Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Університет сьогодні

Кафедра фтизіатрії і пульмонології

Кафедра розташована на території комунальної установи «Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер» Запорізької обласної ради 

Запоріжжя, вул. Перспективна, 2

Тел.: (061) 236-64-27

Завідувач кафедри – ШАЛЬМІН Олександр Самуїлович, професор, доктор медичних наук. 

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

У 1967 р. при кафедрі госпітальної терапії організовано курс туберкульозу, який очолив доцент М.М. Грановський. Клінічною і учбовою базою курсу став Комунарський протитуберкульозний диспансер м. Запоріжжя. В 1974 р. завідуючим курсу призначено доцента О.К. Герман. У 1976 р. курс реорганізовано в кафедру туберкульозу, яку очолив доцент О.К. Герман. На кафедрі організовані сучасні біохімічна та імунологічна лабораторії, лабораторія мікроциркуляції, кабінет функціональної діагностики, почали розробку нових хірургічних методик лікування кавернозних форм туберкульозу, велась активна науково-дослідницька і лікувальна робота, присвячена удосконаленню лікування хворих на деструктивний туберкульоз легень.

В 1986 р. на посаду завідувача кафедри обрано професора Р.М. Шевченка. Основними напрямками роботи кафедри було впровадження ендоскопічних методів діагностики та лікування хворих на туберкульоз.

В 2001 р. кафедру очолив професор О.С.Шальмін, основний науковий напрямок роботи – проблеми діагностики і лікування бронхообструктивного синдрому у хворих на туберкульоз, а кафедра набула статусу кафедри фтизіатрії і пульмонології.

Кафедра є унікальною клінічною і науковою базою для підготовки лікарів медичного, педіатричного і стоматологічного профілів. Для підготовки кадрів з фтизіатрії і пульмонології на кафедрі відкрито інтернатуру, магістратуру, аспірантуру, докторантуру і клінічну ординатуру.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

Завідувач кафедри, професор, доктор медичних наук – Шальмін Олександр Самуїлович, професор кафедри, доктор медичних наук – Шевченко Радій Миколайович, доцент кафедри, кандидат медичних наук - Растворов Олександр Анатолійович, доцент кафедри, кандидат медичних наук - Разнатовська Олена Миколаївна, асистент кафедри, кандидат медичних наук - Солодовник Юрій Семенович, асистент кафедри - Ясінський Роман Миколайович.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦІПЛІНИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 Підготовка студентів та лікарів-інтернів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної і інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, з урахуванням досвіду традиційних медичних галузей та одночасним використанням новітніх медичних технологій, навчально-методичного забезпечення. Для ліцензійного тестування створено банк тестових завдань «Крок-2».

 Згідно з навчальним планом, типовими та наскрізними програмами у рамках кредитно-модульної системи підготовки створено робочі програми з навчальної дисципліни «Фтизіатрія». Лекції читаються виключно у вигляді презентацій з використанням мультимедійних технологій.

 Розроблено 2 навчально-контролюючі комп’ютерні програми для англомовних студентів. Видано підручник, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, методичні вказівки, довідник для вітчизняних та іноземних студентів медичного факультету, а також для англомовних студентів міжнародного факультету.

Викладачі кафедри виданли

-         4 підручники з грифами МОН/МОЗ України з фтизіатрії для студентів ВНМЗ ІІІ-VІ рівнів акредитації медичних та стоматологічних факультетів;

-         30 навчально-методичних та навчальних посібники (8 із них з грифами МОН/МОЗ України) для самостійної роботи при підготовці до практичних занять для вітчизняних та іноземних (англомовних) 4 та 6 курсів медичного факультету за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія»;

-         20 методичних рекомендацій та 10 вказівок, алгоритми.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

 

 Під керівництвом проф. О.С. Шальміна захищено 8 кандидатських дисертацій, виконується докторська та кандидатська дисертації.

 Викладачі кафедри отримали 15 патентів на корисні моделі, опубліковали понад 400 статей.

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

 Діагностична і консультативна робота ведеться у відділеннях КУ «Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер», Університетській клініці, лікарнях міста та області, обласному центрі імунокорекції.

 Викладачі кафедри ведуть виїзні лікувально-діагностичні консультації в районах області, чергування по санітарній авіації в області згідно графікам КУ «Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер».

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR