Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Інформація для пацієнтів

Клініка забезпечує широкий спектр медичних послуг з діагностики та лікування

Застосування новітніх медичних технологій дозволяють швидко провести діагностику всіх органів і систем організму та розпізнати захворювання на ранній стадії. Компетентність медичного персоналу – гарантія того, що кожен пацієнт отримає своєчасну фахову допомогу.

Діагностика – перший крок на шляху до одужання.

У 2013 році відкрито унікальний медичний навчальний «Діагностичний центр Здоров’я» основною метою якого є подовження якісного життя населення, раннє доклінічне виявлення патологічних змін організму, шляхом опрацювання індивідуальних профілактичних програм, направлених на відповідальне ставлення населення до свого здоров'я. Співробітниками центру розроблені 16 профілактичних та 10 діагностичних комплексних програм:  профілактичні програми «Паспорт здоров'я оптимум»,  «Здорове серце та судини», «Здорові легені», «Здоровий шлунково-кишковий тракт»,  «Здорові нирки»,  «Здорові кістки та суглоби», діагностичні програма при гастроентерологічних захворюваннях, захворюваннях серцево-судинної системи, метаболічних порушеннях, бронхолегеневій патології,  захворюваннях сечовидільної системи,  порушеннях нервової системи тощо.

У структурі центру створені наступні спеціалізовані діагностичні кабінети:

 

Заснований сучасний рентгенкабінет в якому проводиться сучасна променева діагностика, з  використанням новітнього рентген-діагностичесного апарату «Precision RXi» фирмы GENERAL ELECTRIC (США) та цифрового флюорографа “12Ф9 Україна”. Крім того, в кабінеті проводиться діагностика стоматологічних захворювань за допомогою цифрового рентгенівського ортопантомографу «Panoura 18S» та дентальної рентген-установки DENT NAVI з візіографом фірми YOSHIDA DENTAL (Японія). Функціонує локальна комп’ютерна мережа між діагностичним стоматологічним обладнанням (ортопантомографом і візіографом) та стоматологічними кабінетами для прискорення роботи та зберігання цифрових знімків у архіві лікаря.

 

Робота центру ендоскопічної діагностики та лікування спрямована не тільки на застосування діагностичних методик (розширене діагностичне дослідження верхніх відділів ШКТ за допомогою ZOOM-ендоскопії та  FICE- технології спектрального кольорового виділення, діагностичне дослідження стравоходу, шлунку, товстої кишки з хроноскопією та FICE- технологією спектрального кольорового виділення), а й проведення сучасних хірургічних малоінвазивних втручань (ендоскопічна балонна кардіоміоділятація звужень стравоходу при ахалазії кардії, дилатація звужень стравоходу, дванадцятипалої кишки, товстої кишки, анастомозів рубцевої етіології, шляхом ендоскопічного розтину звужень, бужування та стентування нітіноловими стентами, що саморозширюються; видалення дренажів, стентів та протезів з різних відділів ШКТ; поліпектомія, видалення аденом стравоходу, шлунка, товстої кишки із застосуванням електрохірургічного генератора високої частоти BOWA ARC – 200; ендоскопічна зупинка кровотеч з різних відділів ШКТ різної етіології за допомогою аргоно-плазмового генератора високої частоти -  BOWA ARC – 200; склеротерапія варикозно розширених вен стравоходу шляхом ендоскопічного введення склерозанту «Етоксісклерол» у просвіт вариксів  вен за допомогою канюлі-ін’єктора; реканалізація стравоходу, дванадцятипалої кишки, товстої кишки при пухлинах та стриктурах за допомогою нітінолових стентів, що само розширюються). 

 

У клініко-діагностичній лабораторії дослідження виконують на найсучаснішому медичному обладнані: автоматичному гематологічному аналізаторі Abacus 5 (Diatron, Угорщина), коагулометрі Coag Chrom 3003 (Польща), біохімічному автоматичному аналізаторі Accent 200 (Cormay, Польща), імуноферментному комплексі ImmunoChem-2100 (США),  імунохемілюмінесцентному автоматичному аналізаторі Immulite 1000 (США) та аналізаторі сечі CL 50 (США), що дає можливість провести якісне та повне лабораторне дослідження за короткий термін, сприяє чіткому встановленню патології і призначенню своєчасного адекватного лікування, а також дозволяє здійснювати контроль за лікуванням.

 

Робота лабораторії патогістологічної та імуногістохімічної діагностики спрямована на прижиттєву морфологічну діагностику патологічних станів різноманітних органів і систем. В лабораторії проводиться патогістологічне дослідження біопсійного та операційного матеріалу, в тому числі із застосуванням допоміжних гістохімічних методик. Особливе місце в сучасній патоморфологічній діагностиці захворювань людини займає імуногістохімічне (ІГХ) дослідження. За допомогою ІГХ-маркування на парафінових зрізах тканин людини можлива ідентифікація цілої низки діагностичних молекул у біоптатах та операційному матеріалі хворих на різноманітні захворювання. Окрім діагностичного значення, ІГХ-метод дозволяє виявити окремі антигени, що дозволяють визначити прогноз перебігу тієї чи іншої хвороби, а також призначити специфічну патогенетичну або таргетну (цільову) терапію.

 

На базі поліклініки університетської клініки функціонує Консультативний лікувально-діагностичний центр університету, в якому проводять консультативний прийом професори і доценти університету за 33 спеціальностями з дорослої та дитячої мережі.
 

Відділення відновлювального лікування створено для ефективної сучасної програми профілактики та реабілітації різних захворювань. Процедури проводяться на унікальному медичному обладнані світових брендів  (PhySyS німецької фірми Zimmer, Green Press 8 словенської фірми ISKRA та інші) висококваліфікованими фахівцями. У лікуванні пацієнтів застосовуються фізіотерапія, рефлексотерапія, мануальна терапія (м`які техніки – міофасціальний реліз, остеопатія вісцеральна та класична, краніо-сакральна терапія), лазеротерапія, ЛФК, різні види масажу тощо.
 

Амбулаторне та стаціонарне лікування призначається індивідуально для кожного пацієнта

Співробітники клініки мають вагомий досвід діагностики та лікування складних клінічних випадків і здійснюють контроль віддалених результатів.

Спеціалісти клініки постійно підвищують свій професійний рівень, використовують новітні світові технології, клінічні протоколи та досягнення фармакології. У клініці діє принцип колегіальності та доступності, надається спеціалізована консультативно-діагностична амбулаторна та стаціонарна допомога.

При звернені в клініку бажано мати: результати раніше виконаних діагностичних обстежень давністю не більше 1 року (рентгенівські знімки, електрокардіограми, лабораторні аналізи тощо), виписки про лікування в стаціонарі (якщо була госпіталізація).

Переваги вибору університетської клініки для пацієнтів:

Професійний колектив і сучасне медичне обладнання забезпечать ефективність і якість діагностики і лікування, високий рівень обслуговування.

За додатковою інформацією звертайтесь за телефонами:
(061) 764-44-51 – приймальня,
(061) 764-79-44 – координатор консультативного лікувально-діагностичного центру, 
(061) 764-21-25 – координатор діагностичного центру «Здоров’я».

Звертайтесь до нас та будьте здорові!

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR