Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Університет сьогодні

Кафедра фармакології та медичної рецептури

Кафедра розташована в навчальному корпусі №2 ЗДМУ

69035 м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 31

Тел.: (0612) 34-27-41

Завідувач кафедри – БЄЛЕНІЧЕВ Ігор Федорович, професор, доктор біологічних наук, голова регіонального відділення Асоціації фармакологів України.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедру організовано у 1959 році у щойно відкритому Запорізькому фармацевтичному інституті. З 1959 по 1960 рр. її очолював доцент І.С. Самойленко, а з 1960 по 1961 рр. – доцент А.В. Соколов.

З 1961 по 1964 рр. функціонувала об’єднана кафедра анатомії, фізіології, фармакології, яку очолював доцент Н.Н. Прокопович. А з вересня 1965 р. її реорганізовано в кафедру фармакології.

З 1967 по 1981 рр. завідувачем кафедри був доцент В.І. Ліненко – автор 3 монографій, 212 наукових робіт, 87 винаходів та патентів, співавтор підручника з фармакології.

З 1981 по 2004рр. кафедру очолював заслужений діяч науки та техніки України, голова регіональної групи Фармакологічного комітету МОЗ України, Заслужений діяч науки та техніки професор В.В. Дунаєв – співавтор першого вітчизняного гепатопротектора, кардиопротектора та антиоксиданта – тіотріазоліну. Проф. В.В. Дунаєв опублікував понад 300 наукових робіт, автор 50 винаходів та патентів, підготував 13 докторів та 54 кандидати наук.

З 2004 р. кафедрою керує професор І.Ф. Бєленічев – автор понад 570 наукових робіт, 4 монографій, 3підручників з фармакології та 120 патентів і авторських свідоцтв, співавтор ряду вітчизняних препаратів, таких як «Тіотріазолін», «Тіоцетам», «Тіодарон», «Кардіотрил», «Цереброкурин», «Карботрил», «Індотрил», «Лізиній».

За час існування кафедри підготовано 14 докторів та 87 кандидатів наук.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

Завідуючий кафедрою, д.біол.н., професор Бєленічев Ігор Федорович; д.мед.н., професор Стец Віталій Романович; к.біол.н, доцент Моргунцова Світлана Андріївна; к.мед.н., доцент Самура Ірина Борисівна; к.мед.н., доцент Тихоновський Олександр Володимирович; к.мед.н., старший викладач Єгоров Артем Анатолійович; асистент Стеблюк Віктор Сергійович; асистент Кучер Тетяна Володимирівна; асистент Біла Юлія Володимирівна; асистент Литвиненко Олена Семенівна; старший лаборант Клименок Тетяна Анатоліївна, лаборант Метла Тетяна Єгорівна; прибиральниця Фаустова Наталя Миколаївна.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Фармакологію з основами медичної рецептури, основи фармакології, побічна дія ліків, основи біоетики та біобезпеки, моніторинг лікувальних препаратів вивчають:

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної і інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань-умінь. Для поточного контролю знань та підготовки студентів до здачі ліцензійного екзамену «Крок-1» (медичного факультету) та «Крок-2» (фармацевтичного факультету) розроблено базу з 4500 тестів.

Згідно з навчальним планом за Болонською декларацією створено робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Оригінальні лекції для студентів читаються виключно з використанням мультимедійних технологій. Видано методичні рекомендації для практичних занять, розроблено навчальні посібники та збірники тестів для підготовки до практичних занять та екзаменів або модулів на всіх факультетах.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

На кафедрі постійно ведеться науково-дослідницька робота з вивчення церебропротективної, антиоксидантної та ноотропної активності речовин різної хімічної структури. За отриманими результатами науково-дослідницької діяльності співробітниками кафедри видано понад 800 наукових статей, 15 монографій, отримано понад 450 патентів та винаходів.

Співробітники кафедри відзначені грамотами МОН та НАН України, лауреати регіонального конкурсу «Зоряний шлях».

Професор І.Ф. Бєленічев видав 50 навчально-методичних посібників, під його керівництвом захищено 7 кандидатів наук, заплановано 2 докторських та 4 кандидатських дисертації.

К.мед.н., ас. Соколик О.П. - лауреат Премії АМН України для молодих вчених-медиків.

Професор Бєленічев І.Ф. у 2017 році- лауреат Премії Кабінету Міністрів України за розробку і впровадження інноваційних технологій (від 11 травня 2017 №297-р).

Співробітники кафедри спільно з НВО «Фарматрон» беруть участь в розробці нових інноваційних препаратів–«Ангіоліна» (нейро- і кардіопротектор з ендотеліотропними властивостями) та «Гіпертріла» (антиангінальний та антигіпертензивний засіб).

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

З метою реалізації науково-дослідницької роботи кафедра тісно взаємодіє з ЦНДЛ та кафедрою фармацевтичної хімії ЗДМУ, НМУ ім. О.О. Богомольця м. Київ, ДДМА м. Дніпропетровськ, ДУ «Інститут фармакології та токсикології» АМН України, ДУ «Інститут геронтології» АМН України, Одеським НМУ, Кримським ДМУ ім. С.І. Георгієвського, Вінницьким НМУ ім. М.І. Пирогова, Луганським ДМУ, Буковинським ДМУ, Техаським університетом (США), Інститутом органічного синтезу РАН, Смоленською ДМА, Державним експертним центром МОЗ України.

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR