Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Університет сьогодні

Кафедра фтизіатрії і пульмонології

Кафедра розташована на території комунальної установи «Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер» Запорізької обласної ради.

69005, м. Запоріжжя, вул. Перспективна, 2

Тел.: (061) 717-17-52

Завідувач кафедри – РАЗНАТОВСЬКА Олена Миколаївна, професор, доктор медичних наук.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

У 1967 році при кафедрі госпітальної терапії (зав. кафедрою – професор Б. М. Безбородько) було організовано цикл туберкульозу, який очолив к.мед.н., доцент М. М. Грановський (1967-1974 рр.). Клінічною і навчальною базою циклу був Комунарський протитуберкульозний диспансер м. Запоріжжя, що мав у своїй структурі диспансерне і стаціонарне відділення (70 ліжок). З 1969 року завідував циклом туберкульозу к.мед.н., доцент О. К. Герман (базами курсу стали 4-е терапевтичне і торакальне відділення Запорізького обласного протитуберкульозного диспансеру). У 1974 році цикл туберкульозу набув статусу самостійного курсу, а у 1976 році курс туберкульозу було реорганізовано у кафедру туберкульозу.

З 1984 по 1986 рік завідував кафедрою туберкульозу к.мед.н. Б. П. Лі. У 1986 році на посаду завідуючого кафедри був обраний професор Р. М. Шевченко, який до цього працював керівником клінічного відділення Київського НДІ фтизіатрії і пульмонології.

З 2001 року по теперішній час завідує кафедрою професор О. С. Шальмін, який до цього завідував кафедрою фтизіатрії та пульмонології Запорізького інституту удосконалення лікарів. З 2001 року кафедра набула статусу кафедри фтизіатрії і пульмонології.

Кафедра є унікальною клінічною і науковою базою для підготовки лікарів медичного, педіатричного і стоматологічного профілів. Для підготовки кадрів з фтизіатрії і пульмонології на кафедрі відкрито інтернатуру, магістратуру, аспірантуру, докторантуру і клінічну ординатуру.

СКЛАД КАФЕДРИ:

Завідувач кафедри (д.мед.н., професор) – Разнатовська Олена Миколаївна, професор кафедри (д.мед.н., професор) – Шальмін Олександр Самуїлович, професор кафедри (д.мед.н., професор) – Шевченко Радій Миколайович, доцент кафедри (к.мед.н., доцент) – Растворов Олександр Анатолійович, доцент кафедри (к.мед.н.) – Ясінський Роман Миколайович, асистент– Мирончук Юлія Валеріївна, асистент (к.мед.н.) – Хлистун Валентин Миколайович.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦІПЛІНИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів та лікарів-інтернів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної і інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, з урахуванням досвіду традиційних медичних галузей та одночасним використанням новітніх медичних технологій, навчально-методичного забезпечення. Для ліцензійного тестування створено банк тестових завдань «Крок-2».

Згідно з навчальним планом, типовими та наскрізними програмами у рамках кредитно-модульної системи підготовки створено робочі програми з навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі. Лекції читаються виключно у вигляді презентацій з використанням мультимедійних технологій.

Розроблено та впроваджено в навчальний процес 14 он-лайн курс для самостійної роботи студентів та 8 електронних навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі, для вітчизняних та іноземних (англомовні, російськомовні) студентів 4 та 6 курсів І, ІІ медичних та міжнародного факультетів підготовки спеціалістів за спеціальностями 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», студентів 4 курсу ІІІ медичного факультету підготовки спеціаліста за спеціальністю 7.12010005 «Стоматологія», студентів 3 курсу ІІ медичного факультету підготовки бакалавра за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування».

Викладачами кафедри створено та надруковано:

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Під керівництвом завідувача кафедри, проф. О. С. Шальміна захищено 9 кандидатських та 1 докторська дисертації. Під керівництвом проф. Разнатовської О. М. захищена 1 кандидатська дисертація. На сьогодні під керівництвом проф. Разнатовської О. М. виконується 1 докторська та 1 кандидатська дисертації.

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Діагностична і консультативна робота ведеться у відділеннях КУ «Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер» ЗОР, Університетській клініці, лікарнях міста та області.

Викладачі кафедри ведуть виїзні лікувально-діагностичні консультації в районах області, чергування по санітарній авіації в області згідно графікам КУ «Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер» ЗОР.

 

Професорсько-викладацьким складом кафедри постійно проводиться робота по удосконаленню лікувально-діагностичного процесу в клініках, впровадження нових методів лікування і діагностики. За останні 10 років отримано 28 патентів на корисну модель та 14 свідоцтв на авторське право, опубліковано 5 методичних рекомендацій МОЗ України, 5 інформаційні листа, 20 нововведень, включених у Галузевий Реєстр нововведень МОЗ України. Все перераховане впроваджено в лікувальну роботу протитуберкульозних закладів м. Запоріжжя та Запорізької області.

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR