Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Університет сьогодні

Кафедра травматології та ортопедії

Кафедра травматології та ортопедії

Кафедра розташована на території установ:

КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня» (вул. Оріхівське шосе 10, тел.: (061) 769-81-80);

МСЧ «Мотор-Січ» (вул. Брюллова 6, тел.: (061) 720-56-71);

КУ «Запорізька міська клінічна лікарня швидкої та екстреної допомоги» (вул. Перемоги 80, тел.: (0612) 34-76-18)

Завідувач кафедри – ГОЛОВАХА Максим Леонідович, професор, доктор медичних наук.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра заснована в 1969 році доктором медичних наук, професором Івановим Вадимом Івановичем (1924–1992). Він разом з першими викладачами доц. Д.Г. Корчиковим, доц. М.А. Поліводою, ас. В.Я. Гамалом, ас. Ю.М. Неряновим, Г.І. Герценим, М.І. Пустовойтом організували та облаштували учбові кімнати, лабораторію біомеханічних досліджень, музей учбових вологих макропрепаратів і мікроколекцію кафедри. Професор В.І. Іванов очолив наукові дослідження з впливу вібрації на стан системи опори та руху, профілактики автодорожнього травматизму та розробки конструкцій для остеосинтезу при переломах кісток, підготував вісім кандидатів медичних наук.

З 1990 по 2011 рік кафедру травматології та ортопедії очолював д. мед. н., професор А.Й. Чемірис. Наукова діяльність кафедри спрямовувалася на вивчення дистрофічно-дегенеративних і травматичних ушкоджень великих суглобів та їх ендопротезування, проводилося обґрунтування та створення нових технологій позасуглобової реконструкції сумко-зв’язкового апарату колінного суглоба. Під керівництвом професора А.Й. Чеміриса захищено 3 кандидатські дисертації.

З 2011 року завідувачем кафедри призначений професор М.Л. Головаха. //www.golovakha.dp.ua

На кафедрі розпочатвся новий етап впровадження сучасних напрямів лікувально-діагностичної і наукової роботи.

Кафедра є клінічною та науковою базою для підготовки лікарів медичного, педіатричного профілю. Для підготовки кадрів з травматології та ортопедії на кафедрі відкриті інтернатура, клінічна ординатура, магістратура, аспірантура. Випускники кафедри працюють ортопедами-травматологами і лікарями в США, Ізраїлі, Лівані, Сирії, Палестині, Німеччині, Індії, Йємені.

 

СКЛАД КАФЕДРИ

Завідувач кафедри, д. мед. н., проф.. М.Л. Головаха, к. мед. н., доц. Ю.М. Нерянов, к. мед. н., доц. А.В. Кудієвський, к. мед. н., доц. О.П. Москальков, к. мед. н., доц. В.М. Чорний, ас. М.О. Кожемяка, к. мед. н., ас. О.В. Баніт.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦІПЛІНИ

Травматологія та ортопедія (інтернатура, клінічна ординатура, магістратура, курси тематичного удосконалення лікарів) – вивчають вітчизняні та іноземні студенти 5 і 6 курсів медичних факультетів за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіатрія».

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної та інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, практичної роботи біля ліжка пацієнтів, роботи в операційних із можливістю участі в оперативних втручаннях, а також на впровадження нових ефективних форм контролю знань-умінь.

Оригінальні лекції для вітчизняних, іноземних і англомовних студентів читаються виключно з використанням мультимедійних технологій.

Активно працює студентський науковий гурток кафедри. Кожного місяця проводяться тематичні засідання гуртка на базі кафедри, де студенти доповідають результати проведених теоретичних та практичних робіт, представниками кафедри висвітлюються актуальні питання сучасної травматології та ортопедії. Щорічно члени гуртка виступають на вітчизняних та закордонних конференціях молодих вчених, багато з них стали призерами та переможцями. Тематичний план засідань студентського наукового гуртка кафедри: www.travma.zp.ua.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

На кафедрі захищено 2 докторські та 11 кандидатських дисертацій.

Викладачі кафедри видали 2 монографії, отримали 26 авторських свідоцтв та патентів, опублікували понад 500 статей та тез.

Протягом 2010-2014 року співробітники кафедри видали: «Практичні навички та вміння з  травматології  та ортопедії»    (навчально – наочний посібник для студентів  ВМНЗ), «Окремі  питання травматології». Навчально-методичний посібник до практичних занять (за кредитно – модульною системою; «Методичні вказівки по написанню історії хвороби при курації хворих з ушкодженнями та захворюваннями системи  опори та руху.  Для студентів 5 курсу медичного факультету», «Термінологічний словник – довідник з травматології та ортопедії», «Збірник  методичних  розробок  до практичних занять з травматології  та ортопедії» (для викладачів), «Збірник  методичних  розробок  до практичних занять з травматології  та ортопедії» (для студентів), «Рractical skills and abilities in traumatology and orthopedics. Еducational and practical manual for students of higher medical educational establishments»,  «Загальні питання травматології та ортопедії. Навчально-методичний посібник до практичних занять (за кредитно – модульною системою)»;«Травматологія та ортопедія». Навчально - наочний посібник до самостійноїроботи (в алгоритмах, ситуаційних задачах та кросвордах).

Співробітники кафедри брали активну участь в організації та проведенні 05 - 06.09.2014 р. науково -практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання артроскопії хірургії суглобів та спортивної травми». В роботі науково - практичної конференції взяли участь більше 100 провідних фахівців ортопедів-травматологів з Києва, Москви, Харкова, Запоріжжя, Дніпропетровська, Балаклеї, Полтави, Миколаєва, Львова, Одеси, Вінниці, Черкас. 


На фото: Відкриття конференції«Актуальні питання артроскопії хірургії суглобів та спортивної травми», з вітальним словом виступає перший проректор Запорізького державного медичного університету Юрій Михайлович Нерянов.
 

 Також за участю кафедри щорічно проходить міжнародний Українсько-Австрійський симпозіум «Актуальні питання ортопедії та спортивної травми», в роботі якого беруть участь фахівці з України та зарубіжжя. 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з науково-дослідними інститутами Києва, Харкова, Донецька, Дніпропетровська, Москви, а також з ученими Австрії, Німеччини, Польщі.

Партнером відділення ортопедії, артрології та спортивної травми Запорізької обласної клінічної лікарні є Department of Sport traumatology of Wiener PrivatKlinik, Vienna Austria Head Professor R. Schabus.

Співробітники кафедри є активними членам Українських та міжнародних спілок і асоціацій ортопедів-травматологів (АО, ESSKA, EFORT, EWAS, УАСТКА та ін.) Завідувач кафедри професор М.Л. Головаха – голова правління Запорізької обласної асоціації ортопедів-травматологів, віце-президент УАСТКА (українська асоціація спортивної травми, хірургії коліна і артроскопії).

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Діагностична і консультативна робота здійснюється у:

Співробітники кафедри щорічно консультують понад 2000 хворих та виконують більше 600 оперативних втручань.

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR