Готуємось до Вченої ради. Відділ експериментальної патофізіології і функціональної морфології

Готуємось до Вченої ради. Відділ експериментальної патофізіології і функціональної морфології

Відділ укомплектовано найновітнішим обладнанням: 
1. Система неінвазивної реєстрації ЕКГ ecgTUNNEL (emka TECHNOLOGIES, France). При запису ЕКГ проводиться одночасна реєстрація у шести відведеннях: стандартних (I, II, III) та посилених (AVR, AVL, AVF). Це дає можливість крім стандартних параметрів (тривалість та конфігурацію інтервалів та зубців комплексу PQRST) за допомогою програмного забезпечення встановити середнє зміщення інтервалу ST, площу зубця S та його пікову амплітуду, розрахувати показник ефективності (% відношення реєстрованих імпульсів до загальної кількості сигналів в одній сесії); підрахувати середнє число реєстрованих імпульсів у межах однієї сесії.
 
2. Система неінвазивного вимірювання кров'яного тиску BLOOD PRESSURE ANALISIS SYSTEMS ВР-2000 SERIES II (VISITECH SYSTEMS, USA) з автоматичним контролем температури в іммобілізаційному тунелі. Середній час реєстрації АТ становить 3-7 хвилин, під час якого проводиться 3-5 попередніх та 3-5 контрольних вимірювань з розрахунком середніх значень ЧСС, систолічного та діастолічного тиску. Система укомплектована програмним забезпеченням для ведення бази даних, що дозволяє зберігати цифрові та графічні дані, створювати звіти, зберігати результати всіх експериментів.
 
3. Аналізатор складу тіла лабораторних тварин система біоімпедансметрії VET BIS 1 (IMPEDIMED LIMITED, AUSTRALIA Дозволяє не виводячи тварину з експерименту розрахувати обсяг поза- та внутрішньоклітинної рідини, масу жиру та безжирову частину тіла. Оцінка розподілу рідини в організмі необхідна для аналізу стану харчування, спрямованості метаболічних процесів, функції нирок та серцево-судинної функції. Вважають, що біоімпеданс-метрія – це універсальний неінвазивний метод не лише оцінки балансу рідин організму, а й пористості клітинної мембрани.
 
4. Бігова доріжка для дрібних гризунів TREDMILL CONTROL LE8710 (PanLab Harvard Apparatus, Spain) з електрошокером. Для дослідження у лабораторних тварин моторної функції, проведення тестів навантаження, оцінки ступеня втоми і витривалості. Швидкість руху доріжки може встановлюватись у будь-яких межах, від 5 до 150 см/сек. Система оснащена двома доріжками, кожна з яких має свою незалежну решітку, що знаходиться під напругою. Ухил бігової доріжки змінюється в діапазоні від -25 до +25 градусів з інкрементом 5 градусів.
 
5. Система для проведення стереотаксичних процедур (David Kopf Instruments, США). Для проведенняи мало інвазивних хірургічних втручань у локальні ділянки головного мозку тварин.
Використовує точні розрахунки за системою орієнтирів, різноманітні методыв візуалізації та функціонального контролю. Можливо проводити стереотаксичні операції з точним потраплянням у заздалегідь визначені структури мозку піддослідних щурів, імплантації електродів, мікроін'єкції речовин в мозкові тканини за допомогою мікропіпеток та ін.
 
23.11.2021

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar