Абітурієнту

Правила прийому в 2022 році

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ на навчання для здобуття вищої освіти до Запорізького державного медичного університету в 2022 році

Правила прийому до Медичного фахового коледжу Запорізького державного медичного університету в 2022 році

ТАБЛИЦЯ 1. Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів) при вступі, вагові коефіцієнти, мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі до ЗДМУ у 2022 р.

ТАБЛИЦЯ 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра для здобуття освітнього ступеня магістра медичного та фармацевтичного спрямувань

ТАБЛИЦЯ 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання для здобуття ступеня магістра осіб, які вже здобули ступінь бакалавра

ДОДАТОК 1. Перелік спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань, за якими може здійснюватися прийом на навчання за ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-квіліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра з відповідної спеціальністі
ДОДАТОК 2. Перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом в 2022 році на кожний рівень вищої освіти
ДОДАТОК 3. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200
ДОДАТОК 4. Таблиця переведення середнього бала диплому бакалавра спеціальностей 227 "Фізична терапія, ерготерапія" та 224 "Технології медичної діагностики та лікування", обрахованого за 5-бальною шкалою, в шкалу 0-20
ДОДАТОК 5. Правила прийому на навчання до Медичного фахового коледжу Запорізького державного медичного університету в 2022 році
ДОДАТОК 6. Правила прийому до аспірантури ЗДМУ в 2022 році
ДОДАТОК 7. Порядок прийому для здобуття вищої, фахової передвищої освіти в ЗДМУ осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення
ДОДАТОК 8. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, державних підсумкових атестацій), вагові коефіцієнти (К1, К2, КЗ), мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі (МБ) для вступу на основі ПЗСО через освітні центри «Крим - Україна» та «Донбас - Україна» для осіб за спрощеною процедурою
ДОДАТОК 9. Таблиця переведення результатів інтегрованого іспиту Крок М та єдиного державного кваліфікаційного іспиту - Крок Б. Лабораторна діагностика в шкалу 100 - 200

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar