаборант І.В. Шумило.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів та лікарів-курсантів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної та інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впроваджені нових ефективних форм контролю знань та умінь.

Для ліцензійного тестування створено банк тестових завдань.

Щосереди на кафедрі проводяться засідання студентського наукового гуртка.

Згідно з навчальним планом за Болонською декларацією створено робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Оригінальні лекції викладаються з використанням мультимедійних технологій.

Проводиться постійна робота з організаціями післядипломної освіти за всіма психіатричними спеціальностями: психіатрія, психотерапія, наркологія, медична психологія, сексопатологія.

Готуються до видання сучасні академічні підручники та навчальні посібники з психіатрії, психотерапії та медичної психології.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ

Зав. кафедри, проф. В.В. Чугунов автор 160 наукових праць, 16 з них навчально-методичного характеру, автор перших вітчизняних підручників «Психотерапія» і «Діагностика в психотерапії та психотерапевтичний діагноз», виданого українською та російською мовами і затвердженого в МОЗ та МОН України. Серед його наукових праць 8 монографій, включаючи видані в спеціалізованому видавництві «Здоров’я», фундаментальні праці «Клініка і дисциплінарна еволюція сексології» та «Клініка і дисциплінарна історія психотерапії», а також 5 монографій в співавторстві.

Під керівництвом професора В.В. Чугунова захищені докторська та 2 кандидатські дисертації, виконується 6 докторських та 6 кандидатських дисертацій.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з ХМАПО МОЗ України, ННМУ, Українським науково-дослідним інститутом соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України (м. Київ), ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України» (м. Харків), Донецьким національним медичним університетом ім. М. Горького, Львівським національним медичним університетом ім. Данила Галицького, Санкт-Петербурзьким науково-дослідним психоневрологічним інститутом ім. В. М. Бехтєрєва та ін.

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Діагностична, лікувальна і консультативна робота виконується у відділеннях Запорізької обласної психіатричної лікарні та Запорізького обласного клінічного наркологічного диспансеру, та в інших психоневрологічних і наркологічних установах регіону.

Щоденно проводяться консиліуми, клінічні розбори й поточні консультації, прийоми профільних хворих, два рази на тиждень обходи на клінічних базах кафедри, щосереди – клінічні конференції.

Викладачі кафедри ведуть консультації в Університетській клініці.

Здійснюються консультативна робота щодо надання юридичної допомоги лікарям із фахових питань.

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR