Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра суспільних дисциплін

Кафедра розташована в навчальному корпусі №3 ЗДМУ

69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського 26

Тел.: (061) 233-30-54

E-mail: suspilni14@ukr.net

Завідувач кафедри - доктор філософських наук, професор Утюж Ірина Геннадіївна. 

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

 

Кафедра суспільних дисциплін (до 1971 р. кафедра марксизму-ленінізму) утворена в 1959 р.

З 2015-го року кафедрою завідує доктор філософських наук, професор Утюж Ірина Геннадіївна.

Кафедра здійснює навчально-методичну, наукову та освітньо-виховну роботу зі студентами всіх факультетів ЗДМУ.

 

Склад кафедри суспільних дисциплін у 2019/2020 н.р.:

 

Утюж Ірина Геннадіївна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри; Жадько Віталій Андрійович, доктор філософських наук, професор; Бідзіля Петро Омелянович, кандидат історичних наук, доцент, голова Ради з гуманітарної освіти та виховної роботи; Сепетий Дмитро Петрович, кандидат філософських наук, доцент; Спиця Наталя Валеріївна, кандидат філософських наук, доцент, завуч кафедри; Мегрелішвілі Марія Олексіївна, кандидат філософських наук, доцент; Дідик Сергій Сергійович, кандидат історичних наук, старший викладач; Касаткіна Катерина Андріївна, викладач; Павленко Нателла Валеріївна, викладач; Кривошей Уляна Вікторівна, старший лаборант; Самойленко Юлія Аркадіївна, лаборант.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 • Філософія - студенти 1 курсів медичних та фармацевтичних факультетів (денна та заочна форми навчання).
 • Історія України – студенти 1 курсу медичних та фармацевтичних факультетів (денна та заочна форми навчання).
 • Основи біоетики та біобезпеки - студенти медичних факультетів (денна форма навчання).
 • Історія медицини - студенти медичних факультетів (денна форма навчання).

Курси за вибором:

 

 • Філософія медицини. 
 • Етичні проблеми медицини.
 • Деонтологія в медицині.
 • Теорія пізнання та медицина.
 • Соціологія та медична соціологія.
 • Логіка. Формальна логіка.
 • Естетика.
 • Етика.
 • Краєзнавство.
 • Релігієзнавство.
 • Світова цивілізація.
 • Основи економічної теорії.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Для ефективного проведення навчального процесу викладачі кафедри підготували належну навчально-методичну літературу. Щорічно з усіх навчальних дисциплін викладачі кафедри готують і подають на затвердження ЦМР ЗДМУ  методичну літературу для студентів та аспірантів. Викладачами кафедри видано:

Навчально-методичні посібники для підготовки Докторів філософії «Doctor of Philosophy» (PhD ):

 1. «Філософія науки. Етика та методологія наукового дослідження» (проф. І. Г. Утюж, доц. Н. В. Спиця, доц. Д. П. Сепетий, доц. М. О. Мегрелішвілі).
 2.  «Філософська антропологія (хрестоматія: фрагменти з творів провідних філософів і вчених)» (проф. Жадько В.А.).

Навчально-методичні посібники та матеріали для підготовки студентів:

 1. Навчально-методичний посібник «Філософія» для студентів I-II курсів медичних, фармацевтичних факультетів (проф. Утюж І.Г.).
 2. «Філософія: курс лекцій для студентів – іноземних громадян 1-го курсу медичних та фармацевтичних факультетів» (проф. Утюж І.Г.,проф. Жадько В.І., доц. Спиця Н.В., доц. Д. П. Сепетий, доц. М. О. Мегрелішвілі, ст. викл. Сидоренко С.В.).
 3. «Філософія: навчальний посібник для семінарських занять та самостійної роботи студентів - іноземних громадян 1-го курсу медичних та фармацевтичних факультетів» (проф. Утюж І.Г., доц. Спиця Н.В., доц. Д. П. Сепетий, доц. М. О. Мегрелішвілі).
 4. Робочий зошит «Філософія. Історія філософії» для студентів I-II курсів медичних, фармацевтичних факультетів (проф. Утюж І.Г., доц. Спиця Н.В.).
 5. Навчально-методичний посібник «Філософія як діалог з видатними мислителями» для самостійної роботи студентів (проф. Жадько В.А.).
 6. Навчальний посібник «Логіка: курс лекцій» (проф. Утюж І.Г.).
 7. Навчально-методичний посібник «Деонтологія в медицині» з елективного курсу для студентів II курсу медичного та фармацевтичного факультетів (доц. Спиця Н.В.).
 8. «Етика та естетика: навчальний посібник для семінарських занять та самостійної роботи студентів фармацевтичних факультетів» (проф. І. Г. Утюж, доц. Н. В. Спиця, доц. М.О. Мегрелішвілі).
 9. Навчально-методичний посібник «Історія України» для студентів вищих навчальних медичних закладів денної та заочної форми навчання (доц. Бідзіля П.О., ст. викл. Дідик С.С.).

Окремої уваги заслуговує робота кафедри, яка присвячена впровадженню нових університетських проектів:

– програми підготовки докторів філософії (PhD). 

– школа молодого викладача.

- онлайн освіта. В цьому напряму кафедрою розроблено, затверджено та розміщено на платформі ЕДХ онлайн-курси з дисциплін «Філософія медицини», «Деонтологія в медицині», «Етичні проблеми медицини», «Теорія пізнання та медицина», «Соціологія та медична соціологія», «Філософія», «Історія України», «Логіка. Формальна логіка», «Релігієзнавство», «Етика», «Естетика», «Краєзнавство», «Світова цивілізація», «Основи економічної теорії».

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

 Наукова робота ведеться відповідно до запланованої бюджетної науково-дослідної роботи «Гуманітрані виміри вищої медичної освіти: соціально-філософський аспект». 

 

В межах науково-дослідної теми викладачами кафедри підготовлені статті, монографії та готуються кандидатські та докторська дисертація. 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR