Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Університет сьогодні

Кафедра внутрішніх хвороб №2

Кафедра розташована на території КУ «Міська лікарня №7»

69118, м. Запоріжжя, вул. Луначарського, 9

тел.: (061) 225-12-72

Завідувач кафедри – ВІЗІР Вадим Анатолійович, професор, доктор медичних наук.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра заснована в 1994 році. Її засновником та очільником є доктор медичних наук, професор В. А. Візір. У зв’язку з потребами навчального процесу в 2004 році кафедру госпітальної терапії №1 було реорганізовано у кафедру внутрішніх хвороб №2. За цей період обладнано навчальні кімнати, палати для тематичних хворих, створено комп’ютерний клас, кабінети функціональної діагностики.

Сьогодні кафедра внутрішніх хвороб №2 є базовою кафедрою ЗДМУ терапевтичного та кардіологічного профілю для підготовки лікарів медичного та педіатричного напрямків. Вона оснащена сучасною лікувально-діагностичною базою. В колективі працюють досвідчені викладачі, які мають вчені звання кандидатів і докторів наук та вищі лікарські категорії. Підготовка кадрів з терапії та кардіології здійснюється в інтернатурі, магістратурі, аспірантурі і клінічній ординатурі. На клінічній базі кафедри створено курс з функціональної діагностики для ознайомлення студентів шостого року навчання із сучасними стандартами діагностики захворювань внутрішніх органів.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

д. мед. н., професор О. В. Березін, к. мед. н., доцент І. Б. Приходько, к. мед. н., доцент О. В. Деміденко, к. мед. н., асистент С. Г. Шолох, к. мед. н., асистент І. В. Заіка, к. мед. н.,  к. мед. н., асистент А. С. Садомов, к. мед. н., асистент Є. І. Попльонкін, к. мед. н., асистент О. В. Гончаров, к. мед. н., асистент В. В. Буряк, к.мед.н., асистент Г. В. Полякова, аспірант  О. В. Насоненко, аспірант В. В. Школовий, ст. лаборант О. В. Писанко.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Згідно до навчального плану за кредитно-модульною системою створені робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Оригінальні лекції для вітчизняних, іноземних і англомовних студентів викладаються з використанням мультимедійного супроводу. Розроблено анімаційно-мультимедійні навчальні програми з ехокардіографії, холтерівського моніторування, ендоскопії. Укладено методичні рекомендації для практичних занять з усіх навчальних дисциплін для викладачів і вітчизняних та іноземних студентів 1 та 2 медичних факультетів.

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах кредитно-модульної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань та умінь. Для поточного і підсумкового тестування створено банк тестових завдань, який нараховує більше 1500 тестів.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Основна тематика наукової діяльності кафедри присвячена вивченню чинників виникнення та механізмів формування патологічних станів серцево-судинної системи, зокрема проблемі серцевої недостатності і артеріальної гіпертензії.

Опубліковано більше 500 наукових праць, 18 монографій та навчальних посібників, 12 патентів України на винаходи.

Співробітники кафедри відзначені грамотами і дипломами: професор В. А. Візір у 2000 р. нагороджений Почесною грамотою АМН України «За значний особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та удосконалення педагогічних процесів, підготовку висококваліфікованих фахівців охорони здоров'я, високий професіоналізм і відданість справі»; доцент О. Є. Березін – дипломом АМН України за цикл робіт з кардіології для молодих учених у 2000 році і дипломом VI Конгресу кардіологів України «За кращу наукову працю по кардіології серед молодих учених»; у 2014 р. професор Візір В.А. нагороджений Почесною грамотою МОЗ України.

Під науковим керівництвом професора В. А. Візіра за час існування кафедри підготовлено: 3 доктори і 23 кандидати медичних наук.

Кафедра внутрішніх хвороб №2 протягом багатьох років є акредитованою клінічною базою Державного експертного центру МОЗ України.

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Викладачі кафедри постійно ведуть лікувальну роботу, беруть участь у консультативній роботі у відділеннях стаціонару і поліклініки КУ «Міська лікарня №7» та в інших лікувально-профілактичних закладах міста.

У 2008 році на кафедрі обладнано новий кабінет функціональної діагностики та лабораторію кафедри, де ведуться наукові дослідження кафедри, навчання та спільна робота з персоналом лікувального закладу.

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR