Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Бібліотека

Бібліотека Запорізького державного медичного університету є центром інтегрованого інформаційного забезпечення освітнього та науково-дослідного процесів вузу.

Контактна інформація:
Офіційний сайт Наукової бібліотеки: lib.zsmu.edu.ua.
Адреса: 69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 26, перший навчальний корпус, кім. 204.
E-mail: library@zsmu.zp.ua

Директор бібліотеки  Тетяна Володимирівна Карпенко, тел.: (061) 233-60-08

Заступник директора Олена Володимирівна  Пономаренко. 

Основні напрямки діяльності:

Створення комфортного інформаційно-освітнього середовища для користувачів бібліотеки, розвиток інформаційних сервісних та інших видів послуг, підвищення культури обслуговування.

Якісне формування книжкового фонду та електронних освітніх ресурсів.

Доступність інформаційних ресурсів бібліотеки, підвищення ефективності їх використання, у тому числі за рахунок розширення мережевого доступу до повнотекстових зарубіжних ресурсів, формування власної ЕБ.

Інформаційно-бібліографічна і наукометрична підтримка запитів професорсько-викладацького складу та аспірантів.

Сприяння моральному, естетичному вихованню особистості, розвитку її творчого потенціалу, формуванню стійкого інтересу до читання.

Створення і вдосконалення динамічної системи управління бібліотекою на основі принципів менеджменту якості.

Участь у проектній та інноваційній діяльності.

Корпоративне бібліотечне співробітництво.

Універсальний фонд бібліотеки на традиційних носіях складає 555 тис. прим. документів і включає навчальну, наукову, художню, довідкову літературу, автореферати та дисертації, тощо. Щорічно бібліотека отримує понад 260 найменувань періодичних видань. Цілеспрямовано ведеться комплектування фонду електронними виданнями на оптичних компакт-дисках, формується електронна бібліотека кафедральних ресурсів, розроблених професорсько-викладацьким складом ЗДМУ.

Сьогодні до послуг користувачів 4 абонементи, 5 читальних залів. Щорічно бібліотеку відвідують більше 12 тис. читачів, видається понад 900 тис. документів. Одночасно в залах бібліотеки можуть займатися до 650 осіб.

Для комфорту та зручності користувачів з 2007 р. функціонує комп'ютерна читальна зала на 20 автоматизованих робочих місць. Організовано вільний доступ для користувачів до власних і віддалених електронних інформаційних ресурсів, надаютьсядодаткові сервісні послуги: ксерокопіювання, сканування, роздрукування на принтері. Відкрито вільний доступ до мережі Інтернет за допомогою технології Wi-Fi.

У бібліотеці ЗДМУ успішно впроваджена автоматизована інформаційна бібліотечна система "ІРБІС-64", яка підтримує всі технологічні процеси бібліотеки: облік та обробку надходжень, всі види робіт з фондами, аналіз книгозабезпеченості, реєстрацію та обслуговування читачів. Електронна книговидача забезпечує оперативне обслуговування користувачів на абонементах та в читальних залах.

Ведуться і підтримуються 9 БД (читацьких), у тому числі Електронний каталог обсягом понад 370 тис. бібліографічних записів, які забезпечують оперативний, багатоаспектний пошук документів з метою їх подальшого замовлення та надання on-line доступу до електронних копій в локальній мережі з усіх ПК бібліотеки та університету, а також в режимі віддаленого доступу через Інтернет.

Електронний каталог та Бази даних містять бібліографічні описи основного фонду бібліотеки (книг, брошур, дисертацій, авторефератів дисертацій, збірників наукових праць та періодичних видань з аналітичним розписом статей, що отримує бібліотека та ін. Підтримується повнотекстовий доступ. За результатами пошуку можливо оформити читацьку вимогу на необхідні видання, одержати бібліографічний список видань, переглянути повнотекстові бібліотечні ресурси та зберегти отриману інформацію на електронний носій або відправити електронною поштою.

Створено Блог бібліотеки, де користувачі можуть отримати доступ до Електронного каталогу, дізнатися про заходи, що проводяться в бібліотеці, подивитися списки нових надходжень літератури, електронних видань вузу та ін.

У 2013 році бібліотека стала членом Міжнародної Асоціації користувачів та розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій (ЕБНІТ).

З метою поширення результатів наукових досліджень університетської спільноти ЗДМУ, підвищення престижу та рейтингу університету, підтримки відкритого доступу, наукова бібліотека у травні 2014 року розпочала активну роботу зі створення власного Інституційного Репозитарія університету – IRZSMU. Було розроблено та затверджено «Положення про Інституційний Репозитарій ЗДМУ (IRZSMU)», в якому прописані загальні питання, призначення, склад і структура, основи організації та управління електронним архівом.

У жовтні 2015 року IRZSMU зареєстровано в Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR), що сприяло зростанню цитованості науковців ЗДМУ та включення університету у світові інформаційні ресурси, які забезпечують глобальний пошук наукової інформації.

Колектив бібліотеки докладає всіх зусиль для створення на базі бібліотеки сучасного інформаційно-бібліографічного та бібліотечного центру, що відповідає найвищим вимогам сучасності.

Правила користування бібліотекою

Історична довідка

Наукова бібліотека Запорізького державного медичного університету починає свою історію, як і університет, від Вищих жіночих педагогічних курсів, відкритих в м. Одесі у 1903 році. У фонді рідкісних видань бібліотеки зберігаються примірники з особистими позначками професорів тих років; бібліотечні книги із печаткою «Библиотека высших женских курсов, г. Одесса»; звіти про роботу курсів, матеріали Держархіву Одеської області”, зшитки часопису «Фармацевт-практикъ» початку ХХ сторіччя. Протягом 1908 року до бібліотеки курсів було придбано бібліотеку професора Смирнова «всего куплено книг на сумму 4026 руб. 85 коп…».

У 1959 році разом з Одеським фармацевтичним інститутом бібліотека була перевезена до м. Запоріжжя.У головному корпусі тепер вже Запорізького фармацевтичного інституту для бібліотеки було виділено приміщення площею в 330 кв. м. Перший директор бібліотеки, тоді ще Запорізького державного фармацевтичного інституту –  Анастасія Матвіївна Новиненко. У різні роки бібліотекою керували Соколова,  Ліля Олександрівна Астахова, Олена Андріївна Шило.

Гордість бібліотеки – фонд рідкісних видань: довідкова та монографічна література з хімії, медицини, фармації ХІХ – початку ХХ століття, серед них: Hager H. Deutche Pharmakopoe (Berlin, 1872), Бремъ А. Жизнь животных : В 6-ти т. (СПб, 1874 - 1880), Російская Фармакопея (СПб, 1880), Вексельбаум А. Очеркъ патологической гистологии съ особенным обращениемъ вніманія на методику изследованія (Х.,1894, Annalender Chemie und Farmacie (Heidelberg, 1832-1914, вып.1-407).

Структура бібліотеки

АДМІНІСТРАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ

Директор бібліотеки Карпенко Тетяна Володимирівна, тел.: (061) 233-60-08

Заступник директора Пономаренко Олена Володимирівна.

ВІДДІЛ КОМПЛЕКТУВАННЯ, НАУКОВОЇ ОБРОБКИ ЛІТЕРАТУРИ, КАТАЛОГІВ

Завідувач відділу: Гуржій Лариса Борисівна, тел. (061) 233-01-75

До складу відділу входять:

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ

Завідувач відділу: Каминіна Ірина Валентинівна, тел. (061) 233-01-75

ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ФОНДІВ

Завідувач відділу: Шиян Валентина Олексіївна, тел.: (061) 233-01-75

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

Завідувач відділу: Кірєєва Тетяна Павлівна, тел. (061) 233-01-75

До складу відділу входять:

ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Завідувач відділу: Решетнікова Юлія Анатоліївна, тел.: (061) 233-01-75

Контактна інформація: 69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 26, перший навчальний корпус, кім. 204

E-mail: library@zsmu.zp.ua

 

 

 

4
5
6
7

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR