Розширене засідання Вченої ради ЗДМУ

Розширене засідання Вченої ради ЗДМУ

На розширеному засіданні Вченої ради ЗДМУ, яке відбулося 23 листопада за головування голови Вченої ради, ректора університету, професора Юрія Колесника, розглянуто ряд важливих питань діяльності закладу вищої освіти. 
 
Проректор з наукової роботи професор Валерій Туманський у своїй доповіді проаналізував стан підготовки наукових кадрів, виконання дослідницьких робіт, нові можливості та перспективи проведення досліджень на базі навчально-наукового медичного лабораторного центру ЗДМУ. 
 
Професори Ігор Бєленічев, Андрій Абрамов, Ольга Ганчева, Сергій Павлов детально ознайомили учасників засідання з новітнім обладнанням лабораторій ННМЛЦ, зокрема, лабораторії імуноферментних досліджень, лабораторії експериментальної фармакології і функціональної біохімії, експериментальної патофізіології і функціональної морфології, клініко-діагностичної лабораторії "Університетської клініки", та лабораторії клітинних культур та біоінженірингу, яка створюється в університеті. 
 
Наступним питанням черги денної були підсумки рейтингової оцінки діяльності кафедр та професорсько-викладацького складу у 2020 – 2021 роках. Рейтингова комісія об’єктивно проаналізувала  багатогранну роботу підрозділів на основі кількісних показників. За словами заступника голови рейтингової комісії професора Андрія Каплаушенка, діяльність кафедр оцінювалася за кількома напрямками: навчальна робота, навчально-методична робота, наукова діяльність, кадровий склад, лікувально-діагностична робота, державне і галузеве визнання, соціально-громадянська активність і виховна робота, а також інші види робіт. Проведена робота дозволить оцінити якість освітніх послуг,  запланувати заходи для подальшого вдосконалення діяльності структурних підрозділів університету і підвищення творчої активності професорсько-викладацького складу. При цьому доцільним є подальше вдосконалення процедури підбиття підсумків рейтингової діяльності та деяких критеріїв «Положення про рейтингову систему оцінки діяльності структурних підрозділів».
 
Ректор університету професор Юрій Колесник привітав завідувачів кафедр - переможців цьогорічного рейтингу. 
 
СЕРЕД КАФЕДР ГУМАНІТАРНОГО СПРЯМУВАННЯ:
1 місце – кафедра суспільних дисциплін,
2 місце – кафедра іноземних мов;
 
СЕРЕД КАФЕДР МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ:
1 місце – кафедра патологічної фізіології з курсом нормальної фізіології,
2 місце – кафедра клінічної лабораторної діагностики,
3 місце –кафедра фармакології, медичної рецептури з курсом нормальної фізіології;
 
СЕРЕД КЛІНІЧНИХ КАФЕДР ТЕРАПЕВТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ:
1 місце – кафедра внутрішніх хвороб-2,
2 місце – кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб,
3 місце – кафедра сімейної медицини, терапії, кардіології та неврології ФПО;
 
СЕРЕД КЛІНІЧНИХ КАФЕДР ХІРУРГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ:
1 місце – кафедра травматології та ортопедії,
2 місце – кафедра патологічної анатомії і судової медицини,
3 місце – кафедра офтальмології;
 
СЕРЕД КЛІНІЧНИХ КАФЕДР ПЕДІАТРИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ:
1 місце – кафедра госпітальної педіатрії,
2 місце – кафедра дитячих інфекційних хвороб; 
 
СЕРЕД КАФЕДР ФАРМАЦЕВТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ:
1 місце – кафедра органічної та біоорганічної хімії, 
2 місце – кафедра природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії,
3 місце – кафедра фармацевтичної хімії.
 
Традиційно за підсумками рейтингу усі учасники отримають матеріальне заохочення, на яке виділяється 6 800 000,00 грн.
Вчена рада проголосувала за призначення на посади та присвоєння вчених звань. 
 
24.11.2021

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar