Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Університет сьогодні

Кафедра патологічної фізіології з курсом нормальної фізіології

Кафедра розташована в навчальному корпусі №2 ЗДМУ

69035 м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 31

Завідувач кафедри – Ганчева Ольга Вікторівна, професор, доктор медичних наук.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА про кафедру патологічної фізіології

Кафедру патологічної фізіології створено у 1965 р. Першим завідувачем був д. мед. н., професор Ю.М. Орестенко (1965–1995 рр.), під його керівництвом проводилися фундаментальні дослідження кровопостачання ядер головного мозку при різних патологічних станах і вплив на організм гіпоксичних тренувань. В становленні кафедри брали активну участь доцент, д. м. н. Н.Ф. Шапошникова і асистент, к. м. н. А.Д. Сафонова, вони зробили вагомий внесок в організацію навчального процесу.

З 1995 р. кафедру очолював д. мед. н., професор Ю.М. Колесник. За цей час на кафедрі модернізовано методи викладання патофізіології з використанням тестового контролю знань, обладнано клас комп'ютерного навчання, лабораторію комп'ютерного аналізу зображень, клас для перегляду навчальних фільмів і мультимедійних презентацій. Професор Ю.М. Колесник запровадив наукові дослідження розвитку цукрового діабету, гіпертонічної хвороби, що дозволяє у значній мірі знизити ризик ускладнень і розробити ефективні методи їх профілактики.

Під керівництвом професора Ю.М. Колесника захищено 6 докторських та 12 кандидатських дисертацій, виконуються 3 докторські та 3 кандидатські дисертації.

За значний внесок в науку професору Ю.М.Колеснику присуджено у 1998 р. державну премію АМН України в галузі фундаментальної медицини, а у 2017 р. премію Кабінету міністрів України; в 1999 р. – регіональну премію «Людина року» в номінації краща науково-дослідна програма року, в 2005 р. нагороджено орденом Андрія Первозванного. У 2008 р. професор Ю.М. Колесник удостоєний звання «Заслужений діяч науки і техніки України», у 2012 році нагороджений орденом святителя Луки, у 2013 році нагороджений медаллю «За розвиток Запорізького краю».

З 2016 р. кафедру очолює доктор медичних наук, професор Ганчева О.В. 

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА про кафедру нормальної фізіології

У Запорізькому фармацевтичному інституті з 1959 р. функціонувала кафедра анатомії і фізіології. В 1965 р. курс фізіології виділився в самостійну кафедру нормальної фізіології. Першим завідувачем кафедри з 1965 по 1973 рр. був І.І. Токаренко, учасник Великої Вітчизняної війни, нагороджений трьома орденами (Червоної Зірки, Трудового Червоного Прапору, «Знак пошани») і сімома медалями («За бойові заслуги», «За відвагу», «За трудову доблесть» та ін.). У 1964 р. він був направлений на посаду ректора Запорізького фармацевтичного інституту. Під його керівництвом був створений зразковий медичний інститут, який став одним з кращих в Україні. В 1971 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Вплив сильних і тривалих акустичних подразнень на рефлекторну і біоелектричну активність головного мозку». В 1972 р. І.І. Токаренко був затверджений в званні професора. Він автор більше 90 наукових робіт, п'яти рацпропозицій. Ним підготовлені один доктор і два кандидати медичних наук.

З 1973 по 1985 рр. кафедрою завідував професор Є.Є Яремко – випускник Львівського медичного інституту. Кандидатську та докторську дисертації він виконав за темами, що стосуються регуляторних механізмів всмоктувальної та секреторних функцій кишківника. Ця проблема стала основою наукового напрямку кафедри, і за нею виконувалися наукові дослідження співробітників.

З 1985 по 2015 рр. кафедрою завідував професор В.І. Філімонов, який прибув із м. Челябінська. В 1974 р. він захистив докторську дисертацію за темою: «Становлення механізму регуляції еритропоезу в онтогенезі». В 1977 р. йому присвоєно вчене звання професора.

З 2015 р. кафедру очолила професор Кущ О.Г., яка з 1993 працює в Запорізькому державному медичному університеті.

 

2020 року була проведена реорганізація кафедр, після якого вони були об’єднані в одну кафедру патологічної фізіології з курсом нормальної анатомії під керівництвом професора Ганчевої О.В.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

заслужений діяч науки і техніки України, д. мед. н., професор, Юрій Михайлович Колесник;

професори: зав.кафедрою, д.мед.н. Ольга Вікторівна Ганчева; д.мед.н. Андрій Володимирович Абрамов;

доценти: к.мед.н. Микола Михайлович Ковальов, к.мед.н. Володимир Олександрович Жулінський, к.мед.н. Гліб Володимирович Василенко, к.мед.н., Ольга Валеріївна Мельнікова, к.мед.н. Володимир Миколайович Омельянчик;

к.мед.н. Тетяна Анатоліївні Грекова, к.мед.н. Марина Анатоліївна Тихоновська, к.мед.н. Тарас Васильович Іваненко, к.мед.н. Сухомлінова Ірина Євгенівна, к.мед. н. Єлизавета Віталіївна Каджарян;

ст.викладачі: к.с/г н. Наталя Петрівна Жернова;

асистенти: к.мед.н. Ігор Юрійович Бурега, Максим Вікторович Данукало, Марія Ігорівна Ісаченко, Тетяна Михайлівна Прозорова, Тетяна Анатоліївна Шведова, Артем Володимирович Крашевський;

викладач-стажист Анна Борисівна Пилипенко;

ст.лаборанти: Вікторія Леонідівна Бойко, Андрій Вікторович Чураєвський; Анастасія Олегівна Кучеренко, Гнатюк Світлана Валеріївна, Галина Віталіївна Піртя, Дмитро Вікторович Тимофіїв;

лаборант: Олена Вікторівна Кравченко.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦІПЛІНИ:

Патологічна фізіологія для студентів 2,3 курсу: 1,2,3 медичних, 1,2 фармацевтичних і 2 міжнародного факультетів.

Нормальна фізіологія для студентів 2 курсу: 1,2 медичних і 2 міжнародний факультетів

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Вітчизняні, іноземні і англомовні студенти 2, 3 курсів медичних факультетів за спеціальностями: «Лікувальна справа», «Стоматологія», «Педіатрія», «Лабораторна діагностика», а також вітчизняні і іноземні студенти 2, 3 курсу за спеціальностями: «Фармація», «Фізична терапія і ерготерапія» та «Технології парфумерно-косметичних засобів» вивчають на кафедрі патофізіологію; студенти 2 курсу усіх перерахованих спеціальностей за винятком «Стоматології» і «Фармації» вивчають нормальну фізіологію.

Видано методичні рекомендації для практичних занять вітчизняних і іноземних студентів медичного та фармацевтичного факультетів, а також практикум для аудиторної та позааудиторної роботи студентів.

Викладачі кафедри постійно вдосконалюють методику навчання. У 1997 р. вперше в університеті на кафедрі апробовано і впроваджено рейтингову систему оцінки знань студентів.

На лекціях та практичних заняттях для наочного подання навчального матеріалу широко використовуються мультимедійні презентації та відеофільми. З 1999 р. з метою наближення теоретичних знань студентів до практичної діяльності лікаря на кафедрі при проведенні практичних занять використовується комплекс сучасної діагностичної апаратури (CardioLab, ReoCom, SpiroCom) для визначення параметрів кардіогемодинаміки, кардіоінтервалометрії та спірографії з подальшою їх комп'ютерною обробкою й аналізом.

З метою навчання та контролю знань студентів у 2000 р. створено комп'ютерний клас та сучасну тестову програму UTSYS.

В 2011 році, відповідно до положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011р. №467/2011 та у зв’язку з запровадженням нових навчальних планів підготовки лікарів усіх спеціальностей у вищих медичних навчальних закладах IV рівня акредитації кафедру призначено опорною з навчальних дисциплін додипломної підготовки фахівців за спеціальностями: «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа». 

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Протягом 25 років професор Ю.М. Колесник є керівником пріоритетних науково-дослідних проектів, профінансованих Міністерством охорони здоров'я України, виконаних у рамках найважливіших наукових програм. Цикл досліджень присвячено вивченню тонких механізмів розвитку артеріальної гіпертензії, цукрового діабету, серцевої недостатності. Дослідження, виконані під керівництвом Ю.М. Колесника, не мають аналогів в Україні й СНД: розроблені та запатентовані нові методи лікування цукрового діабету, гіпертонічної хвороби, що дозволяє значно знижувати ризик ускладнень і розробляти ефективні методи профілактики цих захворювань.

Підтвердженням доцільності даних наукових напрямків роботи кафедри є цільове фінансуванням МОЗ України та отримання грантів Міжнародного наукового фонду. На кафедрі з 2004 р. виконуються науково-дослідні роботи в рамках програми Європейського Співтовариства «INTAS». Також деякі співробітники кафедри є членами Європейського товариства кардіології.

Викладачами кафедри видано 4 монографії, опубліковано понад 380 наукових праць, з яких понад 70 – у закордонних виданнях, отримано 27 патенти на корисну модель.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з науково-дослідними інститутами Києва (Інститут фізіології НАН України ім. О.О. Богомольця), Харкова (Інститут ендокринної патології), а також вченими США та Німеччини.

Кафедра є базою для клінічної апробації медичної апаратури, що розробляється спільно з ХАІ.

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR