Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Університет сьогодні

Кафедра госпітальної педіатрії 

Кафедра розташована на базі комунального некомерційного підприємства «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької обласної ради (69063, м. Запоріжжя, пр. Соборний/ вул. Дніпровська/ вул. Олександрівська, буд. 70/21/47, тел.: (066)7716895). Проїзд будь-яким видом міського транспорту до зупинки «Майдан Волі» або «Майдан Університетський».

Завідувач кафедри – Геннадій Олександрович ЛЕЖЕНКО, професор, доктор медичних наук.

Тел. (066)7716895

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

   Кафедра була заснована у 1984 р. Першою завідувачкою кафедри була доцент Щетініна Л.І. 

З 1985 до 1992 р. кафедрою завідував професор Набухотний Т.К., у 1992 р. кафедрою завідував професор Маркевич В.Е. З 1992 по 2003 рр. завідувачем кафедри був професор Ю.П. Ткаченко. З 2003 р. кафедрою завідує професор Г.О. Леженко. 

   Головними напрямками наукових робіт колективу кафедри стали: 

• Нейроендокринний та імунний статус у дітей раннього віку з тимомегалією.

• Вроджений токсоплазмоз і вроджена цитомегалія у дітей раннього віку.

• Оптимізація лікування судинних ускладнень цукрового діабету у дітей. 

• Вивчення мікробіоценозу основних біотопів у дітей-мешканців промислового регіону.

• Діагностика, прогнозування та терапія серцево-судинних розладів у дітей-мешканців великого промислового міста при хронічних та рецидивуючих захворюваннях бронхо-легеневої системи.

• Активність ендогенних антимікробних пептидів у дітей з гострими та рецидивуючими захворюваннями органів дихання. 

   За результатами досліджень розроблено підходи до діагностики ранніх ускладнень цукрового діабету та патогенетично обґрунтовано лікувальні заходи спрямовані на оптимізацію терапії цукрового діабету; поліпшення діагностичних та лікувальних заходів у дітей з ожирінням; встановлено наявність значних змін у стані імунного статусу дітей раннього віку в залежності від екологічних умов проживання; доведено, що профілактичне визначення пробіотиків та включення їх до комплексної схеми лікування дітей з поліморбідними станами знижує частоту загальної та інфекційної дитячої захворюваності; удосконалено алгоритм діагностики та розроблені лікувально-профілактичні заходи серцево-судинних розладів у дітей, хворих на бронхіальну астму, муковісцидоз, рецидивуючий бронхіт. 

   За час існування кафедри 15 співробітників  стали кандидатами медичних наук та 7 - докторами медичних наук. У 2020 році успішно пройшов захист на здобуття наукового ступеня - доктор філософії.

   У 2010 році кафедру було об’єднано з курсом дитячих інфекційних хвороб і реорганізовано у кафедру госпітальної педіатрії і дитячих інфекційних хвороб. У зв’язку з потребами навчального процесу в 2014 році кафедру госпітальної педіатрії і дитячих інфекційних хвороб було реорганізовано у кафедру госпітальної педіатрії. 

   Сьогодні кафедра госпітальної педіатрії є базовою кафедрою Запорізького державного медичного університету педіатричного профілю для підготовки лікарів медичного, педіатричного та стоматологічного напрямків. В колективі працюють досвідчені викладачі, які мають вчені звання кандидатів і докторів наук. Підготовка кадрів з педіатрії здійснюється в клінічній ординатурі та аспірантурі. 

   Кафедра є куратором відділень Комунального некомерційного підприємства «Запорізька обласна клінічна дитяча лікаря» Запорізької обласної ради: педіатричного, гематологічного, ендокринологічного, пульмонологічного, неонатологічного, грудного віку, діагностичного, поліклініки.

   На кафедрі працюють 3 професори, 3 доценти, 5 асистентів (3 доктори наук, 6 кандидатів медичних наук, 1 доктор філософії). 

 

 

 

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

Завідувач кафедри професор Леженко Геннадій Олександрович, доктор медичних наук, тел. +38(061)222 21 37.

 Д.мед.н., професор Леженко Г.О., д.мед.н., професор Резніченко Ю.Г., д.мед.н., професор Пашкова О.Є., к.мед.н., доцент Компанієць В.М., к.мед.н, доцент Гиря О.М., к.мед.н., доцент Каменщик А.В., к.мед.н., асистент Лебединець О.М., к.мед.н., асистент Самойлик К.В., к.мед.н., асистент Ярцева М.О., PhD, асистент Крайня Г.В., асистент Чудова Н.І., аспірант Погрібна А.О., аспірант Захарченко Н.А., лаборант Лісняк Я.В., клінічний ординатор Кристіан Джованні Тапуй Серда (Еквадор).

НАВЧАЛЬНА ДИСЦІПЛІНА - Педіатрія.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

• Вітчизняні та іноземні студенти 5 курсів медичних та міжнародного факультетів за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіатрія», вивчають неонатологію, дитячу ендокринологію, дитячу гематологію.

• Вітчизняні та іноземні студенти 6 курсів медичних та міжнародного факультетів навчаються за спеціальністю «Педіатрія».

• Проходять курс педіатрії студенти 4 курсу, які навчаються за спеціальністю «Стоматологія».

• Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної і інформаційної організації навчального процессу з елементами самостійної работи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань та практичних навичок. Для ліцензійного тестування створений банк тестових завдань «Крок-2», який нараховує більш 1000 тестів.

• Згідно з навчальним планом створені робочі програми, навчальні комплекси, силабуси з усіх навчальних дисціплін. Оригінальні лекції для вітчизняних та іноземних студентів читаються виключно з використанням мультимедійних технологій. Видані методичні рекомендації та створені он-лайн курси для практичних занять з усіх навчальних дисціплін для вітчизняних і іноземних студентів медичних та міжнародного факультетів.

 

НАУКОВА РОБОТА

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є:

1. Особливості перебігу вроджених кардитів.

2. Активність ендогенних антимікробних пептидів у дітей з гострими та рецидивуючими захворюваннями органів дихання.

3. Прогнозування виникнення, діагностика та терапія порушень кістково-м’язової системи у дітей, хворих на цукровий діабет.

   Асистентом Крайньою Г.В. успішно захищена дисертація на здобуття вченого ступеня PhD (доктор філософії) за темою: «Патогенетичне значення антимікробних пептидів у визначенні перебігу гострих бактеріальних запальних захворювань респіраторного тракту у дітей раннього віку». Науковий керівник - професор Леженко Г.О.

  Доцентом Каменщиком А.В. виконується докторська дисертація за темою: «Діагностика та прогнозування розвитку генетично обумовленої кардіоміопатії у дітей з вродженими клапанними вадами серця». Науковий консультант професор Іванько О.Г. 

   Асистентом Чудовою Н.І. запланована і виконується кандидатська дисертація за темою: «Рання діагностика, прогнозування виникнення та обгрунтування підходів до профілактики порушень м’язової системи у дітей, хворих на цукровий діабет». Науковий керівник - професор Пашкова О.Є..

   Аспірантом Погрібною А.О. запланована і виконується кандидатська дисертація за темою: «Профілактика розвитку анемії у дітей раннього віку з гострими бактеріальними запальними захворюваннями органів дихання». Науковий керівник - професор Леженко Г.О.

   

   Аспірантом Захарченко Н.А. планується кандидатська дисертація під науковим керівництвом професора Леженко Г.О.

   У клінічний ординатурі на кафедрі проходить навчання Кристіан Джованні Тапуй Серда (Еквадор).

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з кафедрами педіатрії ЗМАПО, науково-дослідними інститутами Києва, Харкова, Одеси, Тбілісі.

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Співробітники кафедри консультують у відділеннях лікарні і в поліклініці, куди хворі направаляються з районів Запорізької області та деяких районів Донецької області.

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR