Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Університет сьогодні

Кафедра мультимодальної діагностики та пропедевтики 

 

Кафедра розташована на базі міської клінічної лікарні №6 м. Запоріжжя, на території студентського містечка медичного університету.

69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26

Завідувач кафедри – СИВОЛАП Віталій Вікторович, професор, доктор медичних наук, відповідальний секретар науково-практичного журналу ЗДМУ "Запорожский медицинский журнал".

Scopus Author ID: 6602186339

ORCID iD: 0000-0001-9865-4325

 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб створена в липні 1966 р., засновник – Академік НАН і АМН України, д. м. н., професор А.Д. Візір (1929–2002). У 2019 році кафедру реорганізовано в кафедру мультимодальної діагностики та пропедевтики.

З 2004 р. кафедру очолює д. мед. н., проф. В.В. Сиволап.

 

КАДРОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ:

 

доц. к. мед. н. З.Ю. Григор’єва, доц. к. мед. н. О.І. Олійник, доц. к. мед. н. Дорошенко Т.В., асистент к. мед. н. Н.Ф. Авраменко, асистент к. мед. н. М. П. Герасько, асистент к. мед. н. Т.В. Кравченко, асистент к. мед. н. І.В. Лихасенко, асистент к. мед.н. С.В. Полівода, асистент к. мед. н.  К.О. Познанська, асистент к. мед. н. Курілець Л.О., ст. лаборант Т.В. Картичак, лаборант В.В. Чудновська, лаборант Г.А. Білюк, аспірант Візір-Тронова О.В.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Згідно з навчальним планом за Болонською декларацією створено робочі програми з усіх навчальних дисциплін: «Пропедевтика внутрішньої медицини» - для студентів 3 курсу медичних факультетів № 1, 2 та міжнародного факультету №1 (державною мовою); «Пропедевтика внутрішньої медицини» - для студентів 3 курсу міжнародного факультету № 2 (англійською мовою); «Пропедевтика внутрішньої медицини» - для студентів 2 курсу зі спеціальності «лабораторна діагностика» (державною мовою);«Внутрішня медицина» - для студентів 3 курсу зі спеціальності «лабораторна діагностика» (державною мовою); «Клінічна лабораторна діагностика» - для студентів 2-4 курсів зі спеціальності «лабораторна діагностика» (державною мовою); «Догляд за хворими» – для студентів 2 курсу медичних факультетів № 1, 2 та міжнародного факультету №1 (державною мовою); «Догляд за хворими» – для студентів 2 курсу міжнародного факультету № 2 (англійською мовою); «Догляд за хворими» – для студентів 2 курсу медичних факультетів № 2 зі спеціальності «стоматологія» (державною мовою); «Догляд за хворими з маніпуляційною технікою» -  для студентів 2 курсу зі спеціальності «лабораторна діагностика» (державною мовою); «Сестринська практика»  –  для студентів 3 курсу медичних факультетів № 1, 2 та міжнародного факультету №1 (державною мовою); «Сестринська практика»  –  для студентів 3 курсу міжнародного факультету № 2 (англійською мовою).

Оригінальні лекції читаються виключно з використанням мультимедійних технологій.
Видано методичні рекомендації для практичних занять з усіх навчальних дисциплін для студентів медичних факультетів, а також історії хвороби та навчальні посібники для практичних занять.
 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Співробітниками кафедри мультимодальної діагностики та пропедевтики розвивається напрямок наукових досліджень, заснований першим керівником кафедри академіком НАН і АМН України, професором, доктором медичних наук А.Д. Візіром. У фокусі наукових інтересів знаходяться проблеми кардіології.

Співробітниками проводилися дослідження на стику двох суміжних спеціальностей: кардіологія і неврологія. Опубліковано статті з питань первинної і вторинної профілактики цереброваскулярних захворювань.

На кафедрі активно вивчаються питання стану тромбоцитарного гомеостазу при різній патології внутрішніх органів.

Під керівництвом професора В.В. Сиволапа захищено докторську та 5 кандидатських дисертацій, виконуються 2 кандидатські дисертації та 1 докторська.

Викладачами кафедри видані монографії, отримано 8 патентів на корисну модель, опубліковано понад 370 статей.

На кафедрі проходять навчання:  магістри, клінічні ординатори та PhD - аспіранти.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з науково-дослідними інститутами Києва, Дніпропетровська, Харкова, Львова, Івано-Франківська.

 

ДІАГНОСТИЧНА ТА КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Діагностична і консультативна робота ведеться у відділеннях КУ «6 міська клінічна лікарня» м. Запоріжжя .

За кафедрою мультимодальної діагностики та пропедевтики закріплені гастроентерологічне, кардіологічне і пульмонологічне відділення (по 50 ліжок кожне), клінічна і біохімічна лабораторії.

Співробітники кафедри надають консультативну допомогу у відділеннях неврології і реанімації 6-ї клінічної лікарні та у Запорізькому обласному перинатальному центрі.

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR