Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Університет сьогодні

Кафедра внутрішніх хвороб №1

Кафедра розташована на території чотирьох лікувально-профілактичних установ: КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя» (вул. Перемоги, 80, тел.: (061) 233-61-75), Обласного медичного центру серцево-судинних захворювань (вул. Перемоги, 78, тел.: (061) 289-43-90), Запорізької міської клінічної лікарні №4 (вул. Оптимістична, 1, тел.: (061) 222-54-54), Обласного ендокринологічного диспансеру (Оріхівське шосе, 10, тел.: (061) 766-35-05).

Завідувач кафедри – Віктор Денисович СИВОЛАП, професор, доктор медичних наук.

Author ID: 6602186340

Тел.: (061) 233-61-75

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра заснована у 1965 році. Засновник – д. мед. н., професор Володимир Георгійович Шершнев  (1965–1983 рр.) ініціював наукові дослідження за проблемою серцево-судинних захворювань.

У 1983–1992 рр. кафедрою завідував д. мед. н., професор Б. М. Безбородько.

З 1992 р. кафедрою завідує д. мед. н., професор В. Д. Сиволап.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

д. мед. н., професор В. Д. Сиволап, д. мед. н., професор С. М. Кисельов, д. мед. н., доцент І. Л. Кечін, д. мед. н., професор Д. А. Лашкул, к. мед. н., доцент В. Г. Каджарян, к. мед. н., доцент П. П. Бідзіля, к. мед. н., доцент Т. В. Богослав, к. мед. н., доцент О. О. Солов'юк, к. мед. н., асистент О. П. Бондаренко, к. мед. н., асистент О. В. Назаренко, к. мед. н., асистент Я. В. Земляний, к. мед. н., асистент Е. Ю. Гура, к. мед. н., асистент Ж. Е. Сапронова.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної і інформаційної організації аудиторного навчального процесу, самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань-умінь. Для тестового контролю створено банк завдань «Крок-2», що нараховує понад 6500 тестів.

Згідно з навчальним планом за кредитно-трансферною системою сформовано робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Лекції для вітчизняних, іноземних і англомовних студентів читаються виключно з використанням мультимедійних технологій. Видано методичні рекомендації для практичних занять з усіх навчальних дисциплін для вітчизняних і іноземних студентів медичних факультетів, навчальні та навчально-методичні посібники для практичних занять за змістовими модулями (пульмонологія, гастроентерологія, ендокринологія, гематологія), практикуми для самостійної роботи, видано підручник «Клінічна електрокардіографія».

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Напрямки наукової роботи кафедри:

В клініці вперше проведено дослідження і впроваджено в практику системний тромболізіс при гострому інфаркті міокарда на догоспітальному етапі, широко використовуються інвазивні втручання при ішемічній хворобі серця (стентування коронарних судин), впроваджено сучасні електрофізіологічні, променеві методи дослідження, добовий моніторинг артеріального тиску та ритму серця, коронарографія при захворюваннях серцево-судинної системи. Кафедра є науково-методичним центром організації кардіологічної допомоги населенню Запоріжжя та області.

Під керівництвом професора В. Д. Сиволапа захищено 3 докторських і 15 кандидатських дисертацій, виконується 1 докторська і 2 кандидатські дисертації, видано 4 монографії, 3 підручники, 28 навчальних посібників, 12 винаходів, 10 методичних рекомендацій, понад 500 статей.

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Лікувальна, діагностична і консультативна робота ведеться у відділеннях Обласного медичного центру серцевосудинних захворювань, Міської клінічної лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя, Міської клінічної лікарні №4, Обласного ендокринологічного диспансеру, а також, за необхідності,  у відділеннях позабазових лікувальних установ м. Запоріжжя та області.

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR