Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Симуляційне навчання

Високий темп розвитку науково-технічного прогресу в медицині, поява сучасної апаратури та нових технологій при наданні екстреної медичної допомоги (ЕМД) змінили вимоги до професійного рівня лікарів, середнього медичного персоналу та парамедиків. Актуальним залишається підвищення рівня володіння практичними навичками під час надання ЕМД. Для вирішення цього питання особливу увагу слід приділяти відпрацюванню практичних навиків алгоритму проведення серцево-легеневої реанімації (СЛР), алгоритму надання ЕМД при політравмі, бойовій травмі та інших критичних станах.

На жаль, «класичні» форми навчання (лекції, семінари, обговорення ситуації біля ліжка хворого та інші), не формують у тих, хто навчається, абсолютно стійкого алгоритму дій. Це призводить до того, що у критичній ситуації  лікарю або команді важко швидко мобілізуватися, автоматично та якісно надати ЕМД постраждалому.

Симуляційна форма навчання - є найбільш прийнятною. Головні ознаки симуляційного навчання:

Нами вже реалізуються наступні форми симуляційного навчання:

1. Майстер-класи. Ця найпоширеніша форма симуляційного навчання використовується під час роботи з великою кількістю слухачів. Майстер-класи знайшли широке застосування під час проведення науково-практичних конференцій. Ця форма симуляційного навчання є дуже ефективною під час відпрацювання практичних навиків надання ЕМД постраждалим з різними видами травм, знеболення пацієнтів з використанням різних методик реґіонарної анестезії, тимчасової зупинки зовнішньої кровотечі, використання внутрішньо кісткового доступу, забезпечення прохідності дихальних шляхів. Проведення майстер-класів складається з таких етапів навчання як:

  1. Визначення рівня володіння клінічними навичками на початку практичного заняття.
  2. Навчання роботі на муляжах (демонстрація, пояснення).
  3. Індивідуальне виконання (відпрацювання).
  4. Перевірка викладачем рівня освоєння практичних навичок.

2. Семінари-тренінги. Тема семінару-тренінгу визначається як окремий модуль в загальній програмі  підготовки фахівців. Змістовні модулі відповідають питанням, що розглядаються в процесі проведення семінару за різними формами та методами навчання. Визначення цільової групи передбачає забезпечення змісту семінару реальним умовам праці учасників навчального процесу. Проведення 1-2-денних семінарів-тренінгів дуже ефективне під час роботи з військовослужбовцями, волонтерами, учнями старших класів шкіл і ліцеїв.

3. Командні заняття. Дана форма симуляційного навчання показала себе дуже ефективною під час відпрацювання алгоритму СЛР:

4. Змагання – «вища» форма симуляційного навчання, тому що вона дає змогу оцінити рівень професіоналізму, якість засвоєння практичних навиків в стресовому стані, дозволяє провести системний аналіз та зроблені висновки.

Симуляційне навчання. Особливості, переваги та недоліки.

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR