Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра іноземних мов

Кафедра розташована у навчальному корпусі №2 ЗДМУ

69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26

тел.: (061) 233-33-45

Завідувач кафедри – СКИБІНА Валентина Іванівна, професор, доктор філологічних наук

тел.: (061) 233-33-45

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Засновник кафедри  ст. викладач Л. Д. Кутасіна (Гладун). В різні періоди кафедру очолювали: к. філол. н., доцент О. М. Шпак, ст. викладач М. Г. Погуляєв, к. філол. н., доцент Ю. В. Цимбалюк, ст. викладач М. О. Пономарьова, к. філол. н., доцент В. В. Овсянников, ст. викладач, к. філол. н. В. І. Закутько, к. пед. н., доцент Г. К. Волкова.

Протягом існування кафедри викладачі займались дослідженнями в галузі методики викладання іноземних мов в медичних вишах, пошуком шляхів удосконалення й оптимізації навчального процесу.

У 2005 році кафедру очолила доктор філологічних наук, професор Валентина Іванівна Скибіна – видатний спеціаліст у галузі германських мов, автор багатьох монографій і наукових статей. Вона створила свою школу в галузі лексикографії, є активним учасником всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій. Під її керівництвом заплановано й виконуються 3 дисертаційні роботи.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

Д. філол. н., професор В. І. Скибіна, к. пед. н., доцент Г. К. Волкова, к. філол. н., доцент О. В. Гордієнко, к. пед. н., доцент  А. К. Куліченко, к. філол. н., доцент Д. А.  Москвітіна, к. пед. н., доцент Ю. В. Орел-Халік, к. філол. н., доцент Л. В. Сазанович; ст. викладачі: к. пед. н. Л.В. Беспала, І. Л. Вовк,  А. В. Неруш, О. Є. Пашко, Т. В. Тітієвська, к. пед. н. С. Є.Трегуб, І. О. Хітрова, Ю. С. Скрипник; викладачі: Н. В. Височина, Я. С. Вишницька, В.В. Жаворонкова, М. Ю. Калашникова, Т. І. Левада, Г.В. Люшинська,  М. Є. Мартьянова, О.А. Мирошниченко, к. філол. н. А. В. Олексієнко, О. Л. Соляненко; лаборанти: ст. лаборанти В. Ю. Семенко, Чирва Ю.М.; лаборант Н. С. Власенко. 

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

Латинська мова та медична термінологія, латинська мова та фармацевтична термінологія,іноземна мова та іноземна мова за професійним спрямуванням.

Вітчизняні та іноземні студенти 1 курсу медичних факультетів за спеціальностями «лікувальна справа» та «педіатрія», вітчизняні студенти 1 курсу за спеціальністю «стоматологія» і «лабораторна діагностика» вивчають латинську мову та медичну термінологію.

Вітчизняні та іноземні студенти 1 курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю «фармація» та вітчизняні студенти 1 курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю «технології парфумерно-косметичних засобів» вивчають латинську мову та фармацевтичну термінологію.

Вітчизняні студенти 1, 2 курсу фармацевтичного та медичних факультетів вивчають англійську мову та англійську мову за проф. спрямуванням.

Вітчизняні студенти фармацевтичного факультету заочного відділення вивчають англійську, німецьку та французьку мови.
 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

На кафедрі працює розмовний клуб «Speaking Club», де студенти дискутують з носіями мови на різні нагальні теми англійською, а також лінгвістичний клуб «Lingua», на засіданнях якого студенти разом з викладачами обговорюють мовні питання та розглядають аспекти країнознавства, особлива увага приділяється проблемам техніки перекладу медичної літератури та медичної термінології.

Щороку на кафедрі проводиться олімпіада з іноземних і латинської мов. Переможці беруть участь у Всеукраїнському турі.

В ЗДМУ є одним із центрів підготовки лікарів і провізорів для багатьох англомовних країн світу. Кафедра готує колег з профільних кафедр університету до викладання фахових дисциплін англійською мовою.

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної та інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань та умінь.

Кожного року колектив кафедри оновлює робочі програми з усіх навчальних дисциплін згідно з навчальним планом ЗДМУ та програм опорних кафедр. Щорічно розробляється та видається навчально-методична література для студентів 1 та 2 курсів медичних та фармацевтичних факультетів, магістрантів, аспірантів та слухачів курсів.

В ЗДМУ створена високопродуктивна система з вивчення англійської мови. Абсолютно всі студенти вивчають мову у групах, диференційованих за рівнем знань. Діють курси англійської мови для студентів EFL - English as a Foreign language, Cutting Edge, Total English видавництв Cambridge University Press, Longman, Pearson Education. Студентам старших курсів та магістрантам  пропонується вивчення курсу «English for Special Purposes», які базуються на виданнях Cambridge University Press «English in Medicine» та «Professional English in Use».

У 2017 р. розроблено пілотний варіант програми з іноземної мови для аспірантів за сучасними вимогами МОН України. Працюють курси англійської мови для викладачів з підсумковим тестуванням для отримання сертифіката на право викладання своєї дисципліни англійською, та курси з вивчення англійської мови за технологією SMRТ у партнерстві з Канадським коледжем англійської мови (Ванкувер, Канада). Понад 400 викладачів пройшли навчання на курсах і отримали сертифікати, які дають їм право на викладання англійською мовою.             Забезпечує діяльність курсів кафедра іноземних мов.


НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ

Наукова робота кафедри здійснюється у лінгвістичному й методичному напрямках за темами:

Термінологія і термінографія: теорія, практика, напрямки розвитку (керівник – д. філол. н., проф. В. І.Скибіна).

Удосконалення прийомів, методів і засобів формування професійно-орієнтованої комунікативної компетентності у студентів медичного вишу (керівник – к. пед. н., доц. Г. К. Волкова).

За планом виконується НДР кафедри  «Лінгвістична та педагогічна парадигми у формуванні іншомовної комунікації студента медичного вузу», номер державної реєстрації № 0116У005351.
 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра надає професійну допомогу адміністрації, кафедрам ЗДМУ, органам охорони здоров’я і окремим громадянам у перекладі документації, листів, наукових матеріалів тощо.

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR