Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Університет сьогодні

Кафедра фтизіатрії і пульмонології

Кафедра розташована на території комунальної установи «Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер» Запорізької обласної ради.

Запоріжжя, вул. Перспективна, 2

Тел.: (061) 717-17-52

Завідувач кафедри – ШАЛЬМІН Олександр Самуїлович, професор, доктор медичних наук. 

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

У 1967 році при кафедрі госпітальної терапії (зав. кафедрою – професор Б. М. Безбородько) було організовано цикл туберкульозу, який очолив к.мед.н., доцент М. М. Грановський (1967-1974 рр.). Клінічною і навчальною базою циклу був Комунарський протитуберкульозний диспансер м. Запоріжжя, що мав у своїй структурі диспансерне і стаціонарне відділення (70 ліжок). З 1969 року завідував циклом туберкульозу к.мед.н., доцент О. К. Герман (базами курсу стали 4-е терапевтичне і торакальне відділення Запорізького обласного протитуберкульозного диспансеру). У 1974 році цикл туберкульозу набув статусу самостійного курсу, а у 1976 році курс туберкульозу було реорганізовано у кафедру туберкульозу.

З 1984 по 1986 рік завідував кафедрою туберкульозу к.мед.н. Б. П. Лі. У 1986 році на посаду завідуючого кафедри був обраний професор Р. М. Шевченко, який до цього працював керівником клінічного відділення Київського НДІ фтизіатрії і пульмонології.

З 2001 року по теперішній час завідує кафедрою професор О. С. Шальмін, який до цього завідував кафедрою фтизіатрії та пульмонології Запорізького інституту удосконалення лікарів. З 2001 року кафедра набула статусу кафедри фтизіатрії і пульмонології.

Кафедра є унікальною клінічною і науковою базою для підготовки лікарів медичного, педіатричного і стоматологічного профілів. Для підготовки кадрів з фтизіатрії і пульмонології на кафедрі відкрито інтернатуру, магістратуру, аспірантуру, докторантуру і клінічну ординатуру.

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

Завідувач кафедри, професор, доктор медичних наук – Шальмін Олександр Самуїлович, професор кафедри, доктор медичних наук, професор – Шевченко Радій Миколайович, професор кафедри, доктор медичних наук, доцент– Разнатовська Олена Миколаївна, доцент кафедри, кандидат медичних наук – Растворов Олександр Анатолійович, асистент кафедри, кандидат медичних наук – Ясінський Роман Миколайович,  асистент кафедри Мирончук Юлія Валеріївна.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦІПЛІНИ

-         Вітчизняні та іноземні (англомовні) студенти 4 та 6 курсів І,ІІ медичних та міжнародного факультетів за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіатрія».

-         Студенти 4курсу ІІІ медичного факультету за спеціальністю «Стоматологія».

-         Лікарі-інтерни суміжних дисциплін.

-         Клінічні ординаториза спеціальністю «Фтизіатрія».

-         -         Студенти 3 курсу ІІ медичного факультету за спеціальністю «Лабораторна діагностика».

-         Лікарі-інтерни за спеціальністю «Пульмонологія та фтизіатрія».

-         Студенти 4 курсу І,ІІ медичних факультетів за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіатрія».

 

-         PhD аспіранти за спеціальністю 222 «Медицина», спеціалізація «Фтизіатрія».

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

    Підготовка студентів та лікарів-інтернів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної і інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, з урахуванням досвіду традиційних медичних галузей та одночасним використанням новітніх медичних технологій, навчально-методичного забезпечення. Для ліцензійного тестування створено банк тестових завдань «Крок-2».

    Згідно з навчальним планом, типовими та наскрізними програмами у рамках кредитно-модульної системи підготовки створено робочі програми з навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі. Лекції читаються виключно у вигляді презентацій з використанням мультимедійних технологій.

   Розроблено 2 навчально-контролюючі комп’ютерні програми для англомовних студентів. Видано підручники, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, методичні вказівки, довідник для вітчизняних та іноземних студентів медичного факультету, а також для англомовних студентів міжнародного факультету.

   Викладачами кафедри створено та надруковано:

-         5 підручників з грифами МОН/МОЗ України з фтизіатрії для студентів ВНМЗ ІІІ-VІ рівнів акредитації;

-         понад 30 навчально-методичних та навчальних посібники (у тому числі з грифами МОН/МОЗ України, Вченої ради ЗДМУ) для самостійної роботи при підготовці до практичних занять для вітчизняних та іноземних (англомовних) 4 та 6 курсів медичного факультету за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія»;

-         20 методичних рекомендацій та 10 вказівок, алгоритми.

У 2017-2018 н.р. опубліковано 4 навчально-методичні статті. Розроблено 8 навчально-методичних комплексів для студентів.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

У 2017-2018 н.р. опубліковано 21 наукову статтю.

Під керівництвом завідувача кафедри, професора, д. мед. н. О.С. Шальміна захищено 9 кандидатських та 1 докторська дисертації.

 На сьогодні під керівництвом професора кафедри, д. мед. н., доцента Разнатовської О. М. виконується 1 докторська та 4 кандидатські дисертації.

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

   Діагностична і консультативна робота ведеться у відділеннях КУ «Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер» ЗОР, Університетській клініці, лікарнях міста та області.

   Викладачі кафедри ведуть виїзні лікувально-діагностичні консультації в районах області, чергування по санітарній авіації в області згідно графікам КУ «Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер» ЗОР.

   Професорсько-викладацьким складом кафедри постійно проводиться робота по удосконаленню лікувально-діагностичного процесу в клініках, впровадження нових методів лікування і діагностики. За останні 10 років отримано 25 патентів на корисну модель та 2 свідоцтва на авторське право, опубліковано 5 методичних рекомендацій МОЗ України, 4 інформаційні листа, 15 нововведень, включених у Галузевий Реєстр нововведень МОЗ України. Все перераховане впроваджено в лікувальну роботу протитуберкульозних закладів м. Запоріжжя та Запорізької області.

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR