Наука

Засідання від 25 травня 2018 р.
Порядок денний.

1. Захист дисертаційної роботи здобувачем наукового ступеня кандидата медичних наук науковим співробітником відділу вивчення захворювань органів травлення та їх коморбідності з неінфекційними захворюваннями Державної установи «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України» Курінною Оленою Григорівною на тему: «Удосконалення діагностики та прогнозування перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки на тлі ожиріння шляхом визначення клініко-патогенетичної ролі прозапальної активації» (14.01.02 – внутрішні хвороби).

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 Харківського національного медичного університету МОЗ України Бабак Олег Якович.

Офіційні опоненти: Степанов Юрій Миронович – доктор медичних наук, професор, директор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»; член ради.

Решетілов Юрій Іванович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини та гастроентерології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Токаренко Олександр Івановича – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапії, фізіотерапії, курортології і профпатології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України».

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar