Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра мовної підготовки

Кафедра розташована у приміщенні гуртожитку №4  ЗДМУ

69035 м. Запоріжжя, вул. Сталеварів 31а

Тел.: (061) 233-20-02

Завідувач кафедри –  Катерина Іванівна ГЕЙЧЕНКО, доцент, кандидат педагогічних наук.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

1973 року в Запорізькому медичному інституті організували підготовчий факультет для іноземних громадян. Цього ж року заснована кафедра російськоїмови. Її очолила старший викладач  Лідія Данилівна Гладун.

1975 року створено курс, а згодом і другу кафедру російської мови для студентів 1-5 курсів основних факультетів інституту під керівництвом старшого викладача  К.І.Гейченко.

1995 року кафедри російської мови підготовчого факультету і основних факультетів, а також створений курс української мови об'єднали в єдину кафедру, завідувачем якої призначили кандидата педагогічних наук, доцента Катерини Іванівни Гейченко. Під керівництвом К.І. Гейченко захищені 3 дисертаційні роботи, затверджена тема ще однієї кандидатської дисертації.

2007 року кафедру російської мови перейменовано в кафедру мовної підготовки іноземних громадян, 2011 року - у кафедру мовної підготовки.

За 40 років на кафедрі підготовали  до навчання у ВНЗ України і країнах СНД близько десяти тисяч іноземних студентів. Викладачі кафедри працювали за кордоном у 14 країнах: навчали російської мови студентів, аспірантів і стажистів в Італії, Англії, Новій Зеландії, НДР, Кампучії, Малі, Сирії, КНДР, Афганістані, Монголії, Алжирі, Лаосі, Мозамбіку, США. 

Всього за період роботи на кафедрі 17 викладачів захистили кандидатські дисертації. 

СКЛАД КАФЕДРИ:

Кафедра представлена двома напрямами роботи: мовна підготовка іноземних студентів на основному етапі навчання (І-ІІІ курси) та довузівському етапі.

У 2016-2017 на основному етапі на кафедрі мовної підготовки працює 20 викладачів: 2 доценти, 3 старші викладачі, 15 викладачів.

 

Склад: зав.каф., доц.,к. пед н.Гейченко К.І.,  доц.к. пед н. Сенік Л.М., стст. викл. Богуславська Л.Ф., ст.викл. Корбут Л.М., ст. викл. Лебеденко І.Л.,викл. к. філ.н. Гриценко О.В., викл., к.філ.н. Даниленко Л.В., викл. Дейнега В.В., викл. Дев’ятовська І.В.,викл. Коновальчук Н.О.,викл. Рагріна Ж.М.,викл. Рибалко Г.В.,викл. Старостенко К.І.,викл. Стрілець Т.Ю.,викл. Зайцева М.О., викл. Агіна О.І,викл. Яковлєва Т.Г., викл. Якутіна Т.Г., викл. Рамазанова Д.Г., викл. Алієва Ш.М.

У 2017 році довузівський етап виділено у складі кафедри мовної підготовки в окремий курс.

Завідувач курсу - доц., канд.пед.н. Васецька Л.І.

У 2016-2017 на довузівському етапі працює 23 викладачі: 2 доценти, 2 старші викладачі, 19 викладачів.

Склад: доц., канд.пед.н. Васецька Л.І., доц., к.н.держ.упр Соловйова О.В., ст. викл. Турковський С.П., ст. викл. Гайдук Л.П.,викл. Манаєва Г.С., викл. Давидова І.В., викл. Чорна Ю.В., викл. Янушевська І.Б.,викл. Новікова І.Г., викл. Куйда Н.Я., викл. Бойко Л.П., викл. Андрєєва О.Ю., викл. Саєнко О.А., викл. Бережний В.А., викл. Гринь Ю.В., викл. Завгородня Д.О., викл. Гроссу Н.В., викл. Годицька Л.К., викл. Савченко Л.А, викл. Густова С.О., виклМаринич А.М., викл. Кужелева Л.М., викл. Медуниця Г.М.

Кафедра з кожним роком омолоджується. Молоді викладачі не тільки забезпечують навчальний процес, а й активно займаються науковою діяльністю та позааудиторною роботою зі студентами.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальні дисципліни на основному етапі:

-         «Практичний курс української мови як іноземної» (для студентів І – ІІІ курсів фармацевтичного та медичного факультетів);

-         Спецкурс «Методика викладання української мови як іноземної» (для студентів ІІІ – VI курсів фармацевтичного та медичного факультетів);

-         спецкурс з підготовки до іспиту з кандмінімуму.

-         Онлайн-курси з напряму «Соціально-культурний дискурс».

 

Навчальні дисципліни на довузівському етапі:

-         «Базовий курс української мови для початкового (довузівського) етапу навчання»;

-         «Елементарний курс української мови» (у групах довузівського етапу навчання);

-         «Країнознавство» (у групах довузівського етапу навчання);

Щорічно на кафедрі навчаються понад 800 іноземних студентів.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Навчання української мови поділяється на 2 основні аспекти: загальнолітературний і мовний за фахом, на базі яких у іноземних студентів формується мовна та комунікативна компетенція, тобто навички й вміння ведення професійного спілкування.

На кафедрі створено 16 нових навчальних програм з дисципліни: окремо для кожного курсу фармацевтичного та медичного факультетів, у тому числі й англійської форми навчання, а також для довузівського етапу навчання. На їх базі розроблені модульно-кредитні робочі плани курсів. До кожного уроку укладені методичні розробки.

Щорічно  на кафедрі створюються навчальні посібники, практикуми, методичні розробки та рекомендації, навчальні та тестові завдання (у т.ч. комп’ютерні).

За роки роботи  кафедри викладачі підготували  90 навчальних посібників, 5 підручників та 1 словник з грифом МОЗ і МОН, 29 методичних рекомендацій та довідників.

Підготовлені комплексні завдання для тренінгу та засвоєння нового матеріалу з використанням комп’ютерних класів та класу інтерактивних технологій.

Розроблено 7 онлайн-курсів з навчання граматики (І курс англомовна форма навчання) і роботи з художніми текстами (ІІ-ІІІ курси).

Студенти кафедри беруть активну участь в Олімпіадах з російської мови, готують доповіді на щорічні студентські наукові кафедральні конференції. За результатами власних досліджень студенти щороку беруть участь у кафедральній науковій конференції «Мова та культура». 

 

НАУКОВА РОБОТА

З 2017 кафедра веде розробку з теми:  Комунікативний підхід до навчання наукового дискурсу іноземних студентів».

У рамках наукової теми триває робота над двома дисертаційними дослідженнями на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Всі викладачі постійно видають статті та тези у наукових збірках та спеціалізованих журналах, беруть участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

Пошукова робота ведеться за такими науковими напрямами:

Загальна кількість публікацій (на 2017 р.) – 78 статей, 147 тез доповідей на наукових зібраннях.

У 2013 р. колектив кафедри організував і заочну міжнародну науково-практична інтернет-конференція «Тенденціі та проблеми мовної підготовки іноземних студентів у сучасних умовах».

Традиційними є щорічні методичні конференції кафедри «Проблеми мовної підготовки іноземних студентів», що проводяться наприкінці кожного навчального року. Студенти-іноземці під керівництвом викладачів готують доповіді, виступають на студентських наукових кафедральних конференціях.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Викладачі кафедри співпрацюють з Асоціацією УАПРЯЛ (м. Київ), Центром мовної підготовки іноземних студентів Харківського національногомедичного університету, Центром мовної підготовки Національного фармацевтичного університету, Центром мовної підготовки Харківського національного автодорожнього університету та ін.

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR