Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра суспільних дисциплін

Кафедра розташована в навчальному корпусі №3 ЗДМУ

69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського 26

Тел.: (061) 233-30-54

E-mail: suspilni14@ukr.net

Завідувач кафедри - доктор філософських наук, професор Утюж Ірина Геннадіївна. 

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

 

Кафедра суспільних дисциплін (до 1971 р. кафедра марксизму-ленінізму) утворена в 1959 р.

З 2015-го року кафедрою завідує доктор філософських наук, професор Утюж Ірина Геннадіївна.

Кафедра здійснює навчально-методичну, наукову та освітньо-виховну роботу зі студентами всіх факультетів ЗДМУ.

 

Склад кафедри суспільних дисциплін у 2018/2019 н.р.:

 

Утюж Ірина Геннадіївна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри; Жадько Віталій Андрійович, доктор філософських наук, професор; Бідзіля Петро Омелянович, кандидат історичних наук, доцент, голова Ради з гуманітарної освіти та виховної роботи; Сепетий Дмитро Петрович, кандидат філософських наук, доцент; Спиця Наталя Валеріївна, кандидат філософських наук, доцент, завуч кафедри; Мегрелішвілі Марія Олексіївна, кандидат філософських наук, доцент; Сидоренко Світлана Василівна, кандидат філософських наук, старший викладач; Дідик Сергій Сергійович, кандидат історичних наук, старший викладач; Журавчак Олена Григорівна, старший лаборант; Касаткіна Катерина Андріївна старший лаборант,Кривошей Уляна Вікторівна лаборант.

  

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

Курси за вибором:

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Для ефективного проведення навчального процесу викладачі кафедри підготували належну навчально-методичну літературу. Щорічно з усіх навчальних дисциплін викладачі кафедри готують і подають на затвердження ЦМР ЗДМУ  методичну літературу для студентів. За останній навчальний рік на кафедрі видано: навчальний посібник «Логіка: курс лекцій» (проф. Утюж І.Г.), робочий зошит «Філософія. Історія філософії» для студентів I-II курсів медичних, фармацевтичних факультетів (проф. Утюж І.Г., доц. Спиця Н.В.), навчально-методичний посібник «Філософія» для студентів I-II курсів медичних, фармацевтичних факультетів (проф. Утюж І.Г.), навчально-методичний посібник «Деонтологія в медицині» з елективного курсу для студентів II курсу медичного та фармацевтичного факультетів (доц. Спиця Н.В.), навчально-методичний посібник «Історія України» для студентів вищих навчальних медичних закладів денної та заочної форми навчання (доц. Бідзіля П.О., ст. викл. Дідик С.С.), навчально-методичний посібник «Основы философии (для иностранных русскоязычных студентов)» (ст. викладач Сидоренко С.В.), навчально-методичний посібник «Філософія як діалог з видатними мислителями» для самостійної роботи студентів (проф. Жадько В.А.). навчально-методичні посібники для підготовки Докторів філософії «Doctor of Philosophy» (PhD ): «Філософія науки. Етика та методологія наукового дослідження» (проф. І. Г. Утюж, доц. Н. В. Спиця, доц. Д. П. Сепетий, доц. М. О. Мегрелішвілі), «Філософська антропологія (хрестоматія: фрагменти з творів провідних філософів і вчених)» (проф. Жадько В.А.).

Окремої уваги заслуговує робота кафедри, яка присвячена впровадженню нових університетських проектів:
– програми підготовки докторів філософії (PhD). 
– школа молодого викладача.
 

Розроблено та затверджено онлайн-курси з дисциплін «Філософія», «Логіка», «Історія України», «Релігієзнавство», «Теорія пізнання та медицина», «Етика», «Деонтологія в медицині».  «Філософія медицини», «Краєзнавство», «Етичні проблеми медицини», «Світова цивілізація», «Соціологія та медична соціологія».

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

 
Наукова робота ведеться відповідно до запланованої бюджетної науково-дослідної роботи «Гуманітрані виміри вищої медичної освіти: соціально-філософський аспект». 

В межах науково-дослідної теми викладачами кафедри підготовлені статті, монографії та готується докторська дисертація.

 
 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR