Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Університет сьогодні

Кафедра патологічної фізіології

Кафедра розташована в навчальному корпусі №2 ЗДМУ

69035 м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 31

Тел.: (0612) 34-27-22

Завідувач кафедри – Ганчева Ольга Вікторівна, професор, доктор медичних наук.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедру патологічної фізіології створено у 1965 р. Першим завідувачем був д. мед. н., професор Ю.М. Орестенко (1965–1995 рр.), під його керівництвом проводилися фундаментальні дослідження кровопостачання ядер головного мозку при різних патологічних станах і вплив на організм гіпоксичних тренувань. В становленні кафедри брали активну участь доцент, д. м. н. Н.Ф. Шапошникова і асистент, к. м. н. А.Д. Сафонова, вони зробили вагомий внесок в організацію навчального процесу.

З 1995 р. кафедру очолював д. мед. н., професор Ю.М. Колесник. За цей час на кафедрі модернізовано методи викладання патофізіології з використанням тестового контролю знань, обладнано клас комп'ютерного навчання, лабораторію комп'ютерного аналізу зображень, клас для перегляду навчальних фільмів і мультимедійних презентацій. Професор Ю.М. Колесник запровадив наукові дослідження розвитку цукрового діабету, гіпертонічної хвороби, що дозволяє у значній мірі знизити ризик ускладнень і розробити ефективні методи їх профілактики.

Під керівництвом професора Ю.М. Колесника захищено 6 докторських та 12 кандидатських дисертацій, виконуються 3 докторські та 3 кандидатські дисертації.

За значний внесок в науку професору Ю.М.Колеснику присуджено у 1998 р. державну премію АМН України в галузі фундаментальної медицини, а у 2017 р. премію Кабінету міністрів України; в 1999 р. – регіональну премію «Людина року» в номінації краща науково-дослідна програма року, в 2005 р. нагороджено орденом Андрія Первозванного. У 2008 р. професор Ю.М. Колесник удостоєний звання «Заслужений діяч науки і техніки України», у 2012 році нагороджений орденом святителя Луки, у 2013 році нагороджений медаллю «За розвиток Запорізького краю».

З 2016 р. кафедру очолює доктор медичних наук, професор Ганчева О.В. 


СКЛАД КАФЕДРИ:

заслужений діяч науки і техніки України, професор, д. мед. н. Ю.М. Колесник; професори: д. мед.н. А.В. Абрамов, д. мед.н. О.В. Ганчева; доценти: к. мед. н. М.М. Ковальов, к. мед. н. В.А. Жулінський, к. мед. н. Г.В. Василенко, к. мед. н., О.В. Мельнікова; ст. викладачі, к. мед. н. Т.А. Грекова, к. мед. н. Т.В. Іваненко; асистенти: к. мед. н. Є.В. Каджарян, к.мед.н. С.В. Тищенко; ст. лаборанти: В.Л. Бойко, А.В.Чураєвський, М.В. Данукало, М.І. Федотова; лаборант О.В. Кравченко.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦІПЛІНИ:

Патологічна фізіологія.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Вітчизняні, іноземні і англомовні студенти 2, 3 курсів медичних факультетів за спеціальностями: «Лікувальна справа», «Стоматологія», «Педіатрія», «Лабораторна діагностика», а також вітчизняні і іноземні студенти 2, 3 курсу за спеціальностями: «Фармація» та «Технології парфумерно-косметичних засобів» вивчають на кафедрі патофізіологію.

Видано методичні рекомендації для практичних занять вітчизняних і іноземних студентів медичного та фармацевтичного факультетів, а також практикум для аудиторної та позааудиторної роботи студентів.

Викладачі кафедри постійно вдосконалюють методику навчання. У 1997 р. вперше в університеті на кафедрі апробовано і впроваджено рейтингову систему оцінки знань студентів.

На лекціях та практичних заняттях для наочного подання навчального матеріалу широко використовуються мультимедійні презентації та відеофільми. З 1999 р. з метою наближення теоретичних знань студентів до практичної діяльності лікаря на кафедрі при проведенні практичних занять використовується комплекс сучасної діагностичної апаратури (CardioLab, ReoCom, SpiroCom) для визначення параметрів кардіогемодинаміки, кардіоінтервалометрії та спірографії з подальшою їх комп'ютерною обробкою й аналізом.

З метою навчання та контролю знань студентів у 2000 р. створено комп'ютерний клас та сучасну тестову програму UTSYS.

В 2011 році, відповідно до положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011р. №467/2011 та у зв’язку з запровадженням нових навчальних планів підготовки лікарів усіх спеціальностей у вищих медичних навчальних закладах IV рівня акредитації кафедру призначено опорною з навчальних дисциплін додипломної підготовки фахівців за спеціальностями: «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа». 

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Протягом 25 років професор Ю.М. Колесник є керівником пріоритетних науково-дослідних проектів, профінансованих Міністерством охорони здоров'я України, виконаних у рамках найважливіших наукових програм. Цикл досліджень присвячено вивченню тонких механізмів розвитку артеріальної гіпертензії, цукрового діабету, серцевої недостатності. Дослідження, виконані під керівництвом Ю.М. Колесника, не мають аналогів в Україні й СНД: розроблені та запатентовані нові методи лікування цукрового діабету, гіпертонічної хвороби, що дозволяє значно знижувати ризик ускладнень і розробляти ефективні методи профілактики цих захворювань.

Підтвердженням доцільності даних наукових напрямків роботи кафедри є цільове фінансуванням МОЗ України та отримання грантів Міжнародного наукового фонду. На кафедрі з 2004 р. виконуються науково-дослідні роботи в рамках програми Європейського Співтовариства «INTAS». Співробітниками кафедри виконується конкурсна держбюджетна робота з цільовим фінансуванням МОЗ України «Закономірності формування метаболічних порушень, нейроендокринного та  вегетативного дисбалансів в патогенезі експериментальної гіпертензії різного генезу».

Викладачами кафедри видано 4 монографії, опубліковано понад 380 наукових праць, з яких понад 70 – у закордонних виданнях, отримано 27 патенти на корисну модель.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з науково-дослідними інститутами Києва (Інститут фізіології НАН України ім. О.О. Богомольця), Харкова (Інститут ендокринної патології), а також вченими США та Німеччини.

Кафедра є базою для клінічної апробації медичної апаратури, що розробляється спільно з ХАІ.

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR