Наука

Засідання від 14 лютого 2018 р.
Порядок денний.

1. Захист дисертаційної роботи здобувачем наукового ступеня кандидата медичних наук аспірантом кафедри кардіології та функціональної діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України Дагхар Самауіль на тему: «Клініко-діагностичне і прогностичне значення рівня галектіну-3 у хворих на гіпертрофічну кардіоміопатію із супутньою серцево-судинною патологією» (14.01.11 – кардіологія).

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри кардіології та функціональної діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України Целуйко Віра Йосипівна.

Офіційні опоненти: Сиволап Віталій Вікторович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб з доглядом за хворими Запорізького державного медичного університету МОЗ України; член ради.

Несукай Олена Геннадіївна – доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу некоронарогенних хвороб серця та клінічної ревматології ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ.

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar