Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Університет сьогодні

Кафедра акушерства і гінекології

Кафедра розташована на території установ клінічних баз:  обласний перинатальний центр, клінічний пологовий будинок №9, клінічний пологовий будинок №1, гінекологічне відділення обласної клінічної лікарні, гінекологічне відділення залізничної лікарні, відділення оздоровлення вагітних клінічного санаторію «Великий Луг».

Основною клінічною базою кафедри є Запорізький перинатальний центр.

Завідувач кафедри – КРУТЬ Юрій Якович, професор, доктор медичних наук.ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра акушерства і гінекології Запорізького державного медичного університету була організована у вересні 1967 року. Засновником кафедри був професор Гребенніков Є.П. (1927 – 1995 рр.).

З 1984 по 2013 рік кафедру очолював професор Жаркіх А.В., з 2013 року – професор Круть Ю.Я..

На кафедрі виконані 4 докторські та 45 кандидатські дисертації. З дня заснування кафедри 84 лікарів пройшли підготовку в клінічній ординатурі по акушерству і гінекології, з них 19 іноземних громадян. З 1993 року на кафедрі введена магістратура, захищено 17 магістерських дисертацій. Щороку на кафедрі навчається 3 – 4 аспіранти, 3 клінічних ординатори.

Основним напрямом науково-дослідної роботи кафедри в перші 10 років її існування було вивчення біологічної ролі мікроелементів в організмі матері, плоду, плаценті у зв'язку з провідними біологічними процесами. Надалі співробітниками кафедри вивчалися питання ендокринних порушень в патогенезі невиношування вагітності у робітниць автомобільної промисловості, вивчалися клінічні і біохімічні прояви пізнього токсикозу вагітних у зв'язку з сезонними біоритмами.

15 років кафедра працювала над питаннями немедикаментозних методів профілактики і лікування фетоплацентарної недостатності при різній акушерсько-гінекологічній і екстрагенітальній патології в умовах великого промислового центру.

На даний час НДР кафедри є «Наукове обгрунтування впливу немедикаментозних та медикаментозних методів лікування вагітних на зниження акушерських та перинатальних ускладнень». Наукова діяльність кафедри проводиться також з питань передчасних пологів, прееклампсії та екстрагенітальної патології вагітних.

У 2006 р. професор Жаркіх А.В. став лауреатом Державної премії України в області науки і техніки за наукову розробку, організацію і впровадження системи санаторно-курортного оздоровлення і лікування вагітних в Україні.

 

СКЛАД КАФЕДРИ

 

Проф. Круть Ю.Я, проф. Жаркіх А.В., проф. Залізняк В.О., доц. Ізбіцка Н.Г., доц. Слінько О.М., доц. Гайдай Н.В., доц. Сюсюка В.Г.,  ас. Ревенько О.М., ас. Міхісор І.П., ас. Бондаренко С.А., доц. Павлюченко М.І., ас. Онопченко С.П., доц. Амро І.Г., ас.Пучков В.А., ас. Кирилюк О.Д.,  ас. Островський О.Й., ас. Шевченко А.О., Бабінчук О.В., Богуславська Н.Ю., клінічні ординатори Єсаянц А.А., Рослік О.А., ас. Губка Т.О., аспіранти Любомирська К.С, Дейниченко О.В., аспірант Земляна Н.В. 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

Акушерство і гінекологія (додипломна підготовка, інтернатура, магістратура, клінічна ординатура, аспірантура).

·         Студенти 4-6 курсів медичного та міжнародного факультетів за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія» вивчають акушерство та гінекологію.

·         Студенти 3 курсу медичного факультету за спеціальністю «Лабораторна діагностика» (бакалавр) вивчають лабораторну діагностику в акушерстві та гінекології.

·         Магістратура, інтернатура, клінічна ординатура, аспірантура з акушерства та гінекології.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується згідно методичної та інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи. Для ліцензійного тестування створений банк тестових завдань «Крок – 2» - 2 збірника тестових завдань для самостійної роботи студентів, та «Крок -3» для лікарів-інтернів, які включають понад 1000 тестових завдань.

Згідно навчального плану за Болонською декларацією створені типові навчальні програми по спеціальностям «Лікувальна справа» та «Педіатрія». Оригінальні лекції читаються виключно з використанням мультимедійних технологій. Видані методичні рекомендації для практичних занять по всім темам.

Співробітниками кафедри опубліковано підручник «Акушерство і гінекологія» для медичних училищ (доц. Жарких А.В.). Професор Круть Ю.Я. є співавтором навчальних посібників МОН України «Фізіологічне акушерство», «Патологічне акушерство», «Невідкладні стани в акушерстві». Професор Жаркіх А.В., доц. Машинець Л.І. і доц. Барковський Д.Є. є співавторами підручників «Акушерство» та «Гінекологія» для лікарів-інтернів. Щороку співробітниками кафедри видаєтьсяпонад 10 навчальних і навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій на українській, російській та англійській мовах.

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

• Клінічні і патогенетичні аспекти розвитку фето-плацентарного комплексу при окремих видах екстрагенітальних захворювань»;
•   Вплив немедикаментозних та медикаментозних методів лікування вагітних на зниження акушерських та перинатальних ускладнень.

Виконується 4 кандидатських та 1 докторська дисертація.

За 40 років співробітниками кафедри виконано 20 планових наукових робіт, присвячених проблемам фізіології і патології вагітності, опубліковано понад 2000 наукових статей в журналах і збірках, видано 6 збірок наукових робіт.

На кафедрі працює студентський науковий гурток. Щорічно на наукову студентську конференцію готується 12 - 15 доповідей, працює окрема акушерсько-гінекологічна секція. Члени студентського гуртка беруть участь в конференціях інших університетів: Київ, Вінниця, Суми, Донецьк, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, Харків. Студенти беруть участь в Республіканських олімпіадах з акушерства та гінекології, є лауреатами Всеукраїнських конкурсів наукових робіт серед студентської молоді.

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Спільна робота з лікувально-профілактичними установами м. Запоріжжя і області проводиться в тісному зв'язку з обласними і міськими відділами охорони здоров'я. Існують договори про співпрацю міх ЗДМУ та клінічними базами кафедри акушерства та гінекології. Щороку складаються спільні плани роботи з базовими лікувальними установами, плани медичних, науково-практичних і клініко-патологоанатомічних конференцій.

Кафедра бере активну участь в роботі лікарів Асоціації і обласної Ради акушерів-гінекологів, атестаційної комісії. Проф. Круть Ю.Я., проф. Жаркіх А.В., проф. Залізняк В.А., доц. Слінько О.М., доц. Ізбицька Н.Г., доцент Гайдай Н.В. є членами постійних клініко-експертних комісій обласного та міського Департаментів охорони здоров’я.

Кафедра очолює акушерсько-гінекологічну службу невідкладної медичної допомоги (санітарна авіація), співробітники кафедри чергують в клініках кафедри.Кафедра є куратором 15  районів і міст області.

Співробітники кафедри здійснюють планові консультативні виїзди в райони області, здійснюють майже половину виїздів по санітарній авіації. Щороку співробітники кафедри консультують близько 7500 пацієнтів в базових та позабазових установах, виконується понад1000 оперативних втручань. Майже 90% співробітників кафедри мають вищу кваліфікаційну лікарську категорію.

    

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR