Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра мовної підготовки

Кафедра розташована у приміщенні гуртожитку №4  ЗДМУ

69035 м. Запоріжжя, вул. Сталеварів 31а

Тел.: (061) 233-20-02

Завідувач кафедри –  Катерина Іванівна ГЕЙЧЕНКО, доцент, кандидат педагогічних наук.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

1973 року в Запорізькому медичному інституті організували підготовчий факультет для іноземних громадян. Цього ж року заснована кафедра російської мови. Її очолила старший викладач  Лідія Данилівна Гладун.

1975 року створено курс, а згодом і другу кафедру російської мови для студентів 1-5 курсів основних факультетів інституту під керівництвом старшого викладача  К.І.Гейченко.

1995 року кафедри російської мови підготовчого факультету і основних факультетів, а також створений курс української мови об'єднали в єдину кафедру, завідувачем якої призначили кандидата педагогічних наук, доцента Катерини Іванівни Гейченко. Під керівництвом К.І. Гейченко захищені 3 дисертаційні роботи, затверджена тема ще однієї кандидатської дисертації.

2007 року кафедру російської мови перейменовано в кафедру мовної підготовки іноземних громадян, 2011 року - у кафедру мовної підготовки.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

Кафедра представлена двома напрямами роботи: мовна підготовка іноземних студентів на основному етапі навчання (І-ІІІ курси) та довузівському етапі.

У 2017 році довузівський етап виділено у складі кафедри мовної підготовки в окремий курс. Завідувач курсу - доц., канд.пед.н. Васецька Л.І.

Кафедра з кожним роком омолоджується. Молоді викладачі не тільки забезпечують навчальний процес, а й активно займаються науковою діяльністю та позааудиторною роботою зі студентами. За 44 роки на кафедрі підготували  до навчання у ВНЗ України і країнах СНД близько одинадцяти тисяч іноземних студентів. Викладачі кафедри працювали за кордоном у 14 країнах: в Італії, Англії, Новій Зеландії, НДР, Сирії, КНДР, Афганістані, Монголії, Алжирі, Лаосі, Мозамбіку, США.

 

Основний етап навчання: 22 викладачі: 2 доценти, 3 старші викладачі, 17 викладачів.
Склад: зав.каф., доц., к. пед н. Гейченко К.І.,  доц., к. пед н. Сенік Л.М., ст. викл. Богуславська Л.Ф., ст.викл. Корбут Л.М., ст. викл. Лебеденко І.Л., викл. Агіна О.І., викл. Андрєєва О.Ю., викл. Гнатенко С.А.,викл. Годицька Л.К.,викл. Головачов А.С., викл. к. філ.н. Гриценко О.В., викл.,к.філ.н. Даниленко Л.В., викл. Дейнега В.В., викл. Дев’ятовська І.В., викл. Зайцева М.О., викл. Коновальчук Н.О., викл., к. філ.н. Кравченко Ю.В., викл. Полєжаєва Н.А., викл. Рагріна Ж.М., викл. Рамазанова Д.Г.,викл. Старостенко К.І., викл. Якутіна Т.Г.
 

Довузівський етап навчання:   зав. курсу, доц. Васецька Л.І., доц. Соловйова О.В.,  ст. викл. Гайдук Л.П. ст. викл. Турковський С.П., викл. Гринь Ю.В., викл. Гроссу Н.В., викл. Давидова І.В., викл. Завгородня Д.О., викл. Куйда Н.Я., викл. Манаева Г.С.,  викл. Маринич А.М., викл. Новікова І.Г., викл. Савченко Л.А., викл. Саєнко О.А.,  викл. Чорна Ю.В., викл. Янушевська І.Б.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальні дисципліни на основному етапі:

-         «Практичний курс української мови як іноземної» (для студентів І – ІІІ курсів фармацевтичного та медичного факультетів);

-         Спецкурс «Методика викладання української мови як іноземної» (для студентів ІІІ – VI курсів фармацевтичного та медичного факультетів);

-         спецкурс з підготовки до іспиту з кандмінімуму.

-         Онлайн-курси з різних напрямків.

ОНЛАЙН-КУРСИ З СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ДИСКУРСУ

·        Функції та мовленнєві інтенції художнього тексту (для іноземних студентів 1 курсу   спеціальності "Лікувальна справа")

·        Компресійна передача інформації художнього тексту з використанням інтенціональних програм (для іноземних студентів 2 курсу   спеціальності "Лікувальна справа")

·        Інтенціональні програми художніх текстів (для іноземних студентів 1 курсу спеціальності "Фармація")

·        Особливості художнього дискурсу. Формування емоційної оцінки твору (для іноземних студентів 2 курсу   спеціальності "Фармація")

·        Компресійна передача інформації художнього тексту з використанням інтенціональних програм (для іноземних студентів 2 курсу спеціальності "Стоматологія")

·        Узагальнюючий фонетико-граматичний курс (рівень базового елементарного спілкування) (для іноземних студентів 1 курсу спеціальності "Лікувальна справа", англійськомовна форма навчання)

·        Узагальнюючий базовий відмінковий курс (рівень базового елементарного спілкування) (для іноземних студентів 1 курсу спеціальності "Лікувальна справа", англійськомовна форма навчання)

·        Вивчаюче-ознайомлювальне читання текстів соціальнокультурної сфери (для іноземних студентів 2 курсу спеціальності "Лікувальна справа", англійськомовна  форма навчання)

·        Професійне спілкування «Лікар – хворий» (для іноземних студентів 3 курсу спеціальності "Лікувальна справа", англійськомовна форма навчання).

ОНЛАЙН-Курси з самостійної роботи студентів:

·        Функціональні особливості спілкування (для іноземних студентів 1 курсу   спеціальності "Лікувальна справа")

·        Вступ до фаху (наукове мовлення) (для іноземних студентів 2 курсу  спеціальності "Лікувальна справа")

·        Моделювання професійного діалогу (для іноземних студентів 3 курсу спеціальності "Лікувальна справа")

·        Комунікативні функції тексту (для іноземних студентів 2 курсу спеціальності "Стоматологія")

·        Професійно-орієнтований дискурс (для іноземних студентів 3 курсу спеціальності "Стоматологія")

·        Різноманітні типии речень у науковому тексті (для іноземних студентів 1 курсу спеціальності "Фармація")

·        Навички ознайомлювального читання (для іноземних студентів 2 курсу спеціальності "Фармація")

·        Комбіновані мовленнєві акти (для іноземних студентів 3 курсу спеціальності "Фармація")

·        Аспекти відмінків (для іноземних студентів 2 курсу спеціальності "Лікувальна справа", англійськомовна форма навчання)

·        Особливості професійного діалогу-розпитування (для іноземних студентів 3 курсу спеціальності "Лікувальна справа", англійськомовна форма навчання)

Навчальні дисципліни на довузівському етапі:

-         «Базовий курс української мови для початкового (довузівського) етапу навчання»;

 

-        «Країнознавство» (у групах довузівського етапу навчання).

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Навчання української мови поділяється на 2 основні аспекти: загальнолітературний і мовний за фахом, на базі яких у іноземних студентів формується мовна та комунікативна компетенція, тобто навички й вміння ведення професійного спілкування.

На кафедрі створено 16 нових навчальних програм з дисципліни: окремо для кожного курсу фармацевтичного та медичного факультетів, у тому числі й англійської форми навчання, а також для довузівського етапу навчання. На їх базі розроблені модульно-кредитні робочі плани курсів. До кожного уроку укладені методичні розробки.

Щорічно  на кафедрі створюються навчальні посібники, практикуми, методичні розробки та рекомендації, навчальні та тестові завдання (у т.ч. комп’ютерні).

За роки роботи  кафедри викладачі підготували  понад 90 навчальних посібників, 5 підручників та 1 словник з грифом МОЗ і МОН, 30 методичних рекомендацій та довідників.

Підготовлені комплексні завдання для тренінгу та засвоєння нового матеріалу з використанням комп’ютерних класів та класу інтерактивних технологій.

Розроблено 19 онлайн-курсів з навчання граматики (І курс англомовна форма навчання), роботи з художніми текстами (ІІ-ІІІ курси) та з самостійної роботи студентів

Студенти кафедри беруть активну участь в олімпіадах з мови, готують доповіді на щорічні студентські наукові кафедральні конференції. З результатами власних досліджень студенти щороку беруть участь у кафедральній науковій конференції «Мова та культура». 

 

НАУКОВА РОБОТА

З 2017 кафедра веде розробку з теми:  "Комунікативний підхід до навчання наукового дискурсу іноземних студентів».

У рамках наукової теми триває робота над двома дисертаційними дослідженнями на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Всі викладачі постійно видають статті та тези у наукових збірках та спеціалізованих журналах, беруть участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

Пошукова робота ведеться за такими науковими напрямами:

·          Формування комунікативної і мовної компетенції у іноземних студентів-нефілологів на різних етапах навчання;

·          Навчання іноземних студентів мови спеціальності;

·          Самостійна робота як засіб активізації розумової діяльності учнів при вивченні іноземної мови;

·          Структура і семантика сучасної медичної термінології та ін.

Загальна кількість публікацій (за період 2016 р. – вересень 2017 р.) – 60, у т.ч. у фахових збірниках – 12, у виданнях, які входять до наукометричних баз - 10; нефахових виданнях  – 12 статей; всеукраїнських виданнях -1 тези; у вітчизняних виданнях 26 тез.

Колектив кафедри має досвід організації та проведення Міжнародних та Всеукраїнських конференцій і семінарів. Традиційними є щорічні методичні конференції кафедри «Проблеми мовної підготовки іноземних студентів», що проводяться наприкінці кожного навчального року. 

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Викладачі кафедри співпрацюють з Асоціацією УАПРЯЛ (м. Київ), Центром мовної підготовки іноземних студентів Харківського національногомедичного університету, Центром мовної підготовки Національного фармацевтичного університету, Центром мовної підготовки Харківського національного автодорожнього університету та ін.

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR