Готуємось до Вченої ради. Нове обладнання ННМЛЦ

Готуємось до Вченої ради. Нове обладнання ННМЛЦ

Навчально-науковий медико-лабораторний центр (ННМЛЦ) ЗДМУ складається з 4-х відділів та 15 лабораторій.
У своій роботі ННМЛЦ керується Положенням про Навчальний медико-лабораторний центр Запорізького державного медичного університету, Паспортом навчального медико-лабораторного центру Запорізького державного медичного університету та Настановою з якості Навчального медико-лабораторного центру ЗДМУ. 
 
Положення про ННМЛЦ регламентує основну діяльність Центру у заявленій галузі його атестації, та гарантує  проведення вимірювань під час проведення лабораторних досліджень біологічного матеріалу, результати яких використовуються під час науково-дослідних робіт, та доклінічних і клінічних лабораторних дослідженнях у сфері поширення державного метрологічного нагляду відповідно до вимог чинного законодавства України, нормативних документів МОЗ України, вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я». У 2018 р. ННМЛЦ отримано Свідоцтво про технічну компетентність № 033/18 від МОЗ України, чинне до грудня 2023 р.
 
Найбільш затребуваною серед науковців ЗДМУ є Лабораторія імуноферментних досліджень, яка оснащена сучасним автоматичним імуноферментим аналізатором ThunderBolt. Сферою застосування імуноферментних досліджень є клінічна медицина, експериментальна медицина та патологія, експериментальна фармакологія. Данні дослідження використовуються для діагностики аутоімунних захворювань, харчової алергії, анемій, захворювань легень, ендокринопатій, цукрового діабету, панкреатитів, інфекцій. Імуноферментні методи широко використовуються для дослідження функції нирок, печінки, пренатальної діагностики, моніторингу системи згортання крові. Завдяки імуноферментним дослідженням можна встановити у пацієнтів рівень кардіомаркерів, маркерів запалення та оксидативного стресу, захворювань шлунково-кишкового тракту, метаболізму кісткової тканини, порушень нервової системи, репродукції, дисфункції ендотелію, апоптозу, онкомаркерів тощо.
 
У поточному році Лабораторія експериментальної фармакології і функціональної біохімії ННМЛЦ було обладнано автоматичним біохімічним аналізатором Autolyser. За його допомогою дослідник отримуватиме повний спектр аналізів з клінічної біохімії, а саме: встановити рівень ферментемії (АСТ, АЛТ та інші), концентрацію субстратів (білки, сечовина, креатинин та інші), фракції ліпідів, концентрацію електролітів, методами звичайної та латексної імунотурбідиметрії визначати діагностичні маркери захворювань, таких як аполіпопротеїни, білки системи комплементу, імуноглобуліни, трансферин, С-реактивний білок, ревматоїдний фактор альфа-фетопротеїн, глікозильований гемоглобін та інші.
 
 Вдалим придбанням ННМЛЦ є автоматичний гематологічний аналізатор Celltac G рівня 5-diff, який дозволяє з високою точністю отримати повну формулу крові як пацієнта, так й лабораторних тварин.
Одним з провідних відділів ННМЛЦ є відділ експериментальної патофізіології і функціональної морфології з лабораторією морфометричних і денситометрічних вимірів, яка оснащена світлооптичним і флюоресцентним мікроскопом AxioImager M2 з системою вводу та аналізу зображень AxioVision.
 
Цей комплекс обладнання є незамінним у галузі досліджень з експериментальної фізіології, патології та фармакології. За його допомогою дослідник отримує кількісні морфометричні параметри лінійних розмірів клітин, їх органел та позаклітинного матриксу, встановлює площу клітин та органел, параметри форми клітин та органел, визначає товщину клітинних шарів та щільність клітинної популяції у тканині. За допомогою програмного забезпечення дослідник отримує данні кількісного денситометричного аналізу стосовно концентрації біомаркеру в клітині та позаклітинному матриксі та вміст біомаркеру на одиницю площі зрізу або об’єму тканини. Це дає змогу оцінити не тільки вплив патогенного фактору на тканину, але й визначити специфіку ураження та ефективність експериментальної клітинної фармакотерапії.
 
23.11.2021

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar